Επιλέξτε ενότητα

κεφάλαιο 15

παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

3 8 3 2 4 3 2 2 2 Βρίσκουμε δυο αριθμούς που να έχουν  γινόμενο 24,(3*8   ή  2*12   ή 4*6) και τους γράφουμε κάτω από το 24. Ο αριθμός 3 είναι πρώτος και δεν μπορεί να αναλυθεί περισσότερο. Τον ξαναγράφω από κάτω. Ο αριθμός 8 μπορεί να αναλυθεί σε 2*4.  Τους γράφω κάτω απ’ το 8.

Και τι αποτέλεσμα θα είχαμε αν στην αρχή δεν διαλέγαμε το 3*8 αλλά το 2*12 ή το 4*6 ;

Ακριβώς το ίδιο.

24 2 12 2 3 4 2 3 2 2

Ας πάρουμε τον αριθμό 60. Τον γράφουμε και τραβάμε μια κάθετη γραμμή στα δεξιά του.

Εξετάζουμε ποιος είναι ο μικρότερος πρώτος αριθμός που διαιρεί ακριβώς το 60. Είναι το 2. Διαιρούμε το 60 με το 2 και γράφουμε κάτω από το 60 το πηλίκο της διαίρεσης δηλαδή το 30. (το πηλίκο της διαίρεσης 60:2) .

Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία για το 30. Διαιρούμε με το 2 , γιατί είναι ο μικρότερος πρώτος αριθμός που το διαιρεί , και γράφουμε το πηλίκο της διαίρεσης που είναι το 15. (30:2).

Το 15 δε διαιρείται με το 2. Πάμε στον επόμενο πρώτο αριθμό που είναι το 3 και εξετάζουμε αν διαιρείται με το 15. Διαιρούμε με το 3 και γράφουμε το πηλίκο της διαίρεσης που είναι το 5.

Το ίδιο κάνουμε και για το 5, που το διαιρούμε με το 5 ,  και καταλήγουμε σε πηλίκο 1. Τότε τελειώνει και η ανάλυση.

Άρα ο αριθμός 60 εκφράζεται ως γινόμενο πρώτων παραγόντων ως εξής:

60 = 2 Χ 2 Χ 3 Χ 5

60 3 20 2 10 5 2 2 1

60 = 2 Χ 2 Χ 3 Χ 5


60 = 3 Χ 2 Χ 5 Χ 2


Α. με δεντροδιαγράμματα

Β. με διαδοχικές διαιρέσεις

Στις διαδοχικές διαιρέσεις , όπως και στα δεντροδιαγράμματα ,  
δε με ενδιαφέρει η σειρά των πρώτων αριθμών
με την οποία διαιρώ τον σύνθετο και τα πηλίκα που προκύπτουν.

Με όποιον τρόπο και αν γίνει αυτό, το γινόμενο των πρώτων αριθμών είναι το ίδιο.

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παραγοντοποίηση σύνθετων αριθμών from Γιάννης Φερεντίνος

Η ανάλυση τελειώνει, όταν όλοι οι παράγοντες
είναι
πρώτοι αριθμοί όπως εδώ (3,2, 2 και 2).
Άρα ο αριθμός 24 μπορεί να εκφραστεί
ως γινόμενο πρώτων παραγόντων ως εξής:

24 = 3 Χ 2 Χ 2 Χ 2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


Ένας σύνθετος αριθμός μπορεί να εκφραστεί και ως γινόμενο πρώτων αριθμών (γινόμενο πρώτων παραγόντων).


Π.χ. 24= 2*2*2*3             60=2*2*3*5

Μπορούμε να αναλύσουμε ένα σύνθετο αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δύο τρόπους:


Α. με δεντροδιαγράμματα


Β. με διαδοχικές διαιρέσεις

Φύλλο Εργασίας

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

Άγγελος Χαραλάμπους

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Παρουσιάσεις

Στην αρχική οθόνη πάτα

Στην επόμενη οθόνη γράφεις μέσα στα κουτάκια την ανάλυση του αριθμού που βλέπεις στην κορυφή  και πατάς . Συνεχίζεις μέχρι την ολοκλήρωση της ανάλυσης.

Πυροβόλησε τους αριθμούς με το κανόνι.

Με το ποντίκι σημαδεύεις τους αριθμούς και με τα βελάκια του πληκτρολογίου (δεξιό και αριστερό) ρίχνεις τους πρώτους αριθμούς που φαίνονται κάτω δεξιά στην οθόνη σου.

Πρέπει να πυροβολείς κάθε αριθμό με έναν διαιρέτη του , ώσπου να γίνει 1.  Π.χ. Τον αριθμό 25 τον πυροβολείς με το 5 και γίνεται 5 (25:5) , ύστερα ξανά με το 5 και γίνεται 1 (5:5).

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  


Απαντήσεις

Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.15 - 21

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης

Αριθμομηχανή πρώτων αριθμών. Γράψε οποιονδήποτε αριθμό και πάτησε το Calculate ώστε να δεις αν είναι πρώτος (Prime) ή όχι.

Ανάλυση αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Κόψε τους σύνθετους αριθμούς με το σπαθί σου μέχρι να γίνουν γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Ανάλυση αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Liveworksheets Παραγοντοποίηση

liveworksheets Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

liveworksheets Παραγοντοποίηση

liveworksheets Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

liveworksheets Παραγοντοποίηση-ΕΚΠ

liveworksheets Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

liveworksheets Γινομενα πρωτων παραγοντων

Liveworksheets Δεντροδιαγράμματα

liveworksheets Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

Μηχανή εύρεσης των διαιρετών (factors) και των πρώτων παραγόντων (prime factors) ενός αριθμού.