Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 4 - Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Διαδραστική κατανόηση

συλλογής και καταγραφής δεδομένων

Ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα

Φτιάξε εύκολα και γρήγορα ραβδoγράμματα , γραφήματα πίτας ή γραμμής με τα στοιχεία που θέλεις.

Κεφάλαιο 45
 Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

Για να καταγράψουμε δεδομένα ή πληροφορίες με σύντομο και παραστατικό τρόπο, χρησιμοποιούμε τα γραφήματα.


Τα γραφήματα μπορεί να έχουν διάφορες μορφές όπως ραβδόγραμμα, εικονόγραμμα , πίτα , πυραμίδα κ.λ.π.

Ραβδογράμματα

Εικονόγραμμα

Γράφημα πίτας

Γραφήματα Γραμμής

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 4 :
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

Φύλλο Εργασίας

Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα