Επιλέξτε ενότητα

Κεφάλαιο 45
 Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

Για να καταγράψουμε δεδομένα ή πληροφορίες με σύντομο και παραστατικό τρόπο, χρησιμοποιούμε τα γραφήματα.


Τα γραφήματα μπορεί να έχουν διάφορες μορφές όπως ραβδόγραμμα, εικονόγραμμα , πίτα , πυραμίδα κ.λ.π.

Ραβδογράμματα

Εικονόγραμμα

Γράφημα πίτας

Γραφήματα Γραμμής

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 4 :
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Φύλλο Εργασίας

Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Διαδραστική κατανόηση

συλλογής και καταγραφής δεδομένων

Ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα

Φτιάξε εύκολα και γρήγορα ραβδoγράμματα , γραφήματα πίτας ή γραμμής με τα στοιχεία που θέλεις.

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Παρουσιάσεις


Απαντήσεις

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

ΠΗΓΗ:  ΚΑΛΙΤΣΑ

Παρατήρησε τα ραβδoγράμματα και απάντησε στην ερώτηση κάνοντας κλικ στον σωστό αριθμό.

Παρατήρησε το διάγραμμα καταμέτρσης και απάντησε στην ερώτηση κάνοντας κλικ στον σωστό αριθμό.

Δημιούργησε τα δικά σου γραφήματα.