Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 5 Μετρήσεις - Μοτίβα
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Αριθμητικά μοτίβα
View more presentations or Upload your own.

Κεφάλαιο 54

 Αριθμητικά μοτίβα

Αριθμητικό μοτίβο

Σε μια σειρά αριθμών που υπάρχει μια σχέση σταθερή και επαναλαμβανόμενη ανάμεσα στους αριθμούς, ο κανόνας που ορίζει τη σχέση αυτή και μας δείχνει πώς δημιουργήθηκε η σειρά των αριθμών λέγεται αριθμητικό μοτίβο. (π.χ. 5, 10, 15, 20, 25, ... α, α+5)


Αυτή τη διαδοχή των αριθμών τη λέμε ακολουθία και κάθε αριθμός λέγεται όρος της ακολουθίας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ με αριθμητικά μοτίβα

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Φύλλο Εργασίας για τα κεφάλαια 53, 54, 55

Μοτίβα