Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 3 Λόγοι - αναλογίες
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Ποιο είναι το μέγεθος που περιγράφουμε


Πόσο είναι το μέγεθος που περιγράφουμε

Παραδείγματα
Το ύψος (του Γιάννη , της σκάλας , της πολυκατοικίας.. )


Το βάρος (του ψωμιού , της Μαρίας ,  του θρανίου ..)


Ο χρόνος (που κράτησε ο αγώνας , το διάλειμμα …)


Η επιφάνεια (του δωματίου , της αυλής ..)


Το πλήθος (ανθρώπων , αντικειμένων ..)

Παραδείγματα

1,8 μέτρα3 κιλά

 


45 λεπτά20 τ.μ.15 παιδιά

Σταθερά και μεταβλητά ποσά from Γιάννης Φερεντίνος

Σταθερά

Η τιμή τους παραμένει πάντα η ίδια

Παραδείγματα
Το ύψος  της σκάλας , της πολυκατοικίας , του Πηλίου


Το βάρος  του σφυριού ,  του θρανίου ..


Η απόσταση Βόλου - Λάρισας


Η επιφάνεια  του δωματίου , της αυλής ..


Το πλήθος  των δαχτύλων , των τροχών του ποδηλάτου …

Μεταβλητά

Η τιμή τους αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες.

Παραδείγματα
Το ύψος ενός παιδιού , του κύματος


Το βάρος του Γιάννη

 

Η απόσταση ανάμεσα στα θρανία


Η θερμοκρασία


Ο χρόνος που διαρκεί το ταξίδι Βόλος - Aθήνα

Κεφάλαιο 33
Σταθερά και μεταβλητά ποσά

Τι είνα ποσό και τι τιμή

Σταθερά και μεταβλητά ποσά.

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Φύλλο Εργασίας

Σταθερά και μεταβλητά ποσά