Επιλέξτε ενότητα

Επαναληπτικό 4ης Ενότητας
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 4 :
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Ερμηνεύουμε τα εικονογράμματα

Δημιουργούμε εικονογράμματα

Ερμηνεύουμε τα γραφήματα

Ερμηνεύουμε τα ραβδογράμματα

Δημιουργούμε ραβδογράμματα

Ερμηνεύουμε γραφήματα γραμμής

Δημιουργούμε γραφήματα γραμμής

Κυκλικά διαγράμματα

Κυκλικά διαγράμματα