Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 3 Λόγοι - αναλογίες
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Με τα βελάκια οδηγείς το χαρακτήρα σου στον αριθμό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του αριθμού που βλέπεις και με το spacebar (το πλήκτρο που αφήνεις κενό) πυροβολείς.

Μετάτρεψε το κλάσμα σε δεκαδικό (decimal) και σε ποσοστό. Ως υποδιαστολή για τον δεκαδικό χρησιμοποίησε την τελεία.

Σε ποιο κλάσμα αντιστοιχούν τα ποσοστά και οι δεκαδικοί που αναγράφονται στο επάνω μέρος;

Ταίριαξε το ποσοστό με το κλάσμα και την εικόνα με την ίδια αξία.

Μετάτρεψε τα ποσοστά σε δεκαδικούς..

Μετάτρεψε τους δεκαδικούς σε ποσοστά.

Κεφάλαιο 41
 Βρίσκω το ποσοστό

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Βρίσκω το ποσοστό % von Γιάννης Φερεντίνος

Φύλλο Εργασίας

Βρίσκω το ποσοστό