Επιλέξτε ενότητα
προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων from Γιάννης Φερεντίνος

κεφάλαιο 23
προβλήματα με πρόσθεση και
αφαίρεση κλασμάτων

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Φύλλο Εργασίας

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Εργασία 4

Παρουσιάσεις

Γράψε το αποτέλεσμα της πράξης σαν κλάσμα ή ακέραιο. Σαν γραμμή κλάσματος χρησιμοποίησε το / (δίπλα απ’ την τελεία).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κλάσμα που θα γράψεις ΠΡΕΠΕΙ να είναι απλοποιημένο (1/2 και ΟΧΙ 2/4  )

Διάλεξε το παιχνίδι που θέλεις και παίξε.
1α. Πρόσθεση 2 ομώνυμων
1b. Ϊδιο με το 1α αλλά πρέπει να απλοποιείς το κλάσμα
2α. Πρόσθεση 3 ομώνυμων κλασμάτων.
2b. Ίδιο με το 2a, αλλά με απλοποίηση.
3a. Πρόσθεση ετερώνυμων
3b. Πρόσθεση  ετερώνυμων με απλοποίηση.

Με την εφαρμογή αυτή μπορείς να προσθέσεις από 2-10 κλάσματα , ομώνυμα ή ετερώνυμα.
Σου δίνει την απάντηση αλλά και το ΕΚΠ που χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν ομώνυμα τα κλάσματα.

Least Common Denominator (LCD) = Ε.Κ.Π.

Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων.

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων from Γιάννης Φερεντίνος

Άγγελος Χαραλάμπους

Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

Άγγελος Χαραλάμπους

Πρόσθεση και αφαίρεση
ετερώνυμων  κλασμάτων

Άγγελος Χαραλάμπους

Πρόσθεση και αφαίρεση
ετερώνυμων κλασμάτων με Ε.Κ.Π

Άγγελος Χαραλάμπους

Πως βρίσκω το
Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

Άγγελος Χαραλάμπους

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικού
αριθμού με κλάσμα

Αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων.
Σαν γραμμή κλάσματος χρησιμοποίησε το / (δίπλα απ’ την τελεία).

Πρόσθεση κλασμάτων.

Πρόσθεση κλασμάτων. Τοποθέτησε τα αθροίσματα στην αριθμογραμμή.

Βρες ποιο άθροισμα εκφράζει ο πολλαπλασιασμός.

Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων ή ετερώνυμων κλασμάτων.

Κάντε κλικ στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε την απάντησή σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημάδι επιλογής () για να εισαγάγετε την απάντησή σας.

Βρες το άθροισμα του μεικτού
με το κλάσμα.

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  


Απαντήσεις

Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.22 - 34

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Δεκάδες παιχνίδια με κλάσματα μπορείτε να βρείτε
στη σελίδα μας
εδώ

Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων   inschool

Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων     inschool

Liveworksheets Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

liveworksheets Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

liveworksheets Πρόσθεση κλασμάτων

liveworksheets Η σχέση των κλασμάτων με τη μονάδα

Liveworksheets Προσθεση δεκαδικων κλασματων


wordwall  Αφαίρεση και πρόσθεση κλασμάτων

wordwall  Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

wordwall  Πρόσθεση & Αφαίρεση κλασμάτων

wordwall   ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ