Επιλέξτε ενότητα

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43


ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Ενότητα Γ. Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Ευρωπαϊκή Ένωση from 2gymkori

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεσμικά όργανα και οργανισμοί

Σύμβολα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του περιβάλλοντος

42. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω

42. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  / SchoolForAll

Τετράδιο Εργασιών - Απαντήσεις

1. Προβληματίσου και απάντησε:

Γιατί η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ). μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ποια είναι πλέον τα οφέλη των κρατών-μελών της;

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η ΕΟΚ που είχε σαν βασικό στόχο να κατα­γραφούν τα οικονομικά προβλήματα των κρατών- μελών της και να τεθούν οι ουσι­αστικές βάσεις για την οικονομική τους ανάπτυξη.

Αργότερα όμως, αναδείχθηκε η σπουδαιότητα των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών κάθε λαού.

Έτσι, η Ε.Ο.Κ. εκτός από τους οικονομικούς της στόχους αποφάσισε να αναπτύξει κοινωνικές και πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στους λαούς της.

Μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ένωση όλων των λαών των κρατών-μελών της.

Το κοινό όφελος είναι ότι όλοι πλέον, ενωμένοι ειρηνικά, προγραμματίζουμε ένα καλύτερο μέλλον.


2. Αντιστοίχισε κράτος και χρονολογία ένταξης. (Μπορείς, αν θέλεις, να συμβουλευτείς το βιβλίο σου.)


Ιρλανδία ->1973

Ελλάδα -> 1979

Βέλγιο -> 1957

Κύπρος -> 2004

Γαλλία -> 1957


3. Διάβασε το παρακάτω απόσπασμα θεατρικού έργου και σχολίασε τη δυνατότητα συμβίωσης και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας κάθε λαού της Ευρώπης.

Διαβάζοντας το απόσπασμα, διαπιστώνουμε ότι οι δύο αυτοί νέοι άνθρωποι έχουν κατανοήσει ότι:

- είναι Ευρωπαίοι πολίτες,

- ταυτόχρονα, κουβαλούν μέσα τους και φυλάνε, σαν πολύτιμη κληρονομιά, την εθνική τους ταυτότητα.


Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη επιθυμούν, αφού ανήκουν στην ίδια «οικογένεια». Υπάρχει δηλαδή ελεύθερη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών από χώρα σε χώρα.

Ο καθένας όμως Ευρωπαίος πολίτης κουβαλάει τη δική του εθνική ταυτότητα, δηλαδή τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, την ιστορία και τις παραδόσεις της χώρας του, την οποία μπορεί να διατηρεί ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία διαμένει.

Κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει δύο ταυτότητες: την κοινή μας ευρωπαϊκή και την εθνική του. Και οι δύο συνυπάρχουν αρμονικά και συμπληρώνει η μία την άλλη.

Ευρωπαϊκή Ένωση from evagiaou

Το ψηφιακό βιβλίο

Εργασιών