Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 3 Λόγοι - αναλογίες
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Ο λόγος των τετραγώνων προς τους κύκλους
μπορεί να εκφραστεί ως εξής:


  Α. Με κλάσμα   


  Β. Με διαίρεση  3:6


 Γ. Χρησιμοποιώντας το
προς: τρία προς έξι

3

6

Αριθμητής ο αριθμός των τετραγώνων

Παρονομαστής ο αριθμός των κύκλων


Απλοποιούμε το κλάσμα


Επομένως τα τετράγωνα είναι τα μισά σε σχέση με τους κύκλους

=

1

2

Λόγοι μεγεθών from Γιάννης Φερεντίνος

Χρωμάτισε τα σχήματα.

Γράψε τους λόγους.

Κεφάλαιο 30
Λόγος δυο μεγεθών

Πολλές φορές  στα  μαθηματικά  αλλά  και στην  καθημερινή  μας  ζωή  είναι απαραίτητο να συγκρίνουμε δύο μεγέθη και να μελετήσουμε τη σχέση τους:

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης δύο μεγεθών που εκφράζεται ως κλάσμα ονομάζεται λόγος.

Το κλάσμα αυτό έχει αριθμητή το ένα μέγεθος και παρονομαστή το άλλο.

Παράδειγμα:

Εξάσκηση

Βρείτε ισοδύμαμες αναλογίες.

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Φύλλο Εργασίας

Λόγος δύο μεγεθών