Αρχική

19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αποστόλης Αγγελόπουλος
ΔAσκαλος Αποστόλης ΑγγελOπουλος Αρχική
Ευέλικτη 19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου E-learning
ΣΤ΄ Τάξη Φυσικά ΣΤ΄ Τάξης Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης Γλώσσα ΣΤ΄ Τάξης Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης Ιστορία ΣΤ΄ Τάξης Γλώσσα Μαθηματικά Ιστορία Γεωγραφία Φυσικά
Α΄ Τάξη Γλώσσα Α΄ Τάξης Γλώσσα Μαθηματικά
E΄ Τάξη Ιστορία Φυσικά Γεωγραφία Γλώσσα
Ευέλικτη
ΣΤ΄ Τάξη Φυσικά ΣΤ΄ Τάξης Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης Γλώσσα ΣΤ΄ Τάξης Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης Ιστορία ΣΤ΄ Τάξης Γλώσσα Μαθηματικά Ιστορία Γεωγραφία Φυσικά
E΄ Τάξη Ιστορία Φυσικά Γεωγραφία Γλώσσα Μαθηματικά
Α΄ Τάξη Γλώσσα Α΄ Τάξης Γλώσσα Μαθηματικά