Επιλέξτε ενότητα

Βρες τους πρώτους αριθμούς ως το 100. (FLASH)

Επίλεξε το “Show multiples” ή “Hide multiples”

Έπειτα κάνε κλικ στο 2, το 3, το 5 και το 7 , ώστε να επιλεγούν (ή διαγραφούν) τα πολλαπλάσιά τους .

Παρουσίαση - Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί , το κόσκινο του Ερατοσθένη

Ο Ερατοσθένης γεννήθηκε στην Κυρήνη (στη σημερινή Λιβύη) το 276 π.Χ. και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 194 π.Χ.. Ήταν μαθηματικός, γεωγράφος και αστρονόμος.

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σοφούς της Αρχαιότητας και θεμελιωτής της Φυσικής και Μαθηματικής Γεωγραφίας.  Ο σπουδαίος Αρχιμήδης τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και του αφιέρωσε το περίφημο έργο του «Περί μηχανικών θεωρημάτων προς Ερατοσθένη έφοδος».

Στην Αλεξάνδρεια έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του το 194 π.Χ.  Λέγεται ότι προς το τέλος της ζωής του έχασε την όραση του και υπέβαλλε τον εαυτό του σε αναγκαστική ασιτία, που τον οδήγησε στον θάνατο.


Ερατοσθένης ο Κυρηναίος

Στο έργο του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:


Ο χάρτης του κόσμου του Ερατοσθένη.

κεφάλαιο 14

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι πρώτοι αριθμοί ως το 1.000

Φύλλο Εργασίας

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί from Γιάννης Φερεντίνος

Άγγελος Χαραλάμπους

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Παρουσιάσεις

 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί 1

 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί 2

ΠΗΓΗ: inschool.gr

Σουδίας Γιάννης

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  


Απαντήσεις

Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.7 - 14

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

QUIZ

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Κάνε κλικ με τη σειρά σε κάθε ελεύθερο αριθμό, ώστε να διαγραφούν τα πολλαπλάσιά του. Οι αριθμοί που θα περισσέψουν από το ...ηλεκτρονικό κοσκίνισμα θα είναι οι πρώτοι αριθμοί ως το 400.

Πυροβόλησε τους πρώτους (prime) ή τους σύνθετους αριθμούς (composite).

Είναι ή δεν είναι πρώτος ο αριθμός που παρουσιάζεται;

Επίλεξε τον πρώτο (prime) αριθμό.

Πρώτος ή σύνθετος ο αριθμός που παρουσιάζεται;

Επίλεξε τον αριθμό που
ΔΕΝ είναι πρώτος.

Επίλεξε όλους τους αριθμούς που
είναι πρώτοι.

Κατάστρεψε με το κανόνι τα βαρέλια, επιλέγοντας πρώτα το είδος του αριθμού τους στο κάτω αριστερό μέρος.

Απάντησε σωστά στην ερώτηση (με πράσινα γράμματα) κάνοντας κλικ στον κατάλληλο αριθμό.

Παιχνίδι πρώτων αριθμών , μονών και ζυγών καθώς και στρογγυλοποίησης. Επίλεξε PRIMES και υπερασπίσου την πόλη πυροβολώντας τους πρώτους αριθμούς.

κάνε κλικ στον κατάλληλο πρώτο ή σύνθετο αριθμό στα γαλάζια πλαίσια και τερμάτισε πρώτος τον αγώνα.

Ανάλυση αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Κόψε τους σύνθετους αριθμούς με το σπαθί σου μέχρι να γίνουν γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Ποιοι αριθμοί λέγονται πρώτοι και ποιοι σύνθετοι

 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

 Εξάσκηση στην παραγοντοποίηση

Ανάλυση αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης