Επιλέξτε ενότητα Ενότητα 2 Εξισώσεις
Επιλέξτε ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Εξίσωση νομάζεται μια ισότητα που περιέχει μια μεταβλητή.


Η τιμή που επαληθεύει την εξίσωση λέγεται λύση της εξίσωσης.Οι όροι που βρίσκονται αριστερά του ίσον (=) αποτελούν το πρώτο μέλος (α΄ μέλος) της εξίσωσης και αυτοί που βρίσκονται
δεξιά το δεύτερο μέλος (β΄ μέλος) .

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος
View more presentations or Upload your own.

Επίλεξε στην αρχή το σύμβολο της πράξης , το + έπειτα το max number ( με επιλογή το 10 ο μεγαλύτερος αριθμός που θα εμφανιστεί στην πράξη είναι το 10 , με επιλογή το 15 ο μεγαλύτερος αριθμός θα είναι το 15 κτλ) και τέλος πάτα play για να βρεις την τιμή του άγνωστου προσθετέου , την οποία πρέπει να πληκτρολογήσεις και να πατήσεις Enter .

Κάνε κλικ στον αριθμό που λύνει την εξίσωση.

Στο Type επίλεξε addition (πρόσθεση) και πάτα Generate. Στην επόμενη οθόνη πρέπει να πληκτρολογείς την τιμή του χ σε κάθε εξίσωση.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πληκτρολόγησε τον αριθμό που λείπει ώστε να είναι σωστή η κάθε ισότητα.

Χ + 8 = 15

5 . χ = 20

10 - χ = 3

20 : χ = 4

Χ + 8  =    15

Πρώτο
μέλος


Δεύτερο
μέλος


Όταν ο άγνωστος της εξίσωσης έχει τη θέση ενός προσθετέου , για να λύσουμε την εξίσωση αφαιρούμε από το άθροισμα τον άλλο προσθετέο.


ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΜΕ βάζοντας στη θέση του χ  τον αριθμό που βρήκαμε από την αφαίρεση.

1. Συμβολίζω τον άγνωστο με μια μεταβλητή.        65        +        χ       =          95
                                 

             προσθετέοι             άθροισμα

Συμβολίζω με χ  το ποσό που του λείπει (το άγνωστο).

Χρήματα
που είχε

χρήματα
που λείπουν

αξία
παιχνιδιού

2. Εκφράζουμε το πρόβλημα με μια ισότητα.

3. Λύνουμε την εξίσωση.

4. Επαληθεύουμε την εξίσωση.

     Στη θέση του χ βάζω αυτό που      βρήκα (το 30)

     65 + χ = 95 ->
     χ = 95 - 65->
     χ = 30

     65 +  χ  =  95  
    65 + 15 =  90 .

5. Απαντάμε.

Απάντηση: Ο Χρήστος πρέπει να μαζέψει ακόμη 30€  

Κεφάλαιο 26
Εξισώσεις στις οποίες άγνωστος
είναι ο προσθετέος

Εξισώσεις

Πώς λύνουμε μια εξίσωση
με άγνωστο έναν προσθετέο

Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα με άγνωστο έναν προσθετέο  με εξίσωση

Ο Χρήστος έχει μαζέψει 65 € για ν΄αγοράσει ένα παιχνίδι που κοστίζει 95 €.
Πόσα χρήματα του λείπουν;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης vkVariableMathHS.swf math6.htm

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Φύλλο Εργασίας

Εξισώσεις στις οποίες άγνωστος

είναι ο προσθετέος