Επιλέξτε ενότητα Β Ενότητα Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας
Επιλέξτε ενότητα Β Ενότητα Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας
Επιλέξτε ενότητα Β Ενότητα Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας
Επιλέξτε ενότητα

Ενότητα Β. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

    Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στο βορειοανατολικό ημισφαίριο της Γης.

Βόρειο ημισφαίριο Ανατολικό ημισφαίριο Δυτικό ημισφαίριο Ελλάδα

Βρίσκεται στην Ευρώπη, μία από τις 6 ηπείρους της γης.

Καταλαμβάνει το ΝΑ άκρο της Ευρώπης, εκεί που βρίσκεται η Βαλκανική χερσόνησος.

θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ακρωτήριο της Βαλκανικής χερσονήσου.

(χερσόνησος = μεγάλο κομμάτι ξηράς που εισχωρεί στη θάλασσα και βρέχεται από τις 3 πλευρές του)

7. Η θέση της Ελλάδας

More presentations from Angelos Haralabous

Χάρτης της Μεσογείου

Οι χώρες των Βαλκανίων

Παγκόσμιος πολυχάρτης

Χάρτης
Ευρώ
πης

 Ανατολικά, δυτικά και νότια βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα, η οποία χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική.

Βρίσκεται στο σημείο όπου συναντιούνται τρεις ήπειροι: η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική γι αυτό και θεωρείται σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών αφού στην ιστορική της πορεία συναντήθηκαν πολιτισμοί από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική με τον ελληνικό πολιτισμό.

Ελλάδα

Η Ελλάδα συνορεύει:

- βορειοδυτικά με την Αλβανία

- βόρεια με την Π.Γ.Δ.Μ. (Σκόπια) και τη Βουλγαρία

- βορειοανατολικά με την Τουρκία

… βρέχεται

- ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος

- δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος

- νότια από τη Μεσόγειο θάλασσα.

Βουλγαρία Π.Γ.Δ.Μ.  (Σκόπια) Αλβανία

Γρηγόρης Ζερβός

Οι Βαλκανικές χώρες

Σουδίας Γιάννης

QUIZ - Οι σημαίες των Βαλκανικών χωρών

stin-e-taxi.blogspot.gr

Γεωγραφικό γλωσσάριο

1 . Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;


Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη


α) Η Ελλάδα στα νότια βρέχεται από το Λιβυκό πέλαγος

β) Η Ελλάδα βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Ευρώπη

γ) Η χώρα μας είναι κράτος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

δ) Δυτικά η Ελλάδα βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος

ε) Το Αιγαίο βρέχει τις ελληνικές και τις τουρκικές ακτές
Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

Σ

Λ

Σ

Σ

Σ

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

Amaleo.gr

Παρουσιάσεις

QUIZ

QUIZ :Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

QUIZ :Τα σύνορα της Ελλάδας

QUIZ :Η θέση της Ελλάδας σε διάφορους χάρτες

Γρηγόρης Ζερβός

Σουδίας Γιάννης

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Αρβανιτίδης Θεόδωρος