Επιλέξτε ενότητα
Μιλιγκράμ  (χιλιοστά του γραμμαρίου)

Επιλέξτε mass από τη δεξιά στήλη και προσπαθήστε να ανεβάσετε όλα τα παιδιά στον τροχό, κάνοντας τις σωστές μετατροπές των μονάδων βάρους. Επιλέξτε και βαθμό δυσκολίας από το level

Κοίταξε τη μέτρηση και βρες τη ζυγαριά που σείχνει το σωστό βάρος  ή ποιο αντικείμενο το μετράμε με τη συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης.
(g=γραμμάρια , kg= κιλά)

Μετατροπέας βάρους

Στην καθημερινή μας ζωή πολλές φορές θα χρειαστεί να μετρήσουμε το βάρος π.χ. των προϊόντων που αγοράζουμε, των αποσκευών πριν το ταξίδι μας, το προσωπικό μας βάρος κ.λπ.

 

Μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το κιλό ή χιλιόγραμμο.

 

Το κιλό υποδιαιρείται σε 1000 γραμμάρια, ενώ

πολλαπλάσιό του είναι ο τόνος που έχει 1000 κιλά.

 

Για να μετατρέψουμε γραμμάρια σε κιλά διαιρούμε με το 1000.

Για να μετατρέψουμε κιλά σε τόνους  διαιρούμε με το 1000.

Για να μετατρέψουμε κιλά σε γραμμάρια πολλαπλασιάζουμε με το 1000.


Για να μεταφερθούμε δηλαδή από τη μεγαλύτερη μονάδα προς τη μικρότερη πολλαπλασιάζουμε,

ενώ για να μεταφερθούμε από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη διαιρούμε.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνταν ως την 1η Ιουλίου 1959 ως μονάδα μέτρησης βάρους η οκά (1 οκά = 1280 γραμ.).

(Τότε εισάχθηκε και το μέτρο αντί του πήχη).

 Η λίμπρα (Η.Π.Α. και Αγγλία)

1 λίμπρα = 453,6 γραμ. 1 λίμπρα = 16 ουγκιές 1 ουγκιά = 28,35 γραμ.

 Το καράτι

Το βάρος των πολύτιμων μετάλλων και λίθων το μετρούμε με το καράτι.

1 καράτι = 0,2 γραμ.

 

Καθαρό βάρος ενός σώματος λέγεται, το βάρος του περιεχομένου μιας συσκευασίας.

Απόβαρο ενός σώματος λέγεται το βάρος ενός δοχείου ή ενός κιβωτίου ή ενός αυτοκινήτου άδειου.

Το καθαρό βάρος και το απόβαρο ενός σώματος μαζί κάνουν το μεικτό βάρος του.πόβαρο ενός βαρελιού είναι 85 κιλά και το καθαρό βάρος του λαδιού που περιέχει είναι 200 κιλά, το μεικτό βάρος του είναι 200 + 85 = 285 κιλά.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Μετρώ και λογαριάζω βάρη
View more presentations or Upload your own.
6.39 Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β)

Κεφάλαιο 50

Μετρώ και λογαριάζω βάρη

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα