Επιλέξτε ενότητα
http:
Ταξινομώ δεδομένα – Εξάγω συμπεράσματα
View more presentations or Upload your own.

Ας φτιάξουμε έναν πίνακα με τις ομάδες που υποστηρίζουν τα  18 παιδιά της ΣΤ΄ τάξης .

1ο βήμα: Συλλέγω τα δεδομένα.

Ρωτώ τα παιδιά ποια είναι η αγαπημένη τους ομάδα και καταγράφω τις απαντήσεις τους , με τη σειρά που μου απαντούν.

2ο βήμα: Τακτοποιώ τα δεδομένα σε μια σειρά . Αν πρόκειται για αριθμούς καλό είναι να τους βάζω σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Ολυμπιακός

ΑΕΚ

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Άρης

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Ολυμπιακός

ΑΕΚ

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

ΑΕΚ

ΑΕΚ

ΑΕΚ

Άρης

3ο - 4ο - 5ο βήμα:

Φτιάχνω τον πίνακα, καταγράφω και καταμετρώ τις συχνότητες.

ΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Παναθηναϊκός


4

Ολυμπιακός


6

ΠΑΟΚ


3

ΑΕΚ


4

ΑΡΗΣ


1

6ο βήμα: Παρουσιάζω τα δεδομένα σε κατάλληλο γράφημα.

7


6


5


4


3


2


1Παναθ.

Ολυμπ.

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

ΑΡΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Διαδραστική κατανόηση

συλλογής και καταγραφής δεδομένων

Ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα

Φτιάξε εύκολα και γρήγορα ραβδoγράμματα , γραφήματα πίτας ή γραμμής με τα στοιχεία που θέλεις.

Διαδραστική κατανόηση

συλλογής και καταγραφής δεδομένων

Ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα

Τρόπος εργασίας σε μια έρευνα


1ο βήμα: Συλλέγω τα δεδομένα.

2ο βήμα: Τακτοποιώ τα δεδομένα σε μια σειρά (αύξουσα ή φθίνουσα).

3ο βήμα: Κατασκευάζω πίνακα που
στη μία στήλη να περιέχει τα δεδομένα,
στη δεύτερη την καταμέτρηση και
στην τρίτη στήλη τη συχνότητα.
Αρχικά είναι άγνωστα τα στοιχεία της 2ης και της 3ης στήλης, τα οποία πρέπει να συμπληρώσω.

4ο βήμα: Καταγράφω τη συχνότητα εμφάνισης κάθε δεδομένου στον πίνακα στη στήλη της καταμέτρησης με τη βοήθεια κατακόρυφων

γραμμών (|). Κάθε πεντάδα τη συμβολίζω με


5ο βήμα: Καταμετρώ τις γραμμές και γράφω τις συχνότητες στον πίνακα.


6ο βήμα: Παρουσιάζω τα δεδομένα σε κατάλληλο γράφημα.

Παράδειγμα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κεφάλαιο 46
Ταξινομώ δεδομένα -
εξάγω συμπεράσματα

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 4 :
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία