Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Το ψηφιακό βιβλίο

   Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:

τους κατοίκους της

τον πληθυσμό της

τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της

τα μεγάλα αστικά κέντρα

τις πόλεις

τη διοικητική οργάνωση

τις περιφέρειες

τους νομούς

την αγροτική παραγωγή

την κτηνοτροφική παραγωγή και την αλιεία

τη δασική παραγωγή και τον ορυκτό πλούτο

τη βιομηχανική παραγωγή

τις υπηρεσίες

τις συγκοινωνίες

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

για την ιστορία­ της ελληνικής φυλή­ς.

για τα αθάνατα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού.

γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα μνημεία του πολιτισμού μας.

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

για τον πληθυσμό της Ελλάδας.

τι είναι η απογραφή του πληθυσμού και γιατί πρέπει να γίνεται.

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

πώς κατανέμεται ο πληθυσμός της χώρας μας και από ποιους παράγοντες εξαρτάται αυτή η κατανομή.

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

για τη δημιουργία των μεγάλων αστικών κέντρων και τα πλεονεκτήματα της ζωής σε αυτά.

για τις έννοιες της αστυφιλίας και της αστικοποίησης.

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

για τις μικρές και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

για τους ­λόγους που έκαναν γνωστές τις πόλεις αυτές

Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

γιατί είναι απαραίτητη η διοικητική διαίρεση της χώρας μας.

για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας

για τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες της χώρας μας.

Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

τους νομούς της χώρας μας, τις πρωτεύουσές τους και τις γνωστότερες πόλεις τους.

Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35


Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας.

τις περιοχές της παραγωγής τους.

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

για τα κτηνοτροφικά προϊόντα­ και τα αλιεύματα που παράγονται στη χώρα μας.

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

για τα οφάλη που προσφέρουν ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας.

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στη χώρα μας και τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματά της.

Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

για τις Υπηρεσίες και τη σημασία τους στην καθημερινή μας ζωή.

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

για το συγκοινωνιακό δίκτυο­ της χώρας.

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

ποιες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43