Επιλέξτε ενότητα

κεφάλαιο 13  
κριτήρια διαιρετότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 2, 3, 4 ,  5 , 6 , 9 ΚΑΙ ΤΟΥ 10

Για να διακρίνουμε εύκολα και γρήγορα αν ένας ακέραιος αριθμός διαιρείται ακριβώς από έναν άλλο, χρησιμοποιούμε ορισμένους κανόνες που ονομάζουμε κριτήρια διαιρετότητας.

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς

με το 2, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0 ή 2 ή 4 ή 6 ή 8 (δηλαδή είναι  ζυγός αριθμός)

με το 3, όταν το άθροισμα των ψηφίων του είναι 3 ή 6 ή 9

Παράδειγμα: ο αριθμός 174 διαιρείται με το 3 γιατί 1+7+4=12(2+1=3), ο 969 το ίδιο γιατί 9+6+9=24(2+4=6) κλπ.

με το 4, όταν τα δυο τελευταία του ψηφία διαιρούνται με το 4

Π. χ. Ο 324 διαιρείται με το 4, γιατί και το 24 (δύο τελευταία) διαιρούνται

με το 5, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 5 ή 0

με το 6 αν είναι ταυτόχρονα διαιρετός και με το 2 και με το 3

Π. χ. Ο 678 είναι διαιρετός από το 6 γιατί διαιρείται και με το 2(ζυγός) και με το 3(6+7+8=21=2+1=3)

με το 8, όταν οι 3 τελευταίοι αριθμοί διαιρούνται με το 8

Π. χ. Ο 7.368 διαιρείται ακριβώς με το 8 γιατί και ο 368 διαιρείται με το 8

με το 9, όταν το άθροισμα των ψηφίων του δίνει 9.

Π. χ. Ο 351 διαιρείται ακριβώς με το 9 γιατί 3+5+1=9. Το ίδιο και ο 459 γιατί 4+5+9=18(8+1=9)

με το 10, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0

Με το 25 οι αριθμοί που τα τελευταία τους δύο ψηφία είναι 00 ή 25 ή 50 ή 75

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Φύλλο Εργασίας

Κριτήρια διαιρετότητας

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

sainia.gr

κριτήρια διαιρετότητας from Γιάννης Φερεντίνος

κριτήρια διαιρετότητας παρουσίαση + QUIZ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 10

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 2 3 5 9 10

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 2 3 5 9 10

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 2 3 5 9 10

Κριτήρια διαιρετότητας με το 2
Κριτήρια διαιρετότητας με το 5
Κριτήρια διαιρετότητας με το 10, 100, 1000, …
Κριτήρια διαιρετότητας με το 3 , 9
Κριτήρια διαιρετότητας με το 4 ή το 25

ΠΗΓΗ: inschool

Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσιάσεις

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια


Απαντήσεις

Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.7 - 14

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. from Γιάννης Φερεντίνος

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Liveworksheets ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Liveworksheets ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Liveworksheets ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Liveworksheets ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Liveworksheets ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Liveworksheets ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ