Επιλέξτε ενότητα

Κεφάλαιο 41
 Βρίσκω το ποσοστό

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Βρίσκω το ποσοστό % von Γιάννης Φερεντίνος

Φύλλο Εργασίας

Βρίσκω το ποσοστό

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Επίλεξε την πίτσα , τους ανθρώπους , την κούπα ή τη σοκολάτα και μετά σύρε με το ποντίκι ένα ποσοστό από τη δεξιά στήλη στον μαύρο πίνακα.

FLASH

Χρωμάτισε το ποσοστό.

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Βρίσκω το ποσοστό ενός αριθμού

Βρίσκω το ποσοστό ενός αροθμού

Ταίριαξε τους δεκαδικούς με τα ποσοστά

Σπάσε τα μπαλόνια με τη σειρά , από το μικρότερο στο μεγαλύτερο.

Βρες το ποσοστό του αριθμού.

Βρες το ποσοστό του αριθμού.

Χρωμάτισε το πάρκο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Πληκτρολόγησε το ποσοστό του αριθμού.

Τοποθέτησε τους αριθμούς σε αύξουσα σειρά.

Παρουσιάσεις

Άγγελος Χαραλάμπους

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea


Απαντήσεις

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.35 - 44

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  ΚΑΛΙΤΣΑ

Φτιάξε ομάδες των τριών με την ίδια αξία.

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5 Wordwall 6


Wordwall 7

Wordwall 8

Wordwall 9

Wordwall 10

Wordwall 11

Wordwall 12