Γεωγραφία Ε΄Τάξης A Ενότητα Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου
Γεωγραφία Ε΄Τάξης A Ενότητα Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου
Γεωγραφία Ε΄Τάξης A Ενότητα Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου
Γεωγραφία Ε΄Τάξης
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Ενότητα Α.  Οι χάρτες

Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

     Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών

      Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Οι χάρτες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

- στους γενικούς χάρτες

- στους θεματικούς χάρτες

Είδη χαρτών

Γενικοί

Θεματικοί

Πολιτικοί

δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως οι πόλεις, τα λιμάνια, οι δρόμοι κ.ά.

Παρουσιάζουν βασικά στοιχεία για  μια χώρα , όπως βουνά, νησιά, ποτάμια , λίμνες , θάλασσες κ.ά.

Γεωμορφολογικοί

μας δίνουν πληροφορίες για τη μορφή του εδάφους και τα έργα των ανθρώπων

αναφέρονται σε ένα χαρακτηριστικό θέμα

Αρχαιολογικοί

Παρουσιάζουν αρχαιολογικούς τόπους και μνημεία

Αστικοί

Παρουσιάζουν δρόμους, οικοδομικά τετράγωνα, πάρκα πόλης κ.ά.

Ιστορικοί και θρησκευτικοί

Παρουσιάζουν ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα.

Κλιματικοί/Μετεωρολογικοί

Παρουσιάζουν το κλίμα και τον καιρό ενός τόπου.

Τουριστικοί χάρτες

Παρουσιάζουν τα αξιοθέατα μιας περιοχής.

Βιομηχανικής παραγωγής

Δείχνουν τη βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας/περιοχής.

Παραγωγικοί

Παρουσιάζουν τα προϊόντα που παράγονται σε διαφορετικές περιοχές.

Οδικοί χάρτες

Παρουσιάζουν το οδικό δίκτυο μιας περιοχής.

Πολιτικός χάρτης Ελλάδας

Γεωμορφολογικός χάρτης Ελλάδας

Αρχαιολογικός χάρτης

θρησκευτικός

μετεωρολογικός

κλιματικός

αστικός χάρτης Βόλου

οδικόςχάρτης Ελλάδας

τουριστικός χάρτης Μαγνησίας

χάρτης βιομηχανικής παραγωγής Ελλάδας

χάρτης πυκνότητας πληθυσμού Ελλάδας

Ιστορικός χάρτης  Ελλάδας

Παραγωγικός χάρτης  Ελλάδας

Χάρτης – Είδος χάρτη

Άσκηση αντιστοίχησης

Τα είδη των χαρτών

Άσκηση πολλαπλής επιλογής

Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου from zizzelita
Τα είδη χαρτών

Γεωγραφικό γλωσσάριο


 1. Ο χάρτης παραγωγής προϊόντων της Ελλάδας μάς δείχνει τα προϊόντα που παράγει η χώρα μας. Παρατήρησε το χάρτη στην επόμενη σελίδα και γράψε ποια είναι τα προϊόντα που παράγονται στις περισσότερες περιοχές.


Παρατηρώντας τον χάρτη, διαπιστώνουμε ότι η χώρα παράγει κυρίως ελιές, αμπέλια και ψάρια. Σε μικρότερο βαθμό παράγονται κτηνοτροφικά και πτηνοτροφικά προϊόντα, γεωργικά προϊόντα, βαμβάκι, καπνός κλπ. Τέλος, παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα παράγουμε και κτηνοτροφικά προϊόντα καθώς και , λιγότερα ,  βιομηχανικά προϊόντα.


 2. Δίνονται τα εξής είδη χαρτών: οδικός, παραγωγής προϊόντων, γεωμορφολογικός, πολιτικός, ακτοπλοϊκός, αρχαιολογικός. Σκέψου και απάντησε ποιον χάρτη θα χρησιμοποιήσεις, για να:


α) βρεις τα βουνά, τις πεδιάδες, τις λίμνες και τους ποταμούς μιας χώρας ...γεωμορφολογικό χάρτη...

β) γνωρίσεις τα προϊόντα που παράγει μια περιοχή
...χάρτη παραγωγής προϊόντων...

γ) επισκεφτείς έναν αρχαιολογικό χώρο ... αρχαιολογικό χάρτη...

δ) δεις από ποια νησιά θα περάσεις φεύγοντας από τον Πειραιά και πηγαίνοντας στην Αστυπάλαια    ... ακτοπλοϊκό χάρτη...

ε) εντοπίσεις τις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας .. πολιτικό χάρτη...

στ) ταξιδέψεις από τη Λαμία στην Έδεσσα   ...οδικό χάρτη...


 3. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης «ΧΑΡΤΗΣ»:

Χ ΕΙΜΩΝΑΣ                 Εποχή που κάνει πολύ κρύο

Α ΓΩΓΗ                              «του πολίτη»: ένα μάθημά μας

Ρ ΙΖΑ                                 Μέρος του φυτού

Τ ΡΙΤΗ                               Ημέρα της εβδομάδας

Η ΛΙΟΣ                              Μας ζεσταίνει με τις ακτίνες του

Σ ΗΜΑΔΙΑ                          Τα έβαζαν οι πειρατές, για να βρίσκουν τους θησαυρούς

                            


Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών