ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ
Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

ονομασία

αριθμός ψηφίων

αριθμοί

μονοψήφιοι

 έχουν 1 ψηφίο

0 - 9

διψήφιοι

 έχουν 2 ψηφία

10 - 99

τριψήφιοι

 έχουν 3 ψηφία

100 - 999

τετραψήφιοι

 έχουν 4 ψηφία

1.000 - 9.999

πενταψήφιοι

 έχουν 5 ψηφία

10.000 - 99.999

Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, ...1.000 ,....
και συμβολίζονται με το γράμμα Ν (το οποίο είναι το αρχικό γράμμα της λέξης Nature, που σημαίνει «φύση»).

Τους φυσικούς αριθμούς τους χρησιμοποιoύμε για να εκφράσουμε πλήθος, σειρά, Θέση κτλ. και μας διευκολύνουν στην καθημερινή επικοινωνία με τους ανθρώπους.


Παραδείγματα

Ο αριθμός 3 στην έκφραση «Ο Νίκος ήρθε τρίτος (3ος) στους α­γώνες κολύμβησης» εκφράζει σειρά.

Ο αριθμός 134 στην έκφραση «Το δημοτικό σχολείο που πηγαίνω έχει 134 μαθητές» εκφράζει πλήθος.

   Για τη γραφή κάθε φυσικού αριθμού χρησιμοποιούμε 10 ψηφία, τα:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Η αξία θέσης

Κάθε ψηφίο ενός φυσικού αριθμού έχει μια συγκεκριμένη αξία μέσα στον αριθμό, η οποία εξαρτάται από τη Θέση του ψηφίου μέσα στον αριθμό.

Το ψηφίο μηδέν (0) δεν διαβάζεται, αλλά γράφεται για να κρατά τα άλλα ψηφία στη σωστή τους θέση και δηλώνει ότι λείπουν οι μονάδες της θέσης που κατέχει.

Το ίδιο ψηφίο, ανάλογα με τη θέση του στον αριθμό, δηλώνει

μονάδες (Μ), δεκάδες (Δ) ή εκατοντάδες (Ε)

μονάδες χιλιάδων (ΜΧ), δεκάδες χιλιάδων (ΔΧ) ή εκατοντάδες χιλιάδων (ΕΧ)

μονάδες εκατομμυρίων (ΜΕ), δεκάδες εκατομμυρίων (ΔΕ) κτλ.

Ας δούμε την αξία των ψηφίων του αριθμού    123.456.789 :


Ψηφίο

εκφράζει

Αξία

9

μονάδες

9x1=9

8

δεκάδες

8x10 = 80

7

εκατοντάδες

7x100 = 700

6

χιλιάδες

6x1.000= 6.000

5

δεκάδες χιλιάδες

5 x 10.000 = 50.000

4

εκατοντάδες χιλιάδες

4 x 100.000 = 400.000

3

εκατομμύρια

3 χ 1.000.000 = 3.000.000

2

δεκάδες εκατομμύρια

2 χ 10.000.000 = 20.000.000

1

εκατοντάδες εκατομμύρια

1 χ 100.000.000 = 100.000.000

Τελείες διαχωρισμού

Στους αριθμούς που έχουν περισσότερα από τρία ψηφία, για λόγους ευκολίας στην ανάγνωση, χωρίζουμε με μία τελεία κάθε τριάδα ψηφίων, αρχίζοντας από τις μονάδες (δεξιά).

Για παράδειγμα ο αριθμός 4578965  χρησιμοποιώντας τις τελείες διαχωρισμού θα γραφεί ως εξής: 4.578.965

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Εξάσκηση

Κάνε κλικ στο New number για να εμφανιστεί ένας καινούριος αριθμός. Πρέπει να βρεις την θέση του αριθμού σε κάθε αριθμογραμμή , κάνοντας κλικ. Οι αριθμογραμμές μετακινούνται με το ποντίκι.

Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) έχει έναν προηγούμενο κι έναν επόμενο φυσικό α­ριθμό.


Κάθε φυσικός αριθμός (εκτός από το 0) προκύπτει αν στον προηγού­μενό του προσθέσω το 1.

8+1=9
Αφού κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο, οι φυσικοί αριθμοί μπορούν να συνεχίζονται ατελείωτα.

Είναι, όπως λέμε, άπειροι.


Η ονομασία των αριθμών

Οι φυσικοί αριθμοί, ανάλογα με τον αριθμό των ψηφίων τους, λέγονται:   

Κεφάλαιο 1
Φυσικοί Αριθμοί

Οι φυσικοί αριθμοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης