Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα Β. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

    Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Ακτογραφικά στοιχεία είναι οι χερσόνησοι, οι κόλποι, τα ακρωτήρια, οι πορθμοί, οι ισθμοί, οι διώρυγες, τα νησιά και γενικά οι διάφορες μορφές που μπορεί να έχουν οι ακτές ενός τόπου.

Το σύνολο των ακτογραφικών στοιχείων μιας χώρας ονομάζεται οριζόντιος διαμελισμός.

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Οι μεγαλύτερες χερσόνησοι της Ελλάδας :

Αγίου Όρους ή Άθω, Σιθωνίας, Κασσάνδρας, Μαγνησίας, Αττικής, Αργολίδας, Λακωνική, Ταϋγέτου και Πυλίας.

Χερσόνησοι Ελλάδας

QUIZ - Κόλποι της Ελλάδας

QUIZ - Κόλποι της Ελλάδας 2

Κόλποι Ελλάδας

 Οι μεγαλύτεροι κόλποι της Ελλάδας :

Καβάλας, Στρυμονικός, Σιγγιτικός, Κασσάνδρας, Θερμαϊκός, Παγασητικός, Μαλιακός, Καλλονής, Β. Ευβοϊκός, Ν. Ευβοϊκός, Σαρωνικός, Κορινθιακός, Αργολικός, Λακωνικός, Μεσσηνιακός, Κυπαρισσιακός, Πατραϊκός, Αμβρακικός, Κισσάμου, Χανίων, Μιραμπέλου.

QUIZ- Ακρωτήρια της Ελλάδας

QUIZ - Ακρωτήρια της Ελλάδας 2

QUIZ - ΙΣΘΜΟΙ-ΠΟΡΘΜΟΙ

QUIZ - Χερσόνησοι Ελλάδας

QUIZ - Χερσόνησοι Ελλάδας2

QUIZ - Χερσόνησοι Ελλάδας3

Τα μεγαλύτερα ακρωτήρια της Ελλάδας:

Νυμφαίο, Δρέπανο, Παλιούρι, Αρτεμίσιο, Κύμης, Καφηρέας (Κάβο Ντόρο), Σούνιο, Σκύλαιο, Μαλέας, Ταίναρο, Ακρίτας, Κυλλήνης, Άραξος, Άκτιο, Σίδερος.

Οι μεγαλύτεροι πορθμοί είναι του Ευρίπου, της Πρέβεζας και του Ρίου ενώ

ο μεγαλύτερος ισθμός είναι αυτός της Κορίνθου.

Εικονική περιήγηση στη διώρυγα της Κορίνθου με το Google Earth.

Εικονική περιήγηση στον πορθμό του Ευρίπου με το Google Earth.

Από το δίολκο στη διώρυγα της Κορίνθου

Δείτε μία ταινία animation μικρού μήκους που αναπαριστά την λειτουργία του αρχαίου Δίολκου.

Η διώρυγα της Κορίνθου.

Για τις παρακάτω περιηγήσεις θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Google Earth plugin

Η χώρα μου από ψηλά – Θάλασσες (Video)

Λεξιλόγιο Γεωγραφικών όρων θάλασσας 1

Γεωγραφικοί όροι ξηράς και θάλασσας – 3D

 Γλωσσάρι γεωγραφικών όρων

QUIZ - Γεωγραφικοί όροι της ξηράς

Γεωγραφικό γλωσσάριο


Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

1 . Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;


Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη


Α) Η Ελλάδα είναι το «ακρωτήριο» της χερσονήσου του Αίμου
Β) Ο πορθμός είναι κομμάτι ξηράς που χωρίζει δύο θάλασσες
Γ) Η χώρα μας παρουσιάζει πλούσιο οριζόντιο διαμελισμό
Δ) Στον οριζόντιο διαμελισμό βρίσκονται και τα νησιά
Ε) Ο όρμος είναι μικρό ακροατήριο
2. Με τη βοήθεια του χάρτη της τάξης σου αντιστοίχισε τις χέρσονήσους με τα ακρωτήρια:
3. Γράψε στις παρακάτω γραμμές τι είναι εκείνο, για το οποίο είναι ξακουστός ο πορθμός του Ευρίπου. (Αναζήτησε πληροφορίες σε εγκυκλοπαίδειες ή άλλες πηγές.)


Πορθμός του Ευρίπου (Βικιπαίδεια)

Παλίρροια του Ευρίπου (Βικιπαίδεια)


4. Γράψε τη διαφορά του πορθμού από τον ισθμό.

Ισθμός:

Στενή λωρίδα ξηρός που ενώνει δυο στεριές και χωρίζει δυο θάλασσες
Πορθμός
:

Ένα κομμάτι θάλασσας που χωρίζει δυο ξηρές και ενώνει δυο θάλασσες.Σ

Λ

Σ

Σ

Λ

Λακωνική χερσόνησος
Αργολίδας χερσόνησος
Χαλκιδικής χερσόνησος
Πυλίας χερσόνησος
Αττικής χερσόνησος

Ακρωτήριο Άκραθως
Ακρωτήριο Ακρίτας
Ακρωτήριο Μαλέας
Ακρωτήριο Σκύλαιο
Ακρωτήριο Σούνιο

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

Παρουσιάσεις

Amaleo.gr

Πορθμός, ισθμός και διώρυγα

 Αρβανιτίδης

QUIZ -  Γεωγραφικοί όροι της θάλασσας

οι ακτές της ελλάδας from atavar
Οι ακτές της Ελλάδας.
Σχεδιάγραμμα

 Αρβανιτίδης

Άγγελος Χαραλάμπους

Δες πληροφορίες για τη διώρυγα της Κορίνθου.

Αν. Μελιόπουλος

QUIZ

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5 Wordwall 6

Wordwall 7

QUIZ

sainia

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

sainia

 Απαντήσεις Βιβλίο Μαθητή & Τετράδιο Εργασιών

Χερσόνησοι  (σταυρόλεξο)

Χερσόνησοι (αντιστοίχιση)

Ακρωτήρια (σταυρόλεξο)

Παύλος Κώτσης