Επιλέξτε ενότητα

Κεφάλαιο 33
Σταθερά και μεταβλητά ποσά

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Φύλλa Εργασίας

Σταθερά και μεταβλητά ποσά

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

ΠΟΣΟ ΤΙΜΗ

Ποιο είναι το μέγεθος που περιγράφουμε


Πόσο είναι το μέγεθος που περιγράφουμε

Παραδείγματα
Το ύψος (του Γιάννη , της σκάλας , της πολυκατοικίας.. )


Το βάρος (του ψωμιού , της Μαρίας ,  του θρανίου ..)


Ο χρόνος (που κράτησε ο αγώνας , το διάλειμμα …)


Η επιφάνεια (του δωματίου , της αυλής ..)


Το πλήθος (ανθρώπων , αντικειμένων ..)

Παραδείγματα

1,8 μέτρα3 κιλά

 


45 λεπτά20 τ.μ.15 παιδιά

Σταθερά και μεταβλητά ποσά from Γιάννης Φερεντίνος

Σταθερά

Η τιμή τους παραμένει πάντα η ίδια

Παραδείγματα
Το ύψος  της σκάλας , της πολυκατοικίας , του Πηλίου


Το βάρος  του σφυριού ,  του θρανίου ..


Η απόσταση Βόλου - Λάρισας


Η επιφάνεια  του δωματίου , της αυλής ..


Το πλήθος  των δαχτύλων , των τροχών του ποδηλάτου …

Μεταβλητά

Η τιμή τους αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες.

Παραδείγματα
Το ύψος ενός παιδιού , του κύματος


Το βάρος του Γιάννη

 

Η απόσταση ανάμεσα στα θρανία


Η θερμοκρασία


Ο χρόνος που διαρκεί το ταξίδι Βόλος - Aθήνα

Τι είνα ποσό και τι τιμή

Σταθερά και μεταβλητά ποσά.

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

liveworksheets

Παρουσιάσεις

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Άγγελος Χαραλάμπους


Απαντήσεις

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.22 - 34

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  ΚΑΛΙΤΣΑ

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία