Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

57. Γωνίες

58. Σχεδιάζω γωνίες

59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

60. Αξονική συμμετρία

61. Μετρώ επιφάνειες

62. Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου

63. Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

64. Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

65. Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

66. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:έδρες
και αναπτύγματα

67. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:ακμές  και κορυφές

68. Κύλινδρος

69. Όγκος – Χωρητικότητα

70. Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

71. Όγκος κυλίνδρου

Επαναληπτικό ενότητας 6: Γεωμετρία


κεφάλαιο 21

ισοδύναμα κλάσματα

ισοδύναμα κλάσματα from Γιάννης Φερεντίνος
Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Φύλλο Εργασίας

Ισοδύναμα κλάσματα

Παρουσιάσεις

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Εφαρμογή δημιουργίας ισοδύναμων κλασμάτων. (flash)
Πατάς Square ή Circle για να χωρίσεις τετράγωνο ή κύκλο.
Μετά New fraction για να δημιουργηθεί ένα κλάσμα με
κόκκινα γράμματα.
 Πρέπει να δημιουργήσεις δύο ισοδύναμα με αυτό στα δύο τετράγωνα (ή κύκλους) στο κάτω μέρος.
Με τους ρυθμιστές τα χωρίζεις σε κομμάτια και μετά κάνοντας κλικ στα κομμάτια τα χρωματίζεις.
Στην αριθμογραμμή που υπάρχει βλέπεις που βρίσκονται τα κλάσματα που δημιουργείς.
Όταν πέσουν ακριβώς πάνω στο αρχικό (με τα κόκκινα γράμματα) , τότε έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις τα ισοδύναμα κλάσματα.    
Τότε πατάς το για έλεγχο.

EquivFrac.swf

Τοποθέτησε τα ισοδύναμα κλάσματα στον ίδιο κύκλο και πάτα check.

Κάνε  κλικ σ’ ένα κλάσμα κι έπειτα στο
ισοδύναμό του.

Επίλεξε το σχήμα που είναι ισοδύναμο με το κλάσμα που δίνεται στην ερώτηση.
(Επιλέγεις το γράμμα που αντιστοιχεί στο σχήμα.)

Επίλεξε το κλάσμα  που είναι ισοδύναμο με το κλάσμα που δίνεται στην ερώτηση.

Απλοποίησε τα κλάσματα.

Βάλε στη ζυγαριά τα μπουκάλια με την ίδια αξία.

Επίλεξε το κλάσμα  που είναι ισοδύναμο με το κλάσμα που δίνεται στην ερώτηση.

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού σύρε τις απαντήσεις στα δεξιά (με πράσινο χρώμα) με τα ισοδύναμα στα γαλάζια πλαίσια.

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Δείτε τα ισοδύναμα κλάσματα πάνω στην αριθμογραμμή. (FLASH)

Οπτικοποίηση και σύγκριση των κλασμάτων που δημιουργούμε.
numerator - αλλάζεις τον αριθμητή , Denominator - αλλάζεις τον παρονομαστή

Δείτε τα ισοδύναμα κλάσματα πάνω στις αριθμογραμμές.

Ισοδύναμα κλάσματα
Ισοδύναμα κλάσματα 2

Ισοδύναμα κλάσματα 3


Live worksheets Ισοδύναμα κλάσματα

Live worksheets Ισοδύναμα κλάσματα 2

Live worksheets Ισοδύναμα κλάσματα 3

Live worksheets Ισοδύναμα κλάσματα 4

Live worksheets Ισοδύναμα κλάσματα 5

Wordwall Ισοδύναμα κλάσματα

 PHET
Ισοδυναμία κλασμάτων

Δεκάδες παιχνίδια με κλάσματα μπορείτε να βρείτε
στη σελίδα μας
εδώ

Tα ισοδύναμα κλάσματα from Γιάννης Φερεντίνος


Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.1-6

Απαντήσεις