Επιλέξτε ενότητα
Εκτιμώ το ποσοστό from Γιάννης Φερεντίνος

Επίλεξε την πίτσα , τους ανθρώπους , την κούπα ή τη σοκολάτα και μετά σύρε με το ποντίκι ένα ποσοστό από τη δεξιά στήλη στον μαύρο πίνακα.

FLASH

Χρωμάτισε το ποσοστό.

Κεφάλαιο 40
 Εκτιμώ το ποσοστό

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 3
Λόγοι - Αναλογίες

Φύλλο Εργασίας

Εκτιμώ το ποσοστό

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

Παρουσιάσεις

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια


Απαντήσεις

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.35 - 44

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  ΚΑΛΙΤΣΑ

Βρίσκω το ποσοστό ενός αριθμού

Βρίσκω το ποσοστό ενός αροθμού

Ταίριαξε τους δεκαδικούς με τα ποσοστά

Σπάσε τα μπαλόνια με τη σειρά , από το μικρότερο στο μεγαλύτερο.

Βρες το ποσοστό του αριθμού.

Βρες το ποσοστό του αριθμού.

Χρωμάτισε το πάρκο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Πληκτρολόγησε το ποσοστό του αριθμού.

Τοποθέτησε τους αριθμούς σε αύξουσα σειρά.

Φτιάξε ομάδες των τριών με την ίδια αξία.

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5 Wordwall 6


Wordwall 7

Wordwall 8

Wordwall 9

Wordwall 10

Wordwall 11

Wordwall 12