Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 2 Εξισώσεις
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Επίλεξε στην αρχή το σύμβολο της πράξης , το Χ έπειτα το max number ( με επιλογή το 10 ο μεγαλύτερος αριθμός που θα εμφανιστεί στην πράξη είναι το 10 , με επιλογή το 15 ο μεγαλύτερος αριθμός θα είναι το 15 κτλ) και τέλος πάτα play για να βρεις την τιμή του άγνωστου Χ, την οποία πρέπει να πληκτρολογήσεις και να πατήσεις Enter .

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου
View more presentations or Upload your own.

Όταν ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου, για να λύσουμε την εξίσωση διαιρούμε το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα.

 Θυμάμαι:    Σε ένα  πολλαπλασιασμό έχουμε:  

      4               .                        3           =              12

(α΄ παράγοντας)  (β΄ παράγοντας)    (γινόμενο)

 

 Από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό έχουμε τις εξής διαιρέσεις:

      12              :                       3           =               4

(γινόμενο)              (β΄ παράγοντας)      (α΄ παράγοντας)    και

     12                  :                    4            =             3

(Γινόμενο)             (α΄ παράγοντας)      (β΄ παράγοντας)   Εξίσωση:  20 . χ = 60
               ή 20χ  = 60
(μπορούμε να παραλείψουμε το σύμβολο του πολ/σμού).


 Λύση: χ = 60 : 20 → χ = 3


Εξίσωση:  χ . 5 = 20


 Λύση: χ = 20 : 5 → χ =  4

 ΘΥΜΑΜΑΙ:

v    Όταν σε μια εξίσωση ψάχνω κάποιον από τους δυο παράγοντες του πολλαπλασιασμού κάνω διαίρεση.

v    Διαιρέτη βάζω πάντα τον αριθμό που είναι μαζί με το X και διαιρετέο το γινόμενο

v    Για να κάνω διαίρεση με κλάσματα αντιστρέφω τους όρους του 2ου κλάσματος και αντί για διαίρεση κάνω πολλαπλασιασμό.

v    Αν κάποιος από τους δυο παράγοντες του πολλαπλασιασμού είναι μεικτός ή ακέραιος και ο άλλος κλάσμα για να κάνω τη διαίρεση πρέπει να τα κάνω όλα κλάσματα.

v    Δεν μπορώ να κάνω διαίρεση αν ο διαιρέτης είναι δεκαδικός. Πρέπει να τον κάνω ακέραιο πολλαπλασιάζοντάς τον με το 10, 100, 1000, κ.τ.λ. ανάλογα με τα δεκαδικά του ψηφία. Το ίδιο πρέπει να κάνω και με το διαιρετέο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Για να βρω οποιονδήποτε παράγοντα ενός γινομένου

διαιρώ το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα.

Στο Type επίλεξε multiplication (πολ/σμός) και πάτα Generate. Στην επόμενη οθόνη πρέπει να πληκτρολογείς την τιμή του χ σε κάθε εξίσωση.

Πληκτρολόγησε την τιμή του άγνωστου Υ σε κάθε εξίσωση και πάτα check.

Πληκτρολόγησε την τιμή του άγνωστου στο κενό κουτάκι και πάτα check.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ 2

Πώς λύνουμε μια εξίσωση στην οποία
ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Κεφάλαιο 28
 Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης vkVariableMathHS.swf math8.htm

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Φύλλο Εργασίας

Εξισώσεις στις οποίες άγνωστος

είναι παράγοντας γινομένου