Επιλέξτε ενότητα

Όλοι οι αριθμοί (φυσικοί και δεκαδικοί) μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους.

Για να εκφράσουμε το αποτέλεσμα της  σύγκρισης, χρησιμοποιούμε τα σύμβολα :

< είναι μικρότερο

= είναι ίσο

> είναι μεγαλύτερο

π.χ. 7 < 10

5,12 > 4,40

14,2 = 14,2

Συγκρίνοντας δύο αριθμούς μπορώ να τους διατάξω:

Α: από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο (αύξουσα σειρά) και

Β. από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο (φθίνουσα σειρά).


Παραδείγματα

Αύξουσα σειρά: 10 < 12 < 15 < 26 < 87 < 130.

Φθίνουσα σειρά: 587 > 586 > 388 > 101 > 99 > 60.


Ανάμεσα σε δύο αριθμούς μπορώ να παρεμβάλω έναν ή περισσότερους αριθμούς.

Παραδείγματα

Ανάμεσα στους αριθμούς 7 και 8 μπορώ να παρεμβάλω τους αριθμούς: 7,1 / 7,2 / 7,3 κτλ.

Από την αριθμογραμμή παρακάτω , είναι φανερό ότι ανάμεσα στους αριθμούς 1,1 και 1,2 βρίσκονται οι αριθμοί: 1,11 / 1,12 κλπ.

Και ανάμεσα στο 1,11 και στο 1,12 υπάρχουν κι άλλοι:  1,111 / 1,112/1,113 κλπ


Όταν συγκρίνω ταυτόχρονα 3 ή περισσότερους αριθμούς , επιτρέπεται να χρησιμοποιώ
μόνο ένα από τα σύμβολα
< ή >.


7<10<15  ΣΩΣΤΗ Σύγκριση

15>10>7  ΣΩΣΤΗ Σύγκριση

15>7<10   ΛΑΘΟΣ Σύγκριση γιατί χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά σύμβολα  
                     το < και
το >

κεφάλαιο 4
σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Φύλλα Εργασίας

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών de Γιάννης Φερεντίνος

Βάλε στη σωστή θέση τους αριθμούς

Δες και τα παιχνίδια ΕΔΩ.

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Άγγελος Χαραλάμπους

Βάλε σε σειρά τους αριθμούς

Σπάσε τα μπαλόνια με τη σωστή σειρά αρχίζοντας από το μικρότερο.

Τοποθέτησε τους δεκαδικούς σε αύξουσα
σειρά και άλλα παιχνίδια

Σπάσε τα μπαλόνια με τη σωστή σειρά αρχίζοντας από το μικρότερο.

Τοποθέτησε τους δεκαδικούς σε αύξουσα
σειρά.

Επίλεξε το σωστό σημάδι (<,>,=)

Σύγκρινε δεκαδικούς , ακέραιους ή κλάσματα.Επίλεξε το σωστό σημάδι (<,>,=)


Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  


Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.1-6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΠΗΓΗ:  Amaleo.eu

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου Τετράδιο εργασιών

ΠΗΓΗ

Απαντήσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Παρουσιάσεις

​Σύγκρινε τους δεκαδικούς

​Σύγκρινε τους δεκαδικούς

Οπτικοποίηση του κλάσματος που δημιουργούμε καθώς και μετατροπή του σε μεικτό , δεκαδικό και ποσοστό .
numerator - αλλάζεις τον αριθμητή , Denominator - αλλάζεις τον παρονομαστή.
Wide Range επιτρέπει παρονομαστή ως το 25.
length - αλλάζει τον τρόπο εμφάνισης του κλάσματος
κουμπί + (πάνω δεξιά) - προσθέτει το κλάσμα και τις μετατροπές στον κίτρινο πίνακα στα δεξιά.

​Σύγκρινε τους δεκαδικούς