ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ Ενότητα 1 Αριθμοί και Πράξεις
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

κεφάλαιο 13  
κριτήρια διαιρετότητας

Κριτήρια Διαιρετότητας

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Απάντησε στις ερωτήσεις κάνοντας χρήση των κριτηρίων διαιρετότητας κάνοντας κλικ στο “Yes” ή το “No”

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 2, 3, 4 ,  5 , 6 , 9 ΚΑΙ ΤΟΥ 10

Για να διακρίνουμε εύκολα και γρήγορα αν ένας ακέραιος αριθμός διαιρείται ακριβώς από έναν άλλο, χρησιμοποιούμε ορισμένους κανόνες που ονομάζουμε κριτήρια διαιρετότητας.

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς

με το 2, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0 ή 2 ή 4 ή 6 ή 8 (δηλαδή είναι  ζυγός αριθμός)

με το 3, όταν το άθροισμα των ψηφίων του είναι 3 ή 6 ή 9

Παράδειγμα: ο αριθμός 174 διαιρείται με το 3 γιατί 1+7+4=12(2+1=3), ο 969 το ίδιο γιατί 9+6+9=24(2+4=6) κλπ.

με το 4, όταν τα δυο τελευταία του ψηφία διαιρούνται με το 4

Π. χ. Ο 324 διαιρείται με το 4, γιατί και το 24 (δύο τελευταία) διαιρούνται

με το 5, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 5 ή 0

με το 6 αν είναι ταυτόχρονα διαιρετός και με το 2 και με το 3

Π. χ. Ο 678 είναι διαιρετός από το 6 γιατί διαιρείται και με το 2(ζυγός) και με το 3(6+7+8=21=2+1=3)

με το 8, όταν οι 3 τελευταίοι αριθμοί διαιρούνται με το 8

Π. χ. Ο 7.368 διαιρείται ακριβώς με το 8 γιατί και ο 368 διαιρείται με το 8

με το 9, όταν το άθροισμα των ψηφίων του δίνει 9.

Π. χ. Ο 351 διαιρείται ακριβώς με το 9 γιατί 3+5+1=9. Το ίδιο και ο 459 γιατί 4+5+9=18(8+1=9)

με το 10, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0

Με το 25 οι αριθμοί που τα τελευταία τους δύο ψηφία είναι 00 ή 25 ή 50 ή 75

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κριτήρια διαιρετότητας  (κουίζ)


Κριτήρια διαιρετότητας με το 2

Κριτήρια διαιρετότητας με το 5

Κριτήρια διαιρετότητας με το 10, 100, 1000, …

Κριτήρια διαιρετότητας με το 3 , 9

Κριτήρια διαιρετότητας με το 4 ή το 25

ΠΗΓΗ: inschool.gr

index.html

κριτήρια διαιρετότητας παρουσίαση + QUIZ