Επιλέξτε ενότητα

απόσπασμα από την ταινία: "Της Κακομοίρας"

Ο Ζήκος κάνει αριθμητικούς υπολογισμούς έχοντας υπ' όψιν του την στρογγυλοποίηση.

κεφάλαιο 11
Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών from Γιάννης Φερεντίνος
Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Φύλλο Εργασίας

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Άγγελος Χαραλάμπους

Flash

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Παρουσιάσεις

Στρογγυλοποίησε στην κοντινότερη εκατοντάδα και εξαφάνισε τους καρχαρίες Αν ανατινάξεις 20 καρχαρίες κερδίζεις το παιχνίδι.

Στρογγυλοποίησε στην κοντινότερη δεκάδα και στείλε το διαστημόπλοιο στον προορισμό του.  Αν επιλέξεις 20 σωστά διαστημόπλοια κερδίζεις το παιχνίδι.

Στρογγυλοποίηση δεκαδικών και φυσικών αριθμών.

Δάλεξε κατηγορία και στρογγυλοποίησε.

Στην αρχική οθόνη στα αριστερά βρίσκονται τα παραδείγματα και δεξιά η εξάσκηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
(Οι Άγγλοι χρησιμοποιούν την τελεία [.]  ως υποδιαστολή στους δεκαδικούς και
το κόμμα
[,] ως τελεία στους ακέραιους
π.χ. Τον δεκαδικό 2,6
2.6
και τον ακέραιο 3.000
3,000 .

Whole number (ακέραιος) -   Ones (μονάδες) , Tens (δεκάδες),Hundreds (εκατοντάδες), Thousands (χιλιάδες)  - Tenths (δέκατα), Hundredths (εκατοστά), Thousandths (χιλιοστά)

Εκατομμυριούχος
Στρογγυλοποίηση δεκαδικών  αριθμών.

Στρογγυλοποιήστε τα δεκαδικά στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό για να κατευθύνετε το σκάφος

Στρογγυλοποίηση δεκαδικών  αριθμών στον κοντινότερο ακέραιο . Σύρε τον πράσινο διακόπτη προς το σωστό αριθμό.

Στρογγυλοποίηση στις δεκάδες , εκατοντάδες και χιλιάδες

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  


Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.7 - 14

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Απαντήσεις

QUIZ

Δες και τη στρογγυλοποίηση στη σελίδα μας   εδώ

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Η στρογγυλοποίηση του δεκαδικού στον ακέραιο , η οποία εμφανίζεται στο μαύρο πλαίσιο , είναι σωστή ή λάθος;

Σε ποιο από τα δύο πειρατικά η στρογγυλοποίηση δεκαδικού στον ακέραιο , είναι σωστή ;

Στρογγυλοποίηση δεκαδικών  αριθμών.

Στρογγυλοποίηση δεκαδικών  αριθμών.

Στρογγυλοποίηση δεκαδικών  αριθμών.

Στρογγυλοποίηση δεκαδικών  αριθμών.

Στρογγυλοποίηση δεκαδικών  αριθμών. Διάβασε τον αριθμό στην κορυφή και οδήγησε το διαστημόπλοιο στη σωστή απάντηση. Χρησιμοποίησε τα βελάκια του πληκτρολογίου.

Wordwall 1

Wordwall 2