ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Επανάληψη στην Ενότητα 1

Αριθμοί και Πράξεις

Θέσεις ψηφίων στους φυσικούς αριθμούς

Διαβάζω και γράφω δεκαδικούς

Θέσεις ψηφίων δεκαδικών

Το μηδέν στους δεκαδικούς

Από κλάσμα σε δεκαδικό

Από δεκαδικό σε κλάσμα

Από δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό

Μετατροπή δεκαδικού σε κλάσμα

Από δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό

Σύγκριση δεκαδικών

Σύγκριση δεκαδικών 2

Σύγκριση αριθμών και σύμβολα

Πρόσθεση δεκαδικών - στοίχιση

Πρόσθεση δεκαδικών
Μαγικά τετράγωνα

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών

Διαίρεση με     0,1 - 0,01 - 0,001

Παραστάσεις - σειρά πράξεων

Παραστάσεις - σειρά πράξεων 2

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΙ Μ.Κ.Δ.

Κριτήρια διαιρετότητας με το 5

Κριτήρια διαιρετότητας με το 10, 110, 1000, ...

Κριτήρια διαιρετότητας με το 2

Κριτήρια διαιρετότητας με το 3 ή το 9

Κριτήρια διαιρετότητας με το 4 ή το 25

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί 2

Κοινά πολλαπλάσια - Ε.Κ.Π

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

Δυνάμεις

Δυνάμεις 2

Δυνάμεις 3

Δυνάμεις του 10

Μεικτοί αριθμοί

Είναι κλάσματα;

Διαίρεση κλασμάτων

Ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα

Ομώνυμα κλάσματα

Σύγκριση κλασμάτων

Ισοδύναμα κλάσματα

Ισοδύναμα κλάσματα 2

Από κλάσμα σε δεκαδικό

Από κλάσμα σε δεκαδικό 2ΠΗΓΗ: ΠΗΓΗ: Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ