Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

57. Γωνίες

58. Σχεδιάζω γωνίες

59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

60. Αξονική συμμετρία

61. Μετρώ επιφάνειες

62. Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου

63. Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

64. Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

65. Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

66. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:έδρες
και αναπτύγματα

67. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:ακμές  και κορυφές

68. Κύλινδρος

69. Όγκος – Χωρητικότητα

70. Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

71. Όγκος κυλίνδρου

Επαναληπτικό ενότητας 6: Γεωμετρία


και   κάτι  που πολλές  φορές  μπερδεύουμε  ….

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ

Κεφάλαιο 51
 Μετρώ το Χρόνο

Η μέτρηση του χρόνου είναι σχετική με την περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της (μερόνυχτο) και την περιστροφή της γύρω από τον Ηλιο (έτος).

Για πρακτικούς λόγους έχουμε χωρίσει την ημέρα σε 24 ίσα κομμάτια (ώρες) και υπολογίζουμε τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας με τις ώρες, τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια τους.

Οι ώρες και οι ημερομηνίες είναι συμμιγείς αριθμοί.
Π
αράδειγμα : 3 ώρες 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα .

Πολλά πράγματα στη ζωή μας εξαρτώνται από το χρόνο π.χ. ο χρόνος του μαθήματος ή του διαλείμματος, ο χρόνος ενός αγώνα, ο χρόνος μιας συνάντησης κ.λπ.

Μονάδα μέτρησης του χρόνου είναι η ώρα.

Υποπολλαπλάσια της ώρας είναι:
το λεπτό και το δευτερόλεπτο.

1 ώρα = 60 λεπτά ή 60'

1 λεπτό = 60 δευτερόλεπτα ή 60 ''

1 ώρα = 60 * 60 = 3600''

 Πολλαπλάσια της ώρας είναι : 

Το 24ωρο, που έχει όπως λέει και το όνομά του 24 ώρες.

Η εβδομάδα που έχει 7 ημέρες ή 7 εικοσιτετράωρα.

Ο μήνας που έχει 30 ημέρες (κάποιοι έχουν 31 και ο Φεβρουάριος 28 ή 29).

Το έτος που έχει 12μήνες ή 365 ημέρες.

Ο αιώνας που έχει 100 έτη.

Η χιλιετία που έχει 1000 έτη.


 Περισσότερες Πληροφορίες :

Τα 15 λεπτά της ώρας τα λέμε, συνήθως, ένα τέταρτο. Τα 30 λεπτά ή δύο τέταρτα τα λέμε μισή ώρα και τα 45 λ επτά τα λέμε τρία τέταρτα.

Τις ώρες από τη 1 μετά τα μεσάνυκτα ως τις 12 το μεσημέρι τις συνοδεύουμε με τα αρχικά γράμματα π.μ., που σημαίνει: προ μεσημβρίας ή πριν από το μεσημέρι π.χ. 8 π.μ. (οκτώ πριν από το μεσημέρι) και

τις ώρες από τη 1 το μεσημέρι ως τα μεσάνυκτα τις συνοδεύουμε με τα αρχικά μ.μ. που σημαίνει: μετά μεσημβρία ή μετά το μεσημέρι. Τις ώρες αυτές μπορούμε να τις εκφράζουμε και με συνεχή αρίθμηση, οπότε δεν χρειάζεται το μ.μ. Η συνεχής αρίθμηση προχωρεί από τις 12 το μεσημέρι ως τα μεσάνυκτα κανονικά. Έτσι η 1 η ώρα μ.μ. γράφεται 13, η 2 η ώρα μ.μ. γράφεται 14, η 3 η ώρα μ.μ. γράφεται 15 κτλ. μέχρι το 24.

Στα μαθηματικά χρησιμοποιούμε το λεγόμενο εμπορικό έτος, το οποίο το υπολογίζουμε πάντα με 360 ημέρες και όλους τους μήνες με 30 ημέρες τον καθένα.

Ο χρόνος είναι πάντοτε συμμιγής αριθμός και δεν γράφεται ποτέ με δεκαδικό αριθμό: π.χ. 3 έτη, 8 μήνες και 15 ημέρες. Το ίδιο 5 ώρες, 20 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.
Μόνο οι μισοί μήνες του χρόνου ή οι μισές ημέρες του μήνα και τα μισά λεπτά της ώρας μπορούν να γραφτούν με δεκαδικό αριθμό (0,5 έτη)). Έτσι τα 3 έτη και 6 μήνες μπορούν να γραφούν 3,5 έτη και οι 4 μήνες και 15 ημέρες μπορούν να γραφούν 4,5 μήνες. Το ίδιο οι 8 ώρες και 30 λεπτά, μπορούν να γραφούν 8,5 ώρες.

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης


Φύλλο Εργασίας


Απαντήσεις

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ. 45 - 62