Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

απόσπασμα από την ταινία: "Της Κακομοίρας"

Ο Ζήκος κάνει αριθμητικούς υπολογισμούς έχοντας υπ' όψιν του την στρογγυλοποίηση.


κατανόηση στρογγυλοποίησης
στα εκατοστά και στις δεκάδες

Στρογγυλοποίηση στη χιλιάδα

Στρογγυλοποίηση στα δέκατα

Στρογγυλοποίηση στα εκατοστά

Στρογγυλοποίηση στο κοντινότερο άθροισμα

Στρογγυλοποίηση στην κοντινότερη διαφορά  

Στρογγυλοποίησε στην κοντινότερη εκατοντάδα και εξαφάνισε τους καρχαρίες Αν ανατινάξεις 20 καρχαρίες κερδίζεις το παιχνίδι.Στρογγυλοποίησε στην κοντινότερη δεκάδα και στείλε το διαστημόπλοιο στον προορισμό του.  Αν επιλέξεις 20 σωστά διαστημόπλοια κερδίζεις το παιχνίδι.Σρογγυλοποίησε δολλάρια και αριθμούς

Δάλεξε κατηγορία και στρογγυλοποίησε.
Στην αρχική οθόνη στα αριστερά βρίσκονται τα παραδείγματα και δεξιά η εξάσκηση.

Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη δεκάδα

Στρογγυλοπση στην πλησιέστερη δεκάδα


Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη εκατοντάδα

Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη χιλιάδα


Στρογγυλοποίηση δεκαδικών στον πλησιέστερο ακέραιο

Στρογγυλοποίηση δεκαδικών στον πλησιέστερο ακέραιο

κεφάλαιο 11
Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Εξάσκηση

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών from Γιάννης Φερεντίνος
Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

Φύλλο Εργασίας

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Παρουσιάσεις

Σουδίας Γιάννης


Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Απαντήσεις

Άγγελος Χαραλάμπους