Επιλέξτε ενότητα

Η  Ελλάδα  από το 2002 άρχισε  να χρησιμοποιεί το Ευρώ στις συνδιαλλαγές της .

Το σύμβολο αυτό δημιουργήθηκε παίρνοντας ως βάση το πρώτο γράμμα της λέξης Ευρώπη δηλ. το γράμμα “ε”, στο οποίο προστέθηκαν δύο οριζόντιες γραμμές (€) . Οι γραμμές αυτές συμβολίζουν τη σταθερότητα του νέου νομίσματος.

Τρία μέλη – κράτη της Ε.Ε. διατηρούν προσωρινά το εθνικό τους νόμισμα : η Μεγάλη Βρετανία , η Σουηδία και η Δανία.

Τα 7 χαρτονομίσματα είναι όμοια σε όλες τις χώρες και έχουν διαφορετικό χρώμα: γκρι, κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο και μοβ.

Υπάρχουν 8 κέρματα των 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 Ευρωσέντς (Λεπτών)  1 και 2 Ευρώ.

Τα κέρματα έχουν μια Ευρωπαϊκή και μια Εθνική όψη.

Κεφάλαιο , τόκος ,  επιτόκιο.

Τα χρήματα που κάποιος καταθέτει σε τράπεζα ή δανείζεται από την τράπεζα λέγονται κεφάλαιο.

Όταν μας δανείζει χρήματα η τράπεζα, πληρώνουμε ένα ποσό επιπλέον αυτών που δανειστήκαμε –ο τόκος - , το οποίο είναι ένα ποσοστό του χρηματικού ποσού που δανειστήκαμε.

Η τράπεζα το υπολογίζει σύμφωνα με ένα ποσοστό στα 100 – επιτόκιο - που έχει ορίσει για αμοιβή.

Αντίθετα, όταν εμείς καταθέτουμε χρήματα στην τράπεζα, τότε η τράπεζα πληρώνει τόκο σε εμάς (που τον υπολογίζει πάλι σύμφωνα με κάποιο επιτόκιο).


Παράδειγμα:

Δανείζομαι 100 € με επιτόκιο 5%.
Σε ένα χρόνο θα πληρώσω 5 € τόκο και συνολικά 100 + 5 = 105€

Καταθέτω  
100 € με επιτόκιο 2%.
Σε ένα χρόνο θα πάρω 2 € τόκο και συνολικά 100 + 2 = 102€


Πάρε όσα νομίσματα χρειάζονται για ρέστα και τοποθέτησέ τα στο χέρι.


Χρησιμοποίησε όσα νομίσματα σου ζητούνται από το κάτω μέρος (use only 4 coins = χρησιμοποίησε μόνο 4 νομίσματα) για να  συμπληρώσεις την  αξία του νομίσματος που υπάρχει στα αριστερά και πάτα check.


Δώσε τα σωστά ρέστα. Κοίταξε πόσο κοστίζει αυτό που αγόρασε ο πελάτης (cost) και δώσε τα ρέστα που πρέπει  βλέποντας τι νόμισμα σου έχει δώσει (Give change from) και πάτα check

Διάλεξε τα αντικείμενα που πρέπει ώστε  να έχουν ακριβώς την αξία που σου ζητείται.
Προσοχή! Πρέπει να διαλέξεις συγκεκριμένο αριθμό αντικειμένων (choose 2 items = επίλεξε 2 αντικείμενα ..)

Μετατροπέας Νομισμάτων


Χρησιμοποιήστε τον μετατροπέα νομισμάτων για να μετατρέψετε από το ένα νόμισμα στο άλλο.

Απάντηση: Θα πληρώσει 1600 € για τόκους , επομένως συνολικά

20000 + 1600 = 21600 €

Κεφάλαιο 52
Μετρώ την αξία με χρήματα

Πώς βρίσκουμε τον τόκο ;

Πρόβλημα:

Ο  Δημήτρης  πήρε  δάνειο  από  την  τράπεζα  για  να  αγοράσει  αυτοκίνητο. Η  αξία  του  δανείου  ήταν   20.000 € με  επιτόκιο  8 %  το  χρόνο . Πόσο θα πληρώσει έπειτα από ένα χρόνο ;

Λύση
Μετρώ την αξία με χρήματα

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα