Επιλέξτε ενότητα

Κεφάλαιο 53
 Γεωμετρικά μοτίβα

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Φύλλο Εργασίας για τα κεφάλαια 53, 54, 55

Μοτίβα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Μυστηριώδη γεωμετρικά μοτίβα ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στο βυθό του ωκεανού, ανοιχτά των ακτών της Ιαπωνίας, όταν μια επαγγελματίας δύτρια βρέθηκε μπροστά σε παράξενα σχήματα στην άμμο που ποτέ της δεν είχε ξαναδεί.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ

Συμπλήρωσε τα  ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ

Το στοιχείο που επαναλαμβάνεται και δημιουργεί ένα σχέδιο ονομάζεται γεωμετρικό μοτίβο.


Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Σελίδα με πολλά  ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ

Δημιούργησε γεωμετρικά μοτίβα,

Γεωμετρικά μοτίβα

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Wordwall 6

Wordwall 7

Αριθμητικά μοτίβα

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Wordwall 6

Wordwall 7