Γεωγραφία Ε΄Τάξης A Ενότητα Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου
Γεωγραφία Ε΄Τάξης A Ενότητα Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου
Γεωγραφία Ε΄Τάξης A Ενότητα Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου
Γεωγραφία Ε΄Τάξης

Ενότητα Α.  Οι χάρτες

Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

    Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Βορράς

Νότος

Ανατολή

Δύση

προσανατολισμός λέγεται ο προσδιορισμός μιας θέσης, ή ενός τόπου ως προς τον Βορρά ή σε σχέση με άλλα σημεία του ορίζοντα.

Πώς προσανατολιζόμαστε;

Κάποιες φορές μπορεί να χάσουμε τον δρόμο μας. Για να τον ξαναβρούμε, να προσανατολιστούμε δηλαδή, αν δεν έχουμε κάποια σημάδια αναφοράς (ένα γνωστό κτήριο, κάποιο γνωστό βουνό, κλπ.), αν είμαστε ας πούμε στην εξοχή, θα πρέπει να βρούμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα: τον Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή και την Δύση.

Τα τέσσερα αυτά σημεία σχηματίζουν έναν "σταυρό": Αν το πρωί τεντώσουμε το δεξί χέρι μας προς το μέρος που ανατέλλει ο ήλιος, βρίσκουμε την Ανατολή. Στο αριστερό μας χέρι είναι η Δύση. Το πρόσωπό μας κοιτάει τότε προς το Βορρά και η πλάτη μας είναι στραμμένη προς το Νότο.

1. Με τον ήλιο

2.  Με τη βοήθεια της εκκλησίας

Τα ιερά των εκκλησιών κτίζονται πάντα προς την Ανατολή.

Το ιερό της εκκλησίας δείχνει πάντα την Ανατολή

 Ανατολή

ιερό

Δύση

Νότος

Βορράς

4.  Με το ρολόι

Τη νύxτα μπορείς να προσδιορίσεις το Βορρά με τον πολικό αστέρα. Δείχνει πάντα τον Βορρά ενώ προσδιορίζεται εύκολα από τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου.

Εντοπισμός του Βορρά

    Ρυθμίζουμε κατάλληλα το ρολόι για να συμβαδίζει με το ηλιακό, δηλαδή 1 ώρα πίσω για το χειμώνα και 2 για το καλοκαίρι

    Έχοντας το ρολόι σε οριζόντια θέση, σημαδεύουμε τον ήλιο με τον ωροδείκτη.

    Παίρνουμε την διχοτόμο γωνία  μεταξύ της ένδειξης 12 του ρολογιού και του ωροδείκτη, δημιουργώντας νοητά μία γραμμή η οποία ξεκινάει από το κέντρο τον δεικτών μας δείχνει το νότο, οπότε έχουμε ένα σημείο του ορίζοντα, άρα αρκετό για το προσανατολισμό μας.

5.  Με την πυξίδα

Η πυξίδα είναι ένα όργανο, που μας βοηθάει να προσανατολιζόμαστε.

Η μαγνητική βελόνα της πυξίδας (το χρωματιστό άκρο) δείχνει πάντα το Βορρά.

Η πυξίδα (παρουσίαση)

Προσανατολισμός του χάρτη με τη βοήθεια της πυξίδας

προσανατολισμός

3.  Με τον Πολικό Αστέρα

Σουδίας Γιάννης

Σουδίας Γιάννης

Γρηγόρης Ζερβός

Τα σημεία του ορίζοντα
(παιχνίδι)

Προσανατολισμός στο χάρτη (παιχνίδι προσανατολισμού)

Τα σημεία του ορίζοντα
(άσκηση)

Προσανατολισμός με πυξίδα (εκμάθηση βήμα-βήμα της λειτουργίας της πυξίδας)

Χάρτης – Προσανατολισμός (άσκηση πολλαπλής επιλογής)

 1. Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο με τις λέξεις που λείπουν:


Για τον προσανατολισμό μας χρησιμοποιούμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα Όταν τείνουμε το δεξί μας χέρι προς την Ανατολή, τότε το πρόσωπο μας θα κοιτά το Βορρά . Ο Βορράς είναι το σημείο του ορίζοντα, που δείχνει πάντα η μαγνητική βελόνα της πυξίδας Η πυξίδα είναι όργανο που μας βοηθά να προσανατολιστούμεΑπαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

Γεωγραφικό γλωσσάριο