Επιλέξτε ενότητα

Κεφάλαιο 32  
Aναλογίες

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Φύλλa Εργασίας

Αναλογίες

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

4

10

8

20

Στην παρακάτω αναλογία

Τα σταυρωτά γινόμενα
είναι ίσα:

4 • 20 = 80
8 • 10 = 80

=

Κιλά κεράσια

4

6

Αξία σε €

10

χ

4

10

6

χ

4

χ

10

6

=

4

χ

60

=

4

χ

60

=

:

χ

15

=

Απάντηση: Για 6 κιλά κεράσια θα πληρώσουμε 15 €

Παιχνίδι με αναλογίες. Βρες την τιμή του χ και κάνε κλικ πάνω της.

Πολλαπλασιάζοντας «χιαστί» τους όρους μιας αναλογίας τα γινόμενα που προκύπτουν είναι ίσα.

Τα γινόμενα αυτά λέγονται σταυρωτά γινόμενα

Σμπληρώνουμε τον πίνακα δίνοντας μεγάλη προσοχή πού θα βάλουμε τον κάθε αριθμό (κιλά - )

• Σχηματίζουμε τους λόγους

• Κάνουμε τα σταυρωτά   γινόμενα

• Λύνουμε την εξίσωση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Για 4 κιλά κεράσια πληρώσαμε 10 €.
Πόσα θα πληρώσουμε αν αγοράσουμε 6 κιλά κεράσια;


Απαντήσεις

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.22 - 34

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  ΚΑΛΙΤΣΑ

Αναλογίες from Γιάννης Φερεντίνος

Παρουσιάσεις

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Άγγελος Χαραλάμπους

Wordwall 1

Βρες τους ίσους λόγους και πυροβόλησε.

Πώς λύνουμε προβλήματα με τη βοήθεια των σταυρωτών γινομένων

Wordwall 1

Αναλογίες - Σταυρωτά γινόμενα

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία