Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Ενότητα Β. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Βιοτικό ονομάζουμε κάθε στοιχείο που έχει ζωή, δηλαδή κάθε φυτικός και ζωικός οργανισμός.

Αβιοτικό ονομάζουμε κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή π.χ. ο αέρας, το έδαφος, η ηλιοφάνεια, οι βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία κ.ά.

Οικοσύστημα ονομάζουμε το σύνολο των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων μιας περιοχής καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους.

Βιοτικά στοιχεία

Αβιοτικά  στοιχεία

Σχέσεις ανάμεσα στους
βιοτικούς και αβιοτικούς
παράγοντες.

Τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία μιας περιοχής, τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να καλύψει τις ανάγκες του λέγονται πόροι.

Ένας όρος επίσης που χρησιμοποιείται για να δηλώνει τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων ενός οικοσυστήματος είναι και η τροφική αλυσίδα.

Αν π. χ. υπάρχουν αρκετά φυτά σε μια περιοχή, τότε παράγεται τροφή για τα φυτοφάγα ζώα και αυτά με τη σειρά τους αποτελούν τροφή για τα σαρκοφάγα.

Η έλλειψη ή η εξαφάνιση ενός κρίκου της αλυσίδας δημιουργεί κινδύνους και για τους υπόλοιπους κρίκους - οργανισμούς.

Τύποι οικοσυστημάτων:

Η χώρα μας λόγω του πολύμορφου ανάγλυφού της έχει ποικίλα και ενδιαφέροντα οικοσυστήματα:


ορεινά, πεδινά, νησιωτικά και θαλάσσια οικοσυστήματα

Στην θάλασσα ονομάζονται θαλάσσια οικοσυστήματα

όσα απαντούν σε ακτές αποκαλούνται παράκτια οικοσυστήματα

στην ξηρά ονομάζονται Χερσαία οικοσυστήματα

Όταν σε μια έκταση ξηράς υπάρχουν μόνο γεωργικές καλλιέργειες, τότε μιλάμε για ένα αγροτικό οικοσύστημα.

 Υπάρχουν, επίσης, και τα οικοσυστήματα των γλυκών υδάτων, οι υγρότοποι. Ο ρόλος των τελευταίων είναι σημαντικός, καθώς παρέχουν τροφή και προστασία σε ένα μεγάλο αριθμό πτηνών, θηλαστικών, ψαριών και άλλων οργανισμών.

Δασικό οικοσύστημα είναι το οικοσύστημα των φυτών και ζώων, στο οποίο κυριαρχούν τα δενδρώδη δασικά είδη.

Οι Εθνικοί Δρυμοί (Εθνικά Πάρκα)

 είναι περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και σκοπό την "προστασία της χλωρίδας, βελτίωση και αύξηση της πανίδας, διατήρηση των γεωμορφολογικών σχηματισμών, προστασία των φυσικών καλλονών, ανάπτυξη του τουρισμού και διενέργεια επιστημονικών (ιδιαίτερα φυτογεωγραφικών) και δασικών ερευνών".

Ο πρώτος εθνικός δρυμός ιδρύθηκε το 1938 στο μυθικό βουνό μας, τον Όλυμπο.

Στην Ελλάδα έχουν κηρυχθεί δέκα περιοχές ως Εθνικοί δρυμοί:


 Εθνικός δρυμός Ολύμπου

 Εθνικός δρυμός Πάρνηθας

 Εθνικός δρυμός Παρνασσού

 Εθνικός δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας

 Εθνικός δρυμός Σουνίου

 Εθνικός δρυμός Οίτης

 Εθνικός δρυμός Λευκών Ορέων (Σαμαριάς)

 Εθνικός δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα)

 Εθνικός δρυμός Πρεσπών

 Εθνικός δρυμός Βίκου Αώου

Εθνικός Δρυμός Οίτης

Εθνικός Δρυμός Πρεσπών

τύποι οικοσυστημάτων

Εικονική περιήγηση στο φαράγγι της Σαμαριάς

Λίμνη Κερκίνη: ο υγροβιότοπος

Αμβρακικός κόλπος

λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό

λιμνοθάλασσα της Ροδιάς

Εθνικοί δρυμοί της Ελλάδας

Περιβαλλοντικός Χάρτης Ελλάδας

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων

Μάθε για τη μεσογειακή φώκια monachus - monachus

Βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες οικοσυστήματος

Γεωγραφικό γλωσσάριο

 1. λάβε κι εσύ μέρος στην εκστρατεία εναντίον της ρύπανσης των θαλασσών και υπέρ της καθαρότητας των ακτών. Ζωγράφισε μία αφίσα και γράψε το δικό σου σύνθημα για καθαρή θάλασσα και καθαρή ακτή.


Συνθήματα :

    Κρατήστε καθαρές τις ακτές και μην ρυπαίνετε τις θάλασσες.

    Η θάλασσα χαρίζει ομορφιά δεν αξίζει να τη ρυπαίνουμε.

    Κρατήστε ζωντανό το περιβάλλον.

    Κρατήστε καθαρές τις θάλασσες, το νερό δίνει ζωή.

    Μην καταστρέφετε τα οικοσυστήματα των ακτών και των θαλασσών.

    Μην ρυπαίνετε τις θάλασσες.

    Μην ρυπαίνετε το περιβάλλον.


2. Απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

α)    Τι ονομάζουμε αβιοτικά στοιχεία;

β)    Τι ονομάζουμε βιοτικά στοιχεία;

γ)    Τι είναι οικοσύστημα;


Α) Αβιοτικά ονομάζονται τα στοιχεία που δεν έχουν ζωή.

Β) Βιοτικά ονομάζονται τα στοιχεία που έχουν ζωή, δηλαδή κάθε φυτικός και ζωικός
οργανισμός.

Γ) Όλοι οι φυτικοί και οι ζωικοί οργανισμοί μιας περιοχής, καθώς και οι σχέσεις που
υπάρχουν μεταξύ αυτών και μεταξύ των αβιοτικών στοιχείων (νερό, χώμα, αέρας,
θερμοκρασία κλπ) της περιοχής αποτελούν το οικοσύστημα.


ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Το οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου

Οδοιπορικό στο Δέλτα του Έβρου

Το Δελτα των τριών ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ -ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ3, 1997

Βάλια Κάντα Αρκούδες

Παγκόσμιο Μνημείο της Φύσης, ο Εθνικός Δρυμός Βίκου Αώου!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου

ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

Παιχνίδια

Τροφικές αλυσίδες 1

Τροφικές αλυσίδες 2

Τροφικές αλυσίδες 3

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

Παρουσιάσεις

18.?a?a?t???st??? ????s?st?µata t?? ????da?.pdf from Dimitra Mylonaki
????S?S?????? ??S ??????S from ?ate???a ???a??
????s?st?µa from chrisplev

24. Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας / SchoolForAll

24. Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας / Mαθαίνω πώς να Μαθαίνω

Οικοσυστήματα / Noesis Science Center

Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου

Ντοκιμαντέρ για τη χελώνα
καρέτα - καρέτα στη Ζάκυνθο

Η Μεσογειακή φώκια

Τετράδιο Εργασιών - Απαντήσεις

QUIZ