Επιλέξτε ενότητα

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43


ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Ενότητα Γ. Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Συγκοινωνίες και μεταφορές στην Ελλάδα

Πολυχάρτης της Ελλάδας

41. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα / Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω

41. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα  / SchoolForAll

Τετράδιο Εργασιών - Απαντήσεις

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΡΕΝΑ

Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος"

30.Οι συγκοινωνίες της Ελλάδας.pdf from Dimitra Mylonaki

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΡΕΝΑ

Οι Υποδομές και Μεταφορές της σύγχρονης Ελλάδας

ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς κοντέινερ

1. Ξεκίνησε ένα ταξίδι από την Ιεράπετρα του νομού Λασιθίου ως τα Ιωάννινα. Σημείωσε στον χάρτη την πορεία που θα ακολουθήσεις και τα συγκοινωνιακά μέσα που θα χρησιμοποιήσεις. Γιατί επέλεξες τα μέσα αυτά; (Μπορείς να βοηθηθείς από κάποιον μεγαλύτερο.)

Από Ιεράπετρα – Ηράκλειο : αυτοκίνητο ή λεωφορείο.

Από Ηράκλειο – Πειραιά : πλοίο ή Ηράκλειο – Αθήνα : αεροπλάνο

Από Πειραιά ή Αθήνα – Ιωάννινα : αυτοκίνητο, λεωφορείο ή αεροπλάνο

2. Απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

α) Γιατί δεν έχει αναπτυχθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μας όπως το οδικό;

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας δεν είναι τόσο αναπτυγμένο όσο το οδικό. Μία από τις βασικές αιτίες είναι η μορφολογία του εδάφους, (ορεινή όγκοι, χαράδρες) το οποίο δυσκόλεψε την ανάπτυξή του. Για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες του, απαιτούνται συχνά μεγάλα τεχνικά έργα, όπως τούνελ, γέφυρες κ.ά.

β) Ποιοι ήταν οι λόγοι χάρη στους οποίους αναπτύχθηκε η ακτοπλοΐα στη χώρα μας;

Η χώρα μας έχει πάρα πολλά νησιά, τα οποία πρέπει να συνδέονται με την ηπειρωτική Ελλάδα ή με άλλα μεγαλύτερα νησιά.

Η χώρα μας διαθέτει πολλά λιμάνια και από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους του κόσμου.

Οι Έλληνες ήταν από την αρχαιότητα λαός με παράδοση στη ναυτιλία.

Οι σημαντικότεροι εμπορικοί δρόμοι της Ελλάδας περνούν από τη θάλασσα.

γ) Ποιες άλλες χώρες διευκολύνει το ελληνικό συγκοινωνιακό δίκτυο;

11 Ελλάδα αποτελεί το σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης της Ασίας και της Αφρικής. Γι’ αυτό το ελληνικό συγκοινωνιακό δίκτυο πέραν από τις δικές μας συγκοινωνιακές ανάγκες διευκολύνει και τις μετακινήσεις από και προς τις Βαλκανικές χώρες, τις Παρευξείνιες και τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής.


3. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης «ΠΛΟΙΟ»:

Π Α Τ Ρ Α

Λ Ι Μ Α Ν Ι

Ο Δ Ι Κ Ο

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

Ο Ι Ρ

Πόλη του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.

Ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδας

Ανεπτυγμένο δίκτυο της πατρίδας μας

Και από αυτή την πόλη περνά η Εγνατία Οδός

Περιοχή του νομού Αχαΐας, απ’ όπου ξεκινά η μεγαλύτερη έως σήμερα γέφυρα της Ευρώπης (αντίστροφα)

Το ψηφιακό βιβλίο

Εργασιών