Επιλέξτε ενότητα
Άλλοι τύποι γραφημάτων
View more presentations or Upload your own.

Το γράφημα γραμμής χρησιμοποιείται για τη παρουσίαση δεδομένων, που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου , όπως το παράπανω που δείχνει την εξέλιξη του παγκόσμιου πληθυσμού , από το 1950 ως το 2050 (εκτίμηση).

Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται για την παρουσίαση της σχέσης του μέρους προς το σύνολο

Παρακάτω μπορείς να δεις πως διάφορα διαγράμματα απεικονίζουν τον αριθμό των εισιτηρίων ενός κινηματογράφου στη διάρκεια μιας εβδομάδας.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ  για να δημιουργήσεις ένα γράφημα γραμμής

ΚΛΙΚ ΕΔΩ  για να δημιουργήσεις ένα κυκλικό διάγραμμα (πίτας).

ΚΛΙΚ ΕΔΩ  , δραστηριότητα με κυκλικά διάγραμματα (πίτας).

Όταν επιλέγουμε να παρουσιάσουμε τα δεδομένα μας, πρέπει να επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο γραφήματος, για να τονίσουμε την πληροφορία που θέλουμε.

Κεφάλαιο 47

Άλλοι τύποι γραφημάτων

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 4 :
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία