Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 3 Λόγοι - αναλογίες
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Αναλογίες from Γιάννης Φερεντίνος

4

10

8

20

Στην παρακάτω αναλογία

Τα σταυρωτά γινόμενα
είναι ίσα:

4 • 20 = 80
8 • 10 = 80

=

Κιλά κεράσια

4

6

Αξία σε €

10

χ

4

10

6

χ

4

χ

10

6

=

4

χ

60

=

4

χ

60

=

:

χ

15

=

Απάντηση: Για 6 κιλά κεράσια θα πληρώσουμε 15 €

Παιχνίδι με αναλογίες. Βρες την τιμή του χ και κάνε κλικ πάνω της.

Κεφάλαιο 32  
Aναλογίες

Πολλαπλασιάζοντας «χιαστί» τους όρους μιας αναλογίας τα γινόμενα που προκύπτουν είναι ίσα.

Τα γινόμενα αυτά λέγονται σταυρωτά γινόμενα

Σμπληρώνουμε τον πίνακα δίνοντας μεγάλη προσοχή πού θα βάλουμε τον κάθε αριθμό (κιλά - )

• Σχηματίζουμε τους λόγους

• Κάνουμε τα σταυρωτά   γινόμενα

• Λύνουμε την εξίσωση

Πώς λύνουμε προβλήματα με τη βοήθεια των σταυρωτών γινομένων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Για 4 κιλά κεράσια πληρώσαμε 10 €.
Πόσα θα πληρώσουμε αν αγοράσουμε 6 κιλά κεράσια;

Βρες την τιμή του χ , πληκτρολόγησέ την και πάτα ENTER.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Φύλλο Εργασίας

Αναλογίες