Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

10-5 + 24 : 3 =

72 : (4 + 2) - 2 + 7 3 =


Παραδείγματα παραστάσεων

Αριθμητική παράσταση είναι μια σειρά πράξεων με αριθμούς.

Μια αριθμητική παράσταση μπορεί να περιλαμβάνει παρενθέσεις, αγκύλες κλπ.

Δεν αλλάζω ποτέ τη σειρά των πράξεων, διότι έτσι προκύπτει λάθος αποτέλεσμα !


ΠΡΟΣΟΧΗ !

3 + 7 · 5 =

3 + 35 =

38

Σωστή λύση. Πρώτα ο πολλ/σμός  κι έπειτα η πρόσθεση.

3 + 7 · 5 =

10 · 5 =

50

Λάθος λύση ,  διότι πρώτα έπρεπε  να γίνει ο πολλ/σμός  και μετά η πρόσθεση.

Πρέπει να ΘΥΜΑΜΑΙ

1. ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ

2. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

3 . ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

Για να λύσουμε μία αριθμητική παράσταση ακολουθούμε τα εξής βήματα:


1. Πρώτα κάνουμε τις πράξεις στις παρενθέσεις.

    Αν σε μία παρένθεση υπάρχουν πολλές πράξεις , ξεκινάμε με τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις , με τη σειρά , από τ’ αριστερά προς τα δεξιά , κι έπειτα τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις , κι αυτές με τη σειρά που τις βλέπουμε.
2. Ακολουθούν οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις , με τη σειρά που τις βλέπουμε , απ’ τ’ αριστερά προς τα δεξιά.
3. Για το τέλος αφήνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις.

8 + (2 • 5 - 3) - 12 : 4 • (5 + 3) : 4 8 + (10 - 3) - 12 : 4 • 8 : 4

1.Πρώτα κάνουμε τις πράξεις στις παρενθέσεις.


8 + 7 - 12 : 4 • 8 : 4=

Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν όλες οι πράξεις στις παρενθέσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8 + 7 - 3 • 8 : 4=

2.Ακολουθούν οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις , με τη σειρά που τις βλέπουμε.

8 + 7 - 24 : 4= 8 + 7 - 6=

Συνεχίζουμε με τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις , μέχρι να τις κάνουμε όλες.


15 - 6= 11

3.Στο τέλος κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις , με τη σειρά που τις βλέπουμε.


κεφάλαιο 8
Πράξεις με μεικτές
αριθμητικές παραστάσεις

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παρουσιάσεις

Οι αριθμητικές παραστάσεις και πώς λύνονται εύκολα from Γιάννης Φερεντίνος

Εξάσκηση

 Παραστάσεις - σειρά πράξεων

 Παραστάσεις - σειρά πράξεων 2

ΠΗΓΗ: inschool.gr

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

Φύλλο Εργασίας

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος


Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Απαντήσεις

Άγγελος Χαραλάμπους

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές  παραστάσεις (παρουσίαση)