ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Όλοι οι αριθμοί (φυσικοί και δεκαδικοί) μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους.

Για να εκφράσουμε το αποτέλεσμα της  σύγκρισης, χρησιμοποιούμε τα σύμβολα :

< είναι μικρότερο

= είναι ίσο

> είναι μεγαλύτερο

π.χ. 7 < 10

5,12 > 4,40

14,2 = 14,2

Συγκρίνοντας δύο αριθμούς μπορώ να τους διατάξω:

Α: από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο (αύξουσα σειρά) και

Β. από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο (φθίνουσα σειρά).


Παραδείγματα

Αύξουσα σειρά: 10 < 12 < 15 < 26 < 87 < 130.

Φθίνουσα σειρά: 587 > 586 > 388 > 101 > 99 > 60.


Ανάμεσα σε δύο αριθμούς μπορώ να παρεμβάλω έναν ή περισσότερους αριθμούς.

Παραδείγματα

Ανάμεσα στους αριθμούς 7 και 8 μπορώ να παρεμβάλω τους αριθμούς: 7,1 / 7,2 / 7,3 κτλ.

Από την αριθμογραμμή παρακάτω , είναι φανερό ότι ανάμεσα στους αριθμούς 1,1 και 1,2 βρίσκονται οι αριθμοί: 1,11 / 1,12 κλπ.


Και ανάμεσα στο 1,11 και στο 1,12 υπάρχουν κι άλλοι:  1,111 / 1,112/1,113 κλπ


Όταν συγκρίνω ταυτόχρονα 3 ή περισσότερους αριθμούς , επιτρέπεται να χρησιμοποιώ
μόνο ένα από τα σύμβολα
< ή >.


7<10<15  ΣΩΣΤΗ Σύγκριση

15>10>7  ΣΩΣΤΗ Σύγκριση

15>7<10   ΛΑΘΟΣ Σύγκριση γιατί χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά σύμβολα  
                     το < και
το >

Βάλε στη σωστή θέση τους αριθμούς  όσο πιο γρήγορα μπορείς για να μαζέψεις όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους.

ascending= αύξουσα σειρά
decimals=δεκαδικοί
tenths=δέκατα

Δες και τα παιχνίδια ΕΔΩ.

κεφάλαιο 4
σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

Εξάσκηση

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης