ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. from Γιάννης Φερεντίνος

Υπολογισμός ΜΚΔ. Γράψε στα δύο (ή περισσότερα) κουτάκια τους αριθμούς των οποίων θέλεις να βρεις το ΜΚΔ κι έπειτα πάτα το  Calculate για να τον δεις.

Βρες το ΜΚΔ για κάθε ζευγάρι αριθμών και σύρε τη σωστή απάντηση στην κενή θέση δίπλα από κάθε ζευγάρι αριθμών.

Πυροβόλησε το φρούτο που είναι ο ΜΚΔ των δύο αριθμών που εμφανίζονται στον δείκτη του ποντικιού σου.

Κλικ στο greatest common divisor

Κάνε κλικ στο ΜΚΔ των δύο αριθμών.

Πληκτρολόγησε το ΜΚΔ των δύο αριθμών

Παρουσιάζονται η θεωρία , παραδείγματα και τρόποι για την εύρεση του ΜΚΔ δύο ή περισσότερων αριθμών.

Λέγονται οι αριθμοί που διαιρούν ακριβώς τον αριθμό αυτό. (έχουμε τέλεια διαίρεση , υπόλοιπο=0)

Ας πάρουμε τον αριθμό 60. Ο πιο εύκολος τρόπος για να βρω τους διαιρέτες του, είναι  να βρω ζευγάρια αριθμών που όταν πολλαπλασιαστούν μας δίνουν γινόμενο 60. Αυτοί είναι οι διαιρέτες του 60.

1

χ

60

=

60

2

χ

30

=

60

3

χ

20

=

60

4

χ

15

=

60

5

χ

12

=

60

6

χ

10

=

60

Διαιρέτες του 60 (για συντομία Δ 60) :

Δ 60 = 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60

Κοινοί διαιρέτες δύο ή περισσοτέρων ακεραίων αριθμών λέγονται  οι φυσικοί αριθμοί που τους διαιρούν όλους ακριβώς.


Ας πάρουμε τους αριθμούς  12 ,  24 και 60 κι ας βρούμε τους διαιρέτες τους.

Δ 12 = 1 , 2 , 3 , 4, 6 , 12

Δ 24 = 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 , 24

Δ 60 = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 10 , 12 ,
         
15 , 20 , 30 , 60


Βλέπουμε ότι οι αριθμοί 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 12 είναι διαιρέτες και των τριών αριθμών. Αυτοί είναι οι Κοινοί Διαιρέτες του 12 , του 24  και του 60.

Κοινοί Διαιρέτες του 12 , 24 ,60 (για συντομία Κ.Δ.)

Κ.Δ. (12 , 24 , 60) = 1,2,3,4,6,12

Μέγιστος κοινός διαιρέτης δύο ή περισσοτέρων ακεραίων αριθμών λέγεται ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες.  

Μέγιστος κοινός διαιρέτης του 12 , 24 ,60 (για συντομία Μ.Κ.Δ.)

Μ.Κ.Δ. (12 , 24 , 60) = 12

Είδαμε παραπάνω ότι οι αριθμοί 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 12 είναι  οι Κοινοί Διαιρέτες του 12 , του 24  και του 60.

Ο μεγαλύτερος απ’ αυτούς δηλαδή το 12 είναι  
ο Μέγιστος κοινός διαιρέτης

κεφάλαιο 12
Διαιρέτες ενος αριθμού - Μ.Κ.Δ αριθμών

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Διαιρέτες

Κοινοί διαιρέτες

Μέγιστος κοινός διαιρέτης

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

story.html story.html

Πώς βρίσκουμε το Μ.Κ.Δ. 1ος τρόπος

Πώς βρίσκουμε το Μ.Κ.Δ. 2ος τρόπος