Επιλέξτε ενότητα

κεφάλαιο 24
προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Φύλλα Εργασίας

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Παρουσιάσεις

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Βάλε γκολ βρίσκοντας την απάντηση.

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων.
Γίνε εκατομμυριούχος βρίσκοντας την απάντηση.

Διαίρεση κλασμάτων

Βάλε γκολ βρίσκοντας την απάντηση.

Διαίρεση κλασμάτων με ακέραιο.

Γράψε την απάντηση και πάτα “έλεγχος”.

Διαίρεση κλασμάτων

Βάλε καλάθι βρίσκοντας την απάντηση.

Λύσε τα προβλήματα διαίρεσης κλασμάτων.

Εδώ μπορείς να υπολογίσεις το μέρος ενός αριθμού, π.χ. Το ½ του 750.

Βρες το μέρος ενός αριθμού που σου ζητείται , κάνοντας κλικ στον σωστό αριθμό.

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  


Απαντήσεις

Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.22 - 34

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Δεκάδες παιχνίδια με κλάσματα μπορείτε να βρείτε
στη σελίδα μας
εδώ

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Υπολογισμός του μέρους ενός αριθμού. Σημάδεψε την απάντηση με το τσεκούρι.

Υπολόγισε την κλασματική μονάδα ενός αριθμού και λύσε το παζλ.

Αντίστροφοι αριθμοί   inschool

Liveworksheets Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα - Αντίστροφοι αριθμοί

liveworksheets Πολλαπλασιασμός κλασμάτων με μεικτούς και ακεραίους.

liveworksheets Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

liveworksheets Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλασματων

Liveworksheets Πολλαπλασιασμος και διαιρεση κλασματων

liveworksheets Πολλαπλασιασμός-διαίρεση κλασμάτων

liveworksheets Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλασμάτων

Liveworksheets Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

liveworksheets  Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

wordwall   Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

wordwall  Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλασμάτων


Διαίρεση κλασμάτων   inschool

Wordwall   Διαίρεση κλασμάτων

wordwall    Διαίρεση κλασμάτων

wordwall    Διαίρεση κλασμάτων

Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα

Διαίρεση κλασμάτων