Επιλέξτε ενότητα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (γράψε τους αριθμούς , χωρισμένουε με κόμμα (,) ,και θα σου βγάλει το μ.ο.)

Βρίσκω το μέσο όρο
View more presentations or Upload your own.

Κεφάλαιο 48

Βρίσκω το μέσο όρο

Πολλές φορές μας δίνουν πολλά δεδομένα και θέλουμε να τα εκφράσουμε μόνο με μια τιμή.Τότε βρίσκουμε στο μέσο όρο ή αλλιώς τη μέση τιμή).

π.χ. Οι μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού έχουν τις εξής ηλικίες:

Παπαλουκάς 32 ετών,

Σχορτσιανίτης 25 ετών,

Τσίλντρες 25 ετών,

Μπουρούσης 23 ετών και

Βούισιτς 28 ετών.


Θέλω να εκφράσω αυτές τις ηλικίες με έναν μόνο αριθμό. Τότε θα πρέπει να βρω το μέσο όρο των παραπάνω ηλικιών.


Για να βρω το μέσο όρο, προσθέτω τους αριθμούς που μας έχουν δώσει και διαιρούμε το άθροισμά τους με τον αριθμό που δηλώνει το πλήθος τους.


π.χ. 32 + 25 + 25 + 23 + 28 = 133   είναι το άθροισμα των ηλικιών τους.

Οι παίκτες είναι 5

άρα : 133 : 5 = 26,6 έτη είναι ο μέσος όρος των παικτών του Ολυμπιακού.

Ο μέσος όρος πολλές φορές δεν συμπίπτει (δεν είναι ίδιος) με κάποιον από τους αριθμούς που χρησιμοποιήσαμε ως δεδομένα.

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 4 :
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία