Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα 1 - Αριθμοί και Πράξεις

1. Φυσικοί αριθμοί

2. Δεκαδικοί αριθμοί

3. Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

4. Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

6. Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών

7. Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

8. Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

9. Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων

10. Η χρήση του υπολογιστή τσέπης

11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

12. Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. Αριθμών

13. Κριτήρια διαιρετότητας

14. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

15. Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

16. Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π

17. Δυνάμεις

18. Δυνάμεις του 10

19. Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

20. Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

21. Ισοδύναμα κλάσματα

22. Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων

23. Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

24. Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Επανάληπτικό ενότητας 1 : Αριθμοί και Πράξεις

Ενότητα 2 - Εξισώσεις

25.  Η έννοια της μεταβλητής

26 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

27.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

28 . Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

29.  Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Επαναληπτικό ενότητας 2 : Εξισώσεις

Ενότητα 3 - Λόγοι - αναλογίες

30. Λόγος δυο μεγεθών

31. Από τους λόγους στις αναλογίες

32. Αναλογίες

33. Σταθερά και μεταβλητά ποσά

34. Ανάλογα ποσά

35. Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

36.   Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

37. Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

38. Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

39. Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

40. Εκτιμώ το ποσοστό

41. Βρίσκω το ποσοστό

42. Λύνω προβλήματα με ποσοστά:Βρίσκω την τελική τιμή

43. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

44. Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Επαναληπτικό ενότητας 3 : Λόγοι , Αναλογίες

Ενότητα 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45.  Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

46.  Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα

47.  Άλλοι τύποι γραφημάτων

48.  Βρίσκω το μέσο όρο

Επαναληπτικό ενότητας 4 : Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ενότητα 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα  

49.  Μετρώ το μήκος

50.  Μετρώ και λογαριάζω βάρη

51.  Μετρώ το Χρόνο

52.  Μετρώ την αξία με χρήματα

53.  Γεωμετρικά μοτίβα

54.  Αριθμητικά μοτίβα

55.  Σύνθετα μοτίβα

Επαναληπτικό ενότητας 5 : Μετρήσεις - Μοτίβα

Ενότητα 6 : Γεωμετρία  

56. Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

57. Γωνίες

58. Σχεδιάζω γωνίες

59. Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα

60. Αξονική συμμετρία

61. Μετρώ επιφάνειες

62. Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου

63. Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

64. Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

65. Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου

66. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:έδρες
και αναπτύγματα

67. Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο:ακμές  και κορυφές

68. Κύλινδρος

69. Όγκος – Χωρητικότητα

70. Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

71. Όγκος κυλίνδρου

Επαναληπτικό ενότητας 6: Γεωμετρία


Μιλιγκράμ  (χιλιοστά του γραμμαρίου)

Μετατροπέας βάρους

Στην καθημερινή μας ζωή πολλές φορές θα χρειαστεί να μετρήσουμε το βάρος π.χ. των προϊόντων που αγοράζουμε, των αποσκευών πριν το ταξίδι μας, το προσωπικό μας βάρος κ.λπ.

 

Μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το κιλό ή χιλιόγραμμο.

 

Το κιλό υποδιαιρείται σε 1000 γραμμάρια, ενώ

πολλαπλάσιό του είναι ο τόνος που έχει 1000 κιλά.

 

Για να μετατρέψουμε γραμμάρια σε κιλά διαιρούμε με το 1000.

Για να μετατρέψουμε κιλά σε τόνους  διαιρούμε με το 1000.

Για να μετατρέψουμε κιλά σε γραμμάρια πολλαπλασιάζουμε με το 1000.


Για να μεταφερθούμε δηλαδή από τη μεγαλύτερη μονάδα προς τη μικρότερη πολλαπλασιάζουμε,

ενώ για να μεταφερθούμε από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη διαιρούμε.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνταν ως την 1η Ιουλίου 1959 ως μονάδα μέτρησης βάρους η οκά (1 οκά = 1280 γραμ.).

(Τότε εισάχθηκε και το μέτρο αντί του πήχη).

 Η λίμπρα (Η.Π.Α. και Αγγλία)

1 λίμπρα = 453,6 γραμ. 1 λίμπρα = 16 ουγκιές 1 ουγκιά = 28,35 γραμ.

 Το καράτι

Το βάρος των πολύτιμων μετάλλων και λίθων το μετρούμε με το καράτι.

1 καράτι = 0,2 γραμ.

 

Καθαρό βάρος ενός σώματος λέγεται, το βάρος του περιεχομένου μιας συσκευασίας.

Απόβαρο ενός σώματος λέγεται το βάρος ενός δοχείου ή ενός κιβωτίου ή ενός αυτοκινήτου άδειου.

Το καθαρό βάρος και το απόβαρο ενός σώματος μαζί κάνουν το μεικτό βάρος του.πόβαρο ενός βαρελιού είναι 85 κιλά και το καθαρό βάρος του λαδιού που περιέχει είναι 200 κιλά, το μεικτό βάρος του είναι 200 + 85 = 285 κιλά.

Κεφάλαιο 50

Μετρώ και λογαριάζω βάρη

Ενότητα 5 :
Μετρήσεις - Μοτίβα  

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης


Απαντήσεις

Βιβλιοτετράδιο Μαθηματικών ΣΤ΄Δημοτικού    
Κεφ. 45 - 62

Παρουσιάσεις

Μετρώ και λογαριάζω βάρη from Γιάννης Φερεντίνος


Φύλλο Εργασίας