Ενότητα 4 - Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ
Επόμενη Σελίδα Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Ενότητα 4 :
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων