Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα Α.  Οι χάρτες

Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

    Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Βορράς

Νότος

Ανατολή

Δύση

προσανατολισμός λέγεται ο προσδιορισμός μιας θέσης, ή ενός τόπου ως προς τον Βορρά ή σε σχέση με άλλα σημεία του ορίζοντα.

Πώς προσανατολιζόμαστε;

Κάποιες φορές μπορεί να χάσουμε τον δρόμο μας. Για να τον ξαναβρούμε, να προσανατολιστούμε δηλαδή, αν δεν έχουμε κάποια σημάδια αναφοράς (ένα γνωστό κτήριο, κάποιο γνωστό βουνό, κλπ.), αν είμαστε ας πούμε στην εξοχή, θα πρέπει να βρούμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα: τον Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή και την Δύση.

Τα τέσσερα αυτά σημεία σχηματίζουν έναν "σταυρό": Αν το πρωί τεντώσουμε το δεξί χέρι μας προς το μέρος που ανατέλλει ο ήλιος, βρίσκουμε την Ανατολή. Στο αριστερό μας χέρι είναι η Δύση. Το πρόσωπό μας κοιτάει τότε προς το Βορρά και η πλάτη μας είναι στραμμένη προς το Νότο.

1. Με τον ήλιο

2.  Με τη βοήθεια της εκκλησίας

Τα ιερά των εκκλησιών κτίζονται πάντα προς την Ανατολή.

Το ιερό της εκκλησίας δείχνει πάντα την Ανατολή

 Ανατολή

ιερό

Δύση

Νότος

Βορράς

4.  Με το ρολόι

Τη νύxτα μπορείς να προσδιορίσεις το Βορρά με τον πολικό αστέρα. Δείχνει πάντα τον Βορρά ενώ προσδιορίζεται εύκολα από τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου.

    Ρυθμίζουμε κατάλληλα το ρολόι για να συμβαδίζει με το ηλιακό, δηλαδή 1 ώρα πίσω για το χειμώνα και 2 για το καλοκαίρι

    Έχοντας το ρολόι σε οριζόντια θέση, σημαδεύουμε τον ήλιο με τον ωροδείκτη.

    Παίρνουμε την διχοτόμο γωνία  μεταξύ της ένδειξης 12 του ρολογιού και του ωροδείκτη, δημιουργώντας νοητά μία γραμμή η οποία ξεκινάει από το κέντρο τον δεικτών μας δείχνει το νότο, οπότε έχουμε ένα σημείο του ορίζοντα, άρα αρκετό για το προσανατολισμό μας.

5.  Με την πυξίδα

Η πυξίδα είναι ένα όργανο, που μας βοηθάει να προσανατολιζόμαστε.

Η μαγνητική βελόνα της πυξίδας (το χρωματιστό άκρο) δείχνει πάντα το Βορρά.

Η πυξίδα (παρουσίαση)

3.  Με τον Πολικό Αστέρα

Σουδίας Γιάννης

Παρουσιάσεις

Σουδίας Γιάννης

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Amaleo.gr

Μαθαίνω τα σημεία του ορίζοντα με τον πειρατή Μαυρογένη from nikfaratzi

Προσανατολισμός στο χάρτη (παιχνίδι προσανατολισμού)

Τα σημεία του ορίζοντα
(QUIZ)

Εξάσκηση στον προσανατολισμό

Χάρτης – Προσανατολισμός (QUIZ )

 1. Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο με τις λέξεις που λείπουν:


Για τον προσανατολισμό μας χρησιμοποιούμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα Όταν τείνουμε το δεξί μας χέρι προς την Ανατολή, τότε το πρόσωπο μας θα κοιτά το Βορρά . Ο Βορράς είναι το σημείο του ορίζοντα, που δείχνει πάντα η μαγνητική βελόνα της πυξίδας Η πυξίδα είναι όργανο που μας βοηθά να προσανατολιστούμε

Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

Γεωγραφικό γλωσσάριο


Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

Βίντεο

noesis

Προσανατολισμός με την πυξίδα και τον χάρτη

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα

 Αρβανιτίδης

Η πυξίδα

Άγγελος Χαραλάμπους

ΠΛΟΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Παρουσίαση της πυξίδας και προσανατολισμός του χάρτη.

Πώς δουλεύουν οι πυξίδες;

Προσανατολισμός

Αν. Μελιόπουλος

QUIZ

sainia

 Απαντήσεις Βιβλίο Μαθητή & Τετράδιο Εργασιών

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

sainia