Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 2 Εξισώσεις
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Στο Type επίλεξε subtraction (αφαίρεση) και πάτα Generate. Στην επόμενη οθόνη πρέπει να πληκτρολογείς την τιμή του χ σε κάθε εξίσωση.

Επίλεξε στην αρχή το σύμβολο της πράξης , το - έπειτα το max number ( με επιλογή το 10 ο μεγαλύτερος αριθμός που θα εμφανιστεί στην πράξη είναι το 10 , με επιλογή το 15 ο μεγαλύτερος αριθμός θα είναι το 15 κτλ) και τέλος πάτα play για να βρεις την τιμή του άγνωστου Χ, την οποία πρέπει να πληκτρολογήσεις και να πατήσεις Enter .

Πληκτρολόγησε τον αριθμό που λείπει ώστε να είναι σωστή η κάθε ισότητα.

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος
View more presentations or Upload your own.

ΠΑΙΞΕ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ . Εξισώσεις με πρόσθεση και αφαίρεση.

ΠΑΙΞΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ . Εξισώσεις με πρόσθεση και αφαίρεση.

Όταν ο άγνωστος είναι ο μειωτέος, για να λύσω την εξίσωση προσθέτω στη διαφορά τον αφαιρετέο.


Εξίσωση:  χ - 7 = 10


 Λύση: χ = 10 + 7 → χ = 17

 


Εξίσωση:  χ - 0,3 = 5


 Λύση: χ = 5 + 0,3 → χ =  5,3

Όταν ο άγνωστος είναι ο αφαιρετέος, για να λύσω την εξίσωση αφαιρώ από τον μειωτέο τη διαφορά.


Εξίσωση:  20 - χ = 12


 Λύση: χ = 20 - 12 → χ = 8


Εξίσωση:  10 - χ = 5,4


 Λύση: χ = 10 - 5,4 → χ =  4,6       

      125       -        χ       =           95
                                 Συμβολίζω με  χ  το ποσό που στοίχιζε το παιχνίδι (το άγνωστο).

Χρήματα
που μάζεψε

χρήματα
που στοίχιζε το παιχνίδι

Χρήματα που περίσσεψαν

  125 - χ = 95  
  χ = 125 - 95
     χ = 30

     125 -  χ  = 95
     125 -  30  =  95  
     

1. Συμβολίζω τον άγνωστο με μια μεταβλητή.


2. Εκφράζουμε το πρόβλημα με μια ισότητα.

3. Λύνουμε την εξίσωση.

4. Επαληθεύουμε την εξίσωση.

     Στη θέση του χ βάζω αυτό που      βρήκα (το 30)

5. Απαντάμε.

Το χ είναι στη θέση του αφαιρετέου άρα θα κάνω αφαίρεση       

      χ       -       30      =           95
                                 Συμβολίζω με χ  το ποσό που χρήματα είχε μαζέψει (το άγνωστο).

Χρήματα
που μάζεψε

χρήματα
που στοίχιζε το παιχνίδι

Χρήματα που περίσσεψαν

     χ - 30 = 95  
     χ =  95 + 30
     χ = 125

       χ  -  30 =  95
     125 -  30  =  95      

Απάντηση: Είχε μαζέψει  125€

1. Συμβολίζω τον άγνωστο με μια μεταβλητή.


2. Εκφράζουμε το πρόβλημα με μια ισότητα.

3. Λύνουμε την εξίσωση.

4. Επαληθεύουμε την εξίσωση.

     Στη θέση του χ βάζω αυτό που      βρήκα (το 125)

5. Απαντάμε.

Το χ είναι στη θέση του μειωτέου άρα θα κάνω πρόσθεση

Εξισώσεις με πρόσθεση και αφαίρεση. Πληκτρολόγησε την τιμή του χ στο κενό κουτάκι και πάτα check.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Κεφάλαιο 27
 Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

Πώς λύνουμε μια εξίσωση στην οποία
ο άγνωστος είναι μειωτέος

Πώς λύνουμε μια εξίσωση στην οποία
ο άγνωστος είναι αφαιρετέος

Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα με εξίσωση
Το χ στη θέση του αφαιρετέου

Ο Χρήστος μάζεψε 125 € από τα κάλαντα. Αγόρασε  ένα παιχνίδι και του περίσσεψαν 95 €. Πόσα χρήματα έκανε το παιχνίδι;

Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα με εξίσωση
Το χ στη θέση του μειωτέου

Ο Χρήστος με τα χρήματα που μάζεψε από τα κάλαντα αγόρασε  ένα παιχνίδι που στοίχιζε 30 € και του περίσσεψαν 95 €. Πόσα χρήματα είχε μαζέψει;

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Απάντηση: Το παιχνίδι στοίχιζε                   30 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης vkVariableMathHS.swf math7.htm

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Φύλλο Εργασίας

Εξισώσεις στις οποίες άγνωστος

είναι μειωτέος ή αφαιρετέος