Επιλέξτε ενότητα

Κεφάλαιο 3
 Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα
κι αντίστροφα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι δυνατό να γραφούν ως δεκαδικά κλάσματακαι τα δεκαδικά κλάσματα ως
δεκαδικοί αριθμοί.

Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό  σε κλάσμα:

Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό:

Σύγκρινε τα κλάσματα με τους δεκαδικούς αριθμούς

Φύλλα Εργασίας

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα


Πυροβόλησε το φρούτο που έχει την
 ίδια αξία με το όπλο σου.

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Άγγελος Χαραλάμπους

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Εξαιρετική εφαρμογή δημιουργίας και οπτικοποίησης κλασμάτων.

Μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς. Επίλεξε τη σωστή απάντηση και κάνε το κουτάβι σου να τρέξει πιο γρήγορα.

Εργασία 3

dafouaristea

μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό και δεκαδικού σε κλάσμα from Γιάννης Φερεντίνος
Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα from Γιάννης Φερεντίνος

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

Βίντεο

ΑΠΟ ΚΛΑΣΜΑ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

ΑΠΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ 1

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ 2


ΠΗΓΗ: inschool


Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.1-6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΠΗΓΗ:  Amaleo.eu

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου Τετράδιο εργασιών

ΠΗΓΗ

Απαντήσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Παρουσιάσεις

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Σουδίας Γιάννης

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5 Wordwall 6

Wordwall 7

Wordwall 8

Wordwall 9

Wordwall 10

Wordwall 11

Wordwall 12

Wordwall 13

Wordwall 14

Wordwall 15

Wordwall 16

Δεκαδικοί σε κλάσματα

Πυροβόλησε το alien που έχει την ίδια αξία με το κλάσμα που εμφανίζεται κάτω αριστερά.
Κινείσαι με τα βελάκια πυροβολείς με το πλήκτρο διαστήματος (spacebar).

Οπτικοποίηση του κλάσματος που δημιουργούμε καθώς και μετατροπή του σε μεικτό , δεκαδικό και ποσοστό .
numerator - αλλάζεις τον αριθμητή , Denominator - αλλάζεις τον παρονομαστή.
Wide Range επιτρέπει παρονομαστή ως το 25.
length - αλλάζει τον τρόπο εμφάνισης του κλάσματος
κουμπί + (πάνω δεξιά) - προσθέτει το κλάσμα και τις μετατροπές στον κίτρινο πίνακα στα δεξιά.