Επιλέξτε ενότητα

Κεφάλαιο 54

 Αριθμητικά μοτίβα

Αριθμητικό μοτίβο

Σε μια σειρά αριθμών που υπάρχει μια σχέση σταθερή και επαναλαμβανόμενη ανάμεσα στους αριθμούς, ο κανόνας που ορίζει τη σχέση αυτή και μας δείχνει πώς δημιουργήθηκε η σειρά των αριθμών λέγεται αριθμητικό μοτίβο. (π.χ. 5, 10, 15, 20, 25, ... α, α+5)


Αυτή τη διαδοχή των αριθμών τη λέμε ακολουθία και κάθε αριθμός λέγεται όρος της ακολουθίας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ με αριθμητικά μοτίβα

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Φύλλο Εργασίας για τα κεφάλαια 53, 54, 55

Μοτίβα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Συμπλήρωσε το μοτίβο και ξεκλείδωσε το χρηματοκιβώτιο

Συμπλήρωσε το αριθμητικό μοτίβο

Συμπλήρωσε το αριθμητικό μοτίβο

Συμπλήρωσε το αριθμητικό μοτίβο .

Συμπλήρωσε το αριθμητικό μοτίβο .

Γεωμετρικά μοτίβα

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Wordwall 6

Wordwall 7

Αριθμητικά μοτίβα

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Wordwall 6

Wordwall 7

Συμπλήρωσε το αριθμητικό μοτίβο