ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ -ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό και δεκαδικού σε κλάσμα from Γιάννης Φερεντίνος

Κεφάλαιο 3
 Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα
κι αντίστροφα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι δυνατό να γραφούν ως δεκαδικά κλάσματακαι τα δεκαδικά κλάσματα ως
δεκαδικοί αριθμοί.

Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό  σε κλάσμα:

Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό:

Βρες και ταίριαξε τα δεκαδικά κλάσματα με τα δεκαδικά ισοδύναμα με όσο το δυνατό λιγότερες κινήσεις

Φτιάξε ένα δικό σου δεκαδικό κλάσμα (κάτω δεξιά) και δες τη μετατροπή του σε δεκαδικό αριθμό πατώντας CALCULATE.ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εξάσκηση

Δεκαδικοί αριθμοί και δεκαδικά κλάσματα