Επιλέξτε ενότητα

κεφάλαιο 22

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων from Γιάννης Φερεντίνος

Φύλλο Εργασίας

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσιάσεις

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

Σύγκρινε τα δύο κλάσματα πατώντας το αντίστοιχο σύμβολο < , = , >.

Βάλε τα κλάσματα είτε σε αύξουσα είτε σε φθίνουσα σειρά.

Least to greatest - απ’ το μικρότερο στο μεγαλύτερο
greatest to least - απ’ το μεγαλύτερο στο μικρότερο

Βάλε γκολ.
Κλικ στο βέλος και με πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού οδήγησε το βέλος στο σωστό σημείο του τέρματος.

Βάλε τα κλάσματα στη σειρά , ξεκινώντας απ’ το μικρότερο.

Επίλεξε τη σειρά κλασμάτων που είναι σε σειρά απ’ το μεγαλύτερο στο μικρότερο (greatest to least) ή αντίστροφα.
Αν κάνεις λάθος εξηγεί την σωστή απάντηση.


Επίλεξε το μικρότερο ή μεγαλύτερο απ’ τα ετερώνυμα κλάσματα.
less = μικρότερο
Greater = μεγαλύτερο
Equal = ίσα

Επίλεξε το “Comparison to half

Σύρε τα κλάσματα στη σωστή στήλη.
Αριστερά όσα είναι μικρότερα απ’ το μισό , στη μέση όσα είναι ακριβώς μισό και δεξιά όσα είναι μεγαλύτερα απ΄το μισό.

Οπτικοποίηση και σύγκριση των κλασμάτων που δημιουργούμε.
numerator - αλλάζεις τον αριθμητή , Denominator - αλλάζεις τον παρονομαστή

Σύγκριση κλασμάτων .
Τρύπησε τα μπαλόνια με τη σειρά , από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια


Απαντήσεις

Λύσεις - Τετράδιο Εργασιών Α΄τεύχος

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ.22 - 34

ΠΗΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κεφαλαίου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ:  Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σύγκριση κλασμάτων   inschool

Ομώνυμα κλάσματα     inschool

wordwall Τοποθετώ τα κλάσματα κατά αύξουσα σειρά

Liveworksheets Κλάσματα με κοινούς παρονομαστές & κλάσματα με κοινούς αριθμητές

liveworksheets Σύγκριση κλασμάτων

liveworksheets Σύγκριση -Διάταξη κλασμάτων

liveworksheets Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων 2

liveworksheets Σύγκριση κλασμάτων

liveworksheets Σύγκριση κλασμάτων

liveworksheets Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Liveworksheets Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

liveworksheets Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Σύγκριση κλασμάτων - σημείο αναφοράς 1/2

Δεκάδες παιχνίδια με κλάσματα μπορείτε να βρείτε
στη σελίδα μας
εδώ

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Εργασία 3

dafouaristea

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος