Επιλέξτε ενότητα

κεφάλαιο 20

το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

Φύλλο Εργασίας

Το Κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό και δεκαδικού σε κλάσμα from Γιάννης Φερεντίνος

Άγγελος Χαραλάμπους

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Παρουσιάσεις

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Αριθμομηχανή μετατροπής κλάσματος σε δεκαδικό

Χρησιμοποίησε την αριθμομηχανή για να  για να μετατρέψεις κλάσματα σε δεκαδικούς

Οπτικοποίηση του κλάσματος που δημιουργούμε καθώς και μετατροπή του σε μεικτό , δεκαδικό και ποσοστό .
numerator - αλλάζεις τον αριθμητή , Denominator - αλλάζεις τον παρονομαστή.
Wide Range επιτρέπει παρονομαστή ως το 25.
l
ength - αλλάζει τον τρόπο εμφάνισης του κλάσματος
κουμπί + (πάνω δεξιά) - προσθέτει το κλάσμα και τις μετατροπές στον κίτρινο πίνακα στα δεξιά.

Δεκάδες παιχνίδια με κλάσματα μπορείτε να βρείτε
στη σελίδα μας
εδώ


Απαντήσεις

Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.15 - 21

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς  inschool
Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό       inschool
Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό       
inschool


wordwall  Το κλάσμα ως πηλίκο της διαίρεσης.

wordwall  Το κλάσμα ως πηλίκο της διαίρεσης.


liveworksheets Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

liveworksheets Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο - Προβλήματα

liveworksheets Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος