Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Βάλε γκολ βρίσκοντας την απάντηση.

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων.
Γίνε εκατομμυριούχος βρίσκοντας την απάντηση.

Διαίρεση κλασμάτων

Βάλε γκολ βρίσκοντας την απάντηση.

Διαίρεση κλασμάτων με ακέραιο.

Γράψε την απάντηση και πάτα “έλεγχος”.

Διαίρεση κλασμάτων

Βάλε καλάθι βρίσκοντας την απάντηση.

Λύσε τα προβλήματα διαίρεσης κλασμάτων.

Πολλαπλασιασμός ακέραιων με ½ , 1/3 , 1/4, 1/5. Η απάντηση πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός.

Κάνε κλικ στο δείκτη στο ροζ κύκλο για να παίξεις.

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων.

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων.

Γράψε τον αριθμητή και πάτα “Enter” για να γράψεις και τον παρονομαστή.

ΠΡΟΣΕΞΕ ότι πρέπει να απλοποιήσεις το κλάσμα (να το κάνεις ανάγωγο).

Εδώ μπορείς να υπολογίσεις το μέρος ενός αριθμού, π.χ. Το ½ του 750.

Βρες το μέρος ενός αριθμού , πληκτρολόγησε την απάντηση και πάτα check answer.
Με το κουμπί More αλλάζει η ερώτηση.

Βρες το μέρος ενός αριθμού , πληκτρολόγησε την απάντηση και πάτα check.

Δες εδώ πως υπολογίζουμε το μέρος ενός αριθμού.

Διαίρεση κλασμάτων.

κεφάλαιο 24
προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων from Γιάννης Φερεντίνος

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

fractionparts1.swf

Βρες το μέρος ενός αριθμού που σου ζητείται , κάνοντας κλικ στον σωστό αριθμό.

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

Φύλλο Εργασίας

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων