Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Το ψηφιακό βιβλίο

Ενότητα Γ. Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Οι περισσότερες ελληνικές πόλεις είναι χτισμένες στη θέση παλαιότερων οικισμών.

 Η μεγαλύτερη και ταυτόχρονα και πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Αθήνα.

Είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης και βρίσκεται περίπου στο κέντρο της Ελλάδας.

 Είναι πόλη με μεγάλη ιστορία, σπουδαία αρχαιολογικά μνημεία και γειτονεύει με τον Πειραιά,
το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Αηρόπολη

Πειραιάς

Στην Αθήνα και τον Πειραιά συγκεντρώνεται το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας
(3.218.200 κάτοικοι - απογραφή 2011 ).

Σε αυτήν βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι εξουσίες της χώρας μας: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση, η Βουλή , το Ανώτατο Δικαστήριο (Άρειος Πάγος) κ.ά. Η Αθήνα είναι επίσης γνωστή για την Ακρόπολη, το Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", το Ολυμπιακό στάδιο, το Παναθηναϊκό στάδιο κ.ά.

Προεδρικό Μέγαρο

Η σημερινή έδρα της Βουλής,
τα λεγόμενα Παλαιά Ανάκτορα.

Τα Παλαιά Ανάκτορα είναι, από το 1929 μέχρι σήμερα, η έδρα της Βουλής των Ελλήνων. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1836 και ολοκληρώθηκε το 1847. Χρησιμοποιήθηκε ως βασιλικό ανάκτορο πρώτα από τον Βασιλιά της Ελλάδος Όθωνα και στη συνέχεια από τον Βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο τον Α΄ μέχρι το 1910 οπότε ο Γεώργιος εγκαταστάθηκε σε νέα ανάκτορα, επί της οδού Ηρώδου Αττικού, το σημερινό Προεδρικό Μέγαρο.

Άρειος Πάγος

Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

1. Ποια είναι τα μνημεία των φωτογραφιών; Γράψε σε ποια πόλη ανήκει καθένα από τα μνημεία αυτά.

Στην εικόνα 32.1 απεικονίζεται ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο (Νομός Αττικής).

Στην εικόνα 32.2 απεικονίζεται ο Λευκός Πύργος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και

στην εικόνα 32.3 απεικονίζεται ο Παρθενώνας που βρίσκεται στην Λθήνα.


 2. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης «ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ»


  1.  Α  Θ Η Ν Α

  2.  Κ  Ρ Η Τ Η
  3.  Ρ  Ο

  4.  Ο Λ Υ Μ Π Ι Α

  5.  Κ  Ε Ρ Κ Υ Ρ Α
  6.  Ο Ρ Ε Ι Ν Η
  7.  Ρ  Ο Δ Ο Σ
  8.  Ι  Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η
  9.  Ν  Α Ο Σ
10.  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

11.  Ο  Μ Ι Σ Τ Ρ Α Σ

12.  Σ Π Α Ρ Τ Η


  1. Στην πόλη αυτή είναι συγκεντρωμένη η εξουσία της χώρας

  2. Σ’ αυτό το νησί βρίσκονται τα Σφακιά

  3. Το έχει και η Βεργίνα και το Ηράκλειο

  4. Εκεί γίνονταν οι... Αγώνες, που ξανάρχισαν το 1896

  5. Είναι γνωστή για το Ποντικονήσι της

  6. Η Τρίπολη είναι πόλη…

  7. Μεγάλο νησί στα Δωδεκάνησα

  8. Οι Μυκήνες είναι σπουδαία και… πόλη

  9. Στους Δελφούς βρίσκεται ο … του Απόλλωνα

10. Είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας

11. Ήταν το δεσποτάτο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (με άρθρο)

12. «Ή ταν ή επί τας». Φράση που μας θυμίζει αυτή την πόλη


Παρουσιάσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

QUIZ

Παύλος Κώτσης

 Οι πόλεις της Ελλάδας - (διαδραστικές ασκήσεις - quiz)

Όλες οι πόλεις μαζί

Εξάσκηση στο χάρτη

Quiz

Οι πόλεις ανά γεωγραφικό διαμέρισμα

Μακεδονία - Θράκη

Μακεδονία

Θράκη

Θεσσαλία-Ήπειρος-Ιόνια Νησιά

Θεσσαλία

Ιόνια Νησιά

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα - Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα - Εύβοια

 Πελοπόννησος

Νησιά Αιγαίου - Κρήτη

Κρήτη

Νησιά Αιγαίου

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

 15 μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις Η χώρα μου από ψηλά – Πόλεις οι αλλαγές στις πόλεις Πολυχάρτης της Ελλάδας

Βρες τις  πόλεις της Ελλάδας

Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος¨

Παναθηναϊκό Στάδιο

ολυμπιακό σταδιο

Μοναστηράκι

Πλάκα

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Συμπρωτεύουσα και δεύτερη μεγάλη πόλη είναι η Θεσσαλονίκη με πληθυσμό πολεοδομικού συγκροτήματος 789.191 (2011) κατ.

Βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και η θέση της την καθιστά μεγάλο συγκοινωνιακό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Βαλκανικής χερσονήσου. Χαρακτηριστικά στοιχεία της πόλης το σήμα κατατεθέν, ο Λευκός Πύργος, ο Πύργος του Ο.Τ.Ε., η Ροτόντα, η Αψίδα του Γαλέριου(Καμάρα), τα Βυζαντινά κάστρα κλπ

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

ο Πύργος του Ο.Τ.Ε., ύψους 76 μέτρων

H Ροτόντα είναι θολωτό στρογγυλό κτίσμα του 4ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη, όμοιο με το Πάνθεον της Ρώμης, και προοριζόταν για ναός του Διός. Μετά την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, το 1912, αφιερώθηκε στον Άγιο Γεώργιο. Συμπεριλαμβάνεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα) κατασκευάστηκε για να τιμηθεί ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γαλέριος, όταν αυτός επέστρεψε νικητής στην πόλη (περί το 306 μ.Χ.) μετά από πολέμους του κατά των Περσών.

Αναπαράσταση της Αψίδας του Γαλέριου

Στους εκθεσιακούς της χώρους πραγματοποιούνται αξιόλογες εμπορικές εκθέσεις, όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου και οι πολιτισμικές της εκδηλώσεις έχουν πάντα επιτυχία.

Η Πάτρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας(167.446), διαθέτει επίσης λιμάνι (ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας) και αποτελεί την "πύλη" της Ελλάδας προς τη Δύση, εξυπηρετώντας τις συγκοινωνιακές ανάγκες της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της η Γέφυρα Ρίου - Αντίρριου, το καρναβάλι, το Δημοτικό Θέατρο κλπ

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Πάτρα

η Γέφυρα Ρίου - Αντίρριου

 δημοτικό θέατρο Πάτρας

Πατρινό καρναβάλι

Άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη , με την Κνωσό, το Κάστρο κλπ

Κνωσός

ο Βόλος με το Πήλιο και τους Νεολιθικούς Οικισμούς Διμηνίου και Σέσκλου,

Το τρενάκι του Πηλίου

Σέσκλο:  Ένας από τους μεγαλύτερους νεολιθικούς οικισμούς της Ευρώπης...
Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν εκεί την 7η χιλιετία π.Χ. και ασχολήθηκαν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Υπολογίζεται ότι υπήρχαν 500- 800 σπίτια, τα οποία κατασκευάστηκαν από διαφορετικά υλικά, όπως ξύλο, πλίνθους και λίθους....


Αναπαράσταση του νεολιθικού οικισμού του Σέσκλου

Ο Νεολιθικός οικισμός του Διμηνίου κατοικήθηκε για πρώτη φορά στη Νεότερη Νεολιθική εποχή (αρχές της 5ης χιλιετίας)

Διμήνι. Αεροφωτογραφία του Νεολιθικού οικισμού.

Άλλες πάλι πόλεις είναι γνωστές από το σπουδαίο ρόλο που έπαιξαν στα αρχαία χρόνια όπως η Σπάρτη (μεγάλη δύναμη της κλασικής Ελλάδας μαζί με την Αθήνα),

οι Μυκήνες(σώζονται μόνο τα ερείπια της πόλης μαζί με τα Κυκλώπεια τείχη και τους τάφους του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας),

η Ολυμπία (ήταν ο χώρος που γεννήθηκαν και τελούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες),

οι Δελφοί ( το μεγαλύτερο θρησκευτικό κέντρο στην αρχαία Ελλάδα)

Αναπαράσταση της αρχαίας Ολυμπίας

ο Μυστράς (η βυζαντινή καστροπολιτεία),

Αναπαράσταση των Δελφών

το Ναύπλιο ( η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας)

Τέλος περιοχές με ασύγκριτες φυσικές ομορφιές και πλούσια ιστορικά μνημεία θεωρούνται τα συμπλέγματα χωριών όπως τα Ζαγοροχώρια (στο φαράγγι του Βίκου, στην Ήπειρο),

το Σούλι ( ονομαστό για τους πολέμους με τον Αλή πασά στον επαναστατικό αγώνα του '21 και το Ζάλογγο),

τα χωριά του Πάρνωνα ( γνωστά για την ιδιαίτερη διάλεκτο -την τσακώνικη- και τη συμβολή τους στον αγώνα του ΄21).

τα χωριά του Πηλίου (με το τρενάκι και τα παραδοσιακά κτίσματα),