Επιλέξτε ενότητα

Κεφάλαιο 30
Λόγος δυο μεγεθών

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Φύλλa Εργασίας

Λόγος δύο μεγεθών

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Ο λόγος των τετραγώνων προς τους κύκλους
μπορεί να εκφραστεί ως εξής:


  Α. Με κλάσμα   


  Β. Με διαίρεση  3:6


 Γ. Χρησιμοποιώντας το
προς: τρία προς έξι

3

6

Αριθμητής ο αριθμός των τετραγώνων

Παρονομαστής ο αριθμός των κύκλων


Απλοποιούμε το κλάσμα


Επομένως τα τετράγωνα είναι τα μισά σε σχέση με τους κύκλους

=

1

2

Λόγοι μεγεθών from Γιάννης Φερεντίνος

Χρωμάτισε τα σχήματα.

Γράψε τους λόγους.

Πολλές φορές  στα  μαθηματικά  αλλά  και στην  καθημερινή  μας  ζωή  είναι απαραίτητο να συγκρίνουμε δύο μεγέθη και να μελετήσουμε τη σχέση τους:

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης δύο μεγεθών που εκφράζεται ως κλάσμα ονομάζεται λόγος.

Το κλάσμα αυτό έχει αριθμητή το ένα μέγεθος και παρονομαστή το άλλο.

Παράδειγμα:

Βρείτε ισοδύμαμες αναλογίες.

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Παρουσιάσεις

 Λόγος δυο μεγεθών

inschool.gr


Απαντήσεις

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.22 - 34

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  ΚΑΛΙΤΣΑ

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία