Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 3 Λόγοι - αναλογίες
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα from Γιάννης Φερεντίνος

Κεφάλαιο 39
 Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Φύλλο Εργασίας

Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά