ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

10-5 + 24 : 3 =

72 : (4 + 2) - 2 + 7 3 =


Παραδείγματα παραστάσεων

Αριθμητική παράσταση είναι μια σειρά πράξεων με αριθμούς.

Μια αριθμητική παράσταση μπορεί να περιλαμβάνει παρενθέσεις, αγκύλες κλπ.

Δεν αλλάζω ποτέ τη σειρά των πράξεων, διότι έτσι προκύπτει λάθος αποτέλεσμα !


ΠΡΟΣΟΧΗ !

3 + 7 · 5 =

3 + 35 =

38

3 + 7 · 5 =

10 · 5 =

50

Λάθος λύση ,  διότι πρώτα έπρεπε  να γίνει ο πολλ/σμός  και μετά η πρόσθεση.

Πρέπει να ΘΥΜΑΜΑΙ

1. ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ

2. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

3 . ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

Για να λύσουμε μία αριθμητική παράσταση ακολουθούμε τα εξής βήματα:


1. Πρώτα κάνουμε τις πράξεις στις παρενθέσεις.

    Αν σε μία παρένθεση υπάρχουν πολλές πράξεις , ξεκινάμε με τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις , με τη σειρά , από τ’ αριστερά προς τα δεξιά , κι έπειτα τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις , κι αυτές με τη σειρά που τις βλέπουμε.
2. Ακολουθούν οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις , με τη σειρά που τις βλέπουμε , απ’ τ’ αριστερά προς τα δεξιά.
3. Για το τέλος αφήνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις.

8 + (2 • 5 - 3) - 12 : 4 • (5 + 3) : 4 8 + (10 - 3) - 12 : 4 • 8 : 4

1.Πρώτα κάνουμε τις πράξεις στις παρενθέσεις.


8 + 7 - 12 : 4 • 8 : 4=

Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν όλες οι πράξεις στις παρενθέσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8 + 7 - 3 • 8 : 4=

2.Ακολουθούν οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις , με τη σειρά που τις βλέπουμε.

8 + 7 - 24 : 4= 8 + 7 - 6=

Συνεχίζουμε με τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις , μέχρι να τις κάνουμε όλες.


15 - 6= 11

3.Στο τέλος κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις , με τη σειρά που τις βλέπουμε.


κεφάλαιο 8
Πράξεις με μεικτές
αριθμητικές παραστάσεις

Εξάσκηση

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παρουσιάσεις

Οι αριθμητικές παραστάσεις

 Παραστάσεις - σειρά πράξεων

 Παραστάσεις - σειρά πράξεων 2

ΠΗΓΗ: inschool.gr