Επιλέξτε ενότητα

και   κάτι  που πολλές  φορές  μπερδεύουμε  ….

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ

Μαθαίνω την ώρα ( Οδηγίες στις εικόνες παρακάτω)

ΔΕΣ ΤΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΙΣΕ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ

ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ

Κεφάλαιο 51
 Μετρώ το Χρόνο

Η μέτρηση του χρόνου είναι σχετική με την περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της (μερόνυχτο) και την περιστροφή της γύρω από τον Ηλιο (έτος).

Για πρακτικούς λόγους έχουμε χωρίσει την ημέρα σε 24 ίσα κομμάτια (ώρες) και υπολογίζουμε τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας με τις ώρες, τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια τους.

Οι ώρες και οι ημερομηνίες είναι συμμιγείς αριθμοί.
Π
αράδειγμα : 3 ώρες 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα .

Πολλά πράγματα στη ζωή μας εξαρτώνται από το χρόνο π.χ. ο χρόνος του μαθήματος ή του διαλείμματος, ο χρόνος ενός αγώνα, ο χρόνος μιας συνάντησης κ.λπ.

Μονάδα μέτρησης του χρόνου είναι η ώρα.

Υποπολλαπλάσια της ώρας είναι:
το λεπτό και το δευτερόλεπτο.

1 ώρα = 60 λεπτά ή 60'

1 λεπτό = 60 δευτερόλεπτα ή 60 ''

1 ώρα = 60 * 60 = 3600''

 Πολλαπλάσια της ώρας είναι : 

Το 24ωρο, που έχει όπως λέει και το όνομά του 24 ώρες.

Η εβδομάδα που έχει 7 ημέρες ή 7 εικοσιτετράωρα.

Ο μήνας που έχει 30 ημέρες (κάποιοι έχουν 31 και ο Φεβρουάριος 28 ή 29).

Το έτος που έχει 12μήνες ή 365 ημέρες.

Ο αιώνας που έχει 100 έτη.

Η χιλιετία που έχει 1000 έτη.


 Περισσότερες Πληροφορίες :

Τα 15 λεπτά της ώρας τα λέμε, συνήθως, ένα τέταρτο. Τα 30 λεπτά ή δύο τέταρτα τα λέμε μισή ώρα και τα 45 λ επτά τα λέμε τρία τέταρτα.

Τις ώρες από τη 1 μετά τα μεσάνυκτα ως τις 12 το μεσημέρι τις συνοδεύουμε με τα αρχικά γράμματα π.μ., που σημαίνει: προ μεσημβρίας ή πριν από το μεσημέρι π.χ. 8 π.μ. (οκτώ πριν από το μεσημέρι) και

τις ώρες από τη 1 το μεσημέρι ως τα μεσάνυκτα τις συνοδεύουμε με τα αρχικά μ.μ. που σημαίνει: μετά μεσημβρία ή μετά το μεσημέρι. Τις ώρες αυτές μπορούμε να τις εκφράζουμε και με συνεχή αρίθμηση, οπότε δεν χρειάζεται το μ.μ. Η συνεχής αρίθμηση προχωρεί από τις 12 το μεσημέρι ως τα μεσάνυκτα κανονικά. Έτσι η 1 η ώρα μ.μ. γράφεται 13, η 2 η ώρα μ.μ. γράφεται 14, η 3 η ώρα μ.μ. γράφεται 15 κτλ. μέχρι το 24.

Στα μαθηματικά χρησιμοποιούμε το λεγόμενο εμπορικό έτος, το οποίο το υπολογίζουμε πάντα με 360 ημέρες και όλους τους μήνες με 30 ημέρες τον καθένα.

Ο χρόνος είναι πάντοτε συμμιγής αριθμός και δεν γράφεται ποτέ με δεκαδικό αριθμό: π.χ. 3 έτη, 8 μήνες και 15 ημέρες. Το ίδιο 5 ώρες, 20 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.
Μόνο οι μισοί μήνες του χρόνου ή οι μισές ημέρες του μήνα και τα μισά λεπτά της ώρας μπορούν να γραφτούν με δεκαδικό αριθμό (0,5 έτη)). Έτσι τα 3 έτη και 6 μήνες μπορούν να γραφούν 3,5 έτη και οι 4 μήνες και 15 ημέρες μπορούν να γραφούν 4,5 μήνες. Το ίδιο οι 8 ώρες και 30 λεπτά, μπορούν να γραφούν 8,5 ώρες.

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα