Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 5 Μετρήσεις - Μοτίβα
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Φτιάξε το δικό σου μοτίβο με εικόνες και
τύπωσέ το

Επίλεξε τη σωστή εικόνα από  τη δεξιά στήλη , ώστε να συνεχίσεις το μοτίβο

Επίλεξε τη σωστή εικόνα από  το κάτω μέρος , ώστε να συνεχίσεις το μοτίβο

Κεφάλαιο 55

 Σύνθετα μοτίβα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Σύνθετο μοτίβο

Σε ένα σχέδιο που ακολουθεί τόσο γεωμετρικό όσο και αριθμητικό μοτίβο, ενώ διακρίνουμε εύκολα το γεωμετρικό μοτίβο, για να διακρίνουμε το αριθμητικό μοτίβο συχνά χρειάζεται να καταγράψουμε τα δεδομένα σε έναν πίνακα.

Εξετάζουμε την αλλαγή καθώς αυξάνεται το μέγεθος του σχεδίου, προσπαθούμε να διακρίνουμε αυτό που μένει σταθερό από αυτό που αλλάζει και να ανακαλύψουμε έναν κανόνα για την αλλαγή αυτή.

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης Επόμενη Σελίδα

Φύλλο Εργασίας για τα κεφάλαια 53, 54, 55

Μοτίβα