Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Γράψε το αποτέλεσμα της πράξης σαν κλάσμα ή ακέραιο. Σαν γραμμή κλάσματος χρησιμοποίησε το / (δίπλα απ’ την τελεία).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κλάσμα που θα γράψεις ΠΡΕΠΕΙ να είναι απλοποιημένο (1/2 και ΟΧΙ 2/4  )

Διάλεξε το παιχνίδι που θέλεις και παίξε.
1α. Πρόσθεση 2 ομώνυμων
1b. Ϊδιο με το 1α αλλά πρέπει να απλοποιείς το κλάσμα
2α. Πρόσθεση 3 ομώνυμων κλασμάτων.
2b. Ίδιο με το 2a, αλλά με απλοποίηση.
3a. Πρόσθεση ετερώνυμων
3b. Πρόσθεση  ετερώνυμων με απλοποίηση.

Βρες το αποτέλεσμα.

Με την εφαρμογή αυτή μπορείς να προσθέσεις από 2-10 κλάσματα , ομώνυμα ή ετερώνυμα.
Σου δίνει την απάντηση αλλά και το ΕΚΠ που χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν ομώνυμα τα κλάσματα.

Least Common Denominator (LCD) = Ε.Κ.Π.

Αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων.
Σαν γραμμή κλάσματος χρησιμοποίησε το / (δίπλα απ’ την τελεία).

Οδηγίες:

Επίλεξε το πιόνι σου (ποδήλατο, αγόρι, κορίτσι, αεροπλάνο)

   Πάτησε "Click to Roll" για να ξεκινήσεις

   Κάνε κλικ στο ζάρι για να προχωρήσεις . Αν πέσεις σε θέση που γράφει “Draw a card” πρέπει να κάνεις κλικ στις κάρτες και ν’ απαντήσεις σε μια ερώτηση για να προχωρήσεις

Πρόσθεση κλασμάτων. Πρέπει να τα μετατρέψεις πρώτα σε ομώνυμα.

Αν δυσκολεύεσαι πάτα το
“Show LCD” (δείξε το ΕΚΠ).
Make a problem έχεις καινούρια άσκηση
Show answer βλέπεις την απάντηση
Check my answer ελέγχεις την απάντηση που έδωσες.

Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων.

Επίλεξε το σωστό αποτέλεσμα.

προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων from Γιάννης Φερεντίνος

κεφάλαιο 23
προβλήματα με πρόσθεση και
αφαίρεση κλασμάτων

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

Φύλλο Εργασίας

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων