Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Όλοι οι αριθμοί (φυσικοί και δεκαδικοί) μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους.

Για να εκφράσουμε το αποτέλεσμα της  σύγκρισης, χρησιμοποιούμε τα σύμβολα :

< είναι μικρότερο

= είναι ίσο

> είναι μεγαλύτερο

π.χ. 7 < 10

5,12 > 4,40

14,2 = 14,2

Συγκρίνοντας δύο αριθμούς μπορώ να τους διατάξω:

Α: από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο (αύξουσα σειρά) και

Β. από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο (φθίνουσα σειρά).


Παραδείγματα

Αύξουσα σειρά: 10 < 12 < 15 < 26 < 87 < 130.

Φθίνουσα σειρά: 587 > 586 > 388 > 101 > 99 > 60.


Ανάμεσα σε δύο αριθμούς μπορώ να παρεμβάλω έναν ή περισσότερους αριθμούς.

Παραδείγματα

Ανάμεσα στους αριθμούς 7 και 8 μπορώ να παρεμβάλω τους αριθμούς: 7,1 / 7,2 / 7,3 κτλ.

Από την αριθμογραμμή παρακάτω , είναι φανερό ότι ανάμεσα στους αριθμούς 1,1 και 1,2 βρίσκονται οι αριθμοί: 1,11 / 1,12 κλπ.

Και ανάμεσα στο 1,11 και στο 1,12 υπάρχουν κι άλλοι:  1,111 / 1,112/1,113 κλπ


Όταν συγκρίνω ταυτόχρονα 3 ή περισσότερους αριθμούς , επιτρέπεται να χρησιμοποιώ
μόνο ένα από τα σύμβολα
< ή >.


7<10<15  ΣΩΣΤΗ Σύγκριση

15>10>7  ΣΩΣΤΗ Σύγκριση

15>7<10   ΛΑΘΟΣ Σύγκριση γιατί χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά σύμβολα  
                     το < και
το >

κεφάλαιο 4
σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Βάλε στη σωστή θέση τους αριθμούς  όσο πιο γρήγορα μπορείς για να μαζέψεις όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους.

ascending= αύξουσα σειρά
decimals=δεκαδικοί
tenths=δέκατα

Δες και τα παιχνίδια ΕΔΩ.

Εξάσκηση

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

Φύλλο Εργασίας

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών de Γιάννης Φερεντίνος


Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Απαντήσεις