Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα Β. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

    Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στο βορειοανατολικό ημισφαίριο της Γης.

Βόρειο ημισφαίριο Ανατολικό ημισφαίριο Δυτικό ημισφαίριο Ελλάδα

Βρίσκεται στην Ευρώπη, μία από τις 6 ηπείρους της γης.

Καταλαμβάνει το ΝΑ άκρο της Ευρώπης, εκεί που βρίσκεται η Βαλκανική χερσόνησος.

θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ακρωτήριο της Βαλκανικής χερσονήσου.

(χερσόνησος = μεγάλο κομμάτι ξηράς που εισχωρεί στη θάλασσα και βρέχεται από τις 3 πλευρές του)

Χάρτης της Μεσογείου

Οι χώρες των Βαλκανίων

Παγκόσμιος πολυχάρτης

Χάρτης
Ευρώπης

 Ανατολικά, δυτικά και νότια βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα, η οποία χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική.

Βρίσκεται στο σημείο όπου συναντιούνται τρεις ήπειροι: η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική γι αυτό και θεωρείται σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών αφού στην ιστορική της πορεία συναντήθηκαν πολιτισμοί από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική με τον ελληνικό πολιτισμό.

Ελλάδα

Η Ελλάδα συνορεύει:

- βορειοδυτικά με την Αλβανία

- βόρεια με την Π.Γ.Δ.Μ. (Σκόπια) και τη Βουλγαρία

- βορειοανατολικά με την Τουρκία

… βρέχεται

- ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος

- δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος

- νότια από τη Μεσόγειο θάλασσα.

Βουλγαρία Π.Γ.Δ.Μ.  Βόρεια  Μακεδονία Αλβανία

Γρηγόρης Ζερβός

Οι Βαλκανικές χώρες

QUIZ - Οι σημαίες των Βαλκανικών χωρών

Amaleo.gr

Παρουσιάσεις

Γεωγραφικό γλωσσάριο

1 . Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;


Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη


α) Η Ελλάδα στα νότια βρέχεται από το Λιβυκό πέλαγος

β) Η Ελλάδα βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Ευρώπη

γ) Η χώρα μας είναι κράτος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

δ) Δυτικά η Ελλάδα βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος

ε) Το Αιγαίο βρέχει τις ελληνικές και τις τουρκικές ακτές
Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

Σ

Λ

Σ

Σ

Σ

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

QUIZ

QUIZ :Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

QUIZ :Τα σύνορα της Ελλάδας

QUIZ :Η θέση της Ελλάδας σε διάφορους χάρτες

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα

 Αρβανιτίδης

Οι χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα (παιχνίδι)

Άγγελος Χαραλάμπους

FLASH

Αν. Μελιόπουλος

QUIZ

sainia

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

sainia

 Απαντήσεις Βιβλίο Μαθητή & Τετράδιο Εργασιών

Οι σημαίες των Βαλκανικών χωρών

Παύλος Κώτσης


Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3