Επιλέξτε ενότητα

Όταν ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου, για να λύσουμε την εξίσωση διαιρούμε το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα.

 Θυμάμαι:    Σε ένα  πολλαπλασιασμό έχουμε:  

      4               .                        3           =              12

(α΄ παράγοντας)  (β΄ παράγοντας)    (γινόμενο)

 

 Από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό έχουμε τις εξής διαιρέσεις:

      12              :                       3           =               4

(γινόμενο)              (β΄ παράγοντας)      (α΄ παράγοντας)    και

     12                  :                    4            =             3

(Γινόμενο)             (α΄ παράγοντας)      (β΄ παράγοντας)   Εξίσωση:  20 . χ = 60
               ή 20χ  = 60
(μπορούμε να παραλείψουμε το σύμβολο του πολ/σμού).


 Λύση: χ = 60 : 20 → χ = 3


Εξίσωση:  χ . 5 = 20


 Λύση: χ = 20 : 5 → χ =  4

 ΘΥΜΑΜΑΙ:

v    Όταν σε μια εξίσωση ψάχνω κάποιον από τους δυο παράγοντες του πολλαπλασιασμού κάνω διαίρεση.

v    Διαιρέτη βάζω πάντα τον αριθμό που είναι μαζί με το X και διαιρετέο το γινόμενο

v    Για να κάνω διαίρεση με κλάσματα αντιστρέφω τους όρους του 2ου κλάσματος και αντί για διαίρεση κάνω πολλαπλασιασμό.

v    Αν κάποιος από τους δυο παράγοντες του πολλαπλασιασμού είναι μεικτός ή ακέραιος και ο άλλος κλάσμα για να κάνω τη διαίρεση πρέπει να τα κάνω όλα κλάσματα.

v    Δεν μπορώ να κάνω διαίρεση αν ο διαιρέτης είναι δεκαδικός. Πρέπει να τον κάνω ακέραιο πολλαπλασιάζοντάς τον με το 10, 100, 1000, κ.τ.λ. ανάλογα με τα δεκαδικά του ψηφία. Το ίδιο πρέπει να κάνω και με το διαιρετέο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Για να βρω οποιονδήποτε παράγοντα ενός γινομένου

διαιρώ το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα.

Πώς λύνουμε μια εξίσωση στην οποία
ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

Κεφάλαιο 28
 Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Φύλλο Εργασίας

Εξισώσεις στις οποίες άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

παιχνίδια με εξισώσεις μπορείτε να βρείτε
στη σελίδα μας
εδώ

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια


Απαντήσεις

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.22 - 34

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  ΚΑΛΙΤΣΑ

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Παρουσιάσεις

Άγγελος Χαραλάμπους

Εξισωσεις - Πολλαπλασιασμός & Διαίρεση - Μέρος 2