Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Ενότητα Α.  Οι χάρτες

Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

     Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών

      Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Οι χάρτες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

- στους γενικούς χάρτες

- στους θεματικούς χάρτες

Είδη χαρτών

Γενικοί

Θεματικοί

Πολιτικοί

δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως οι πόλεις, τα λιμάνια, οι δρόμοι κ.ά.

Παρουσιάζουν βασικά στοιχεία για  μια χώρα , όπως βουνά, νησιά, ποτάμια , λίμνες , θάλασσες κ.ά.

Γεωμορφολογικοί

μας δίνουν πληροφορίες για τη μορφή του εδάφους και τα έργα των ανθρώπων

αναφέρονται σε ένα χαρακτηριστικό θέμα

Αρχαιολογικοί

Παρουσιάζουν αρχαιολογικούς τόπους και μνημεία

Αστικοί

Παρουσιάζουν δρόμους, οικοδομικά τετράγωνα, πάρκα πόλης κ.ά.

Ιστορικοί και θρησκευτικοί

Παρουσιάζουν ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα.

Κλιματικοί/Μετεωρολογικοί

Παρουσιάζουν το κλίμα και τον καιρό ενός τόπου.

Τουριστικοί χάρτες

Παρουσιάζουν τα αξιοθέατα μιας περιοχής.

Βιομηχανικής παραγωγής

Δείχνουν τη βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας/περιοχής.

Παραγωγικοί

Παρουσιάζουν τα προϊόντα που παράγονται σε διαφορετικές περιοχές.

Οδικοί χάρτες

Παρουσιάζουν το οδικό δίκτυο μιας περιοχής.

Πολιτικός χάρτης Ελλάδας

Γεωμορφολογικός χάρτης Ελλάδας

Αρχαιολογικός χάρτης

θρησκευτικός

μετεωρολογικός

κλιματικός

αστικός χάρτης Βόλου

οδικόςχάρτης Ελλάδας

τουριστικός χάρτης Μαγνησίας

χάρτης βιομηχανικής παραγωγής Ελλάδας

χάρτης πυκνότητας πληθυσμού Ελλάδας

Ιστορικός χάρτης  Ελλάδας

Παραγωγικός χάρτης  Ελλάδας

Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου from zizzelita

Παρουσιάσεις

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιάγραμμα

Άγγελος Χαραλάμπους

Γεωγραφικό γλωσσάριο


 1. Ο χάρτης παραγωγής προϊόντων της Ελλάδας μάς δείχνει τα προϊόντα που παράγει η χώρα μας. Παρατήρησε το χάρτη στην επόμενη σελίδα και γράψε ποια είναι τα προϊόντα που παράγονται στις περισσότερες περιοχές.


Παρατηρώντας τον χάρτη, διαπιστώνουμε ότι η χώρα παράγει κυρίως ελιές, αμπέλια και ψάρια. Σε μικρότερο βαθμό παράγονται κτηνοτροφικά και πτηνοτροφικά προϊόντα, γεωργικά προϊόντα, βαμβάκι, καπνός κλπ. Τέλος, παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα παράγουμε και κτηνοτροφικά προϊόντα καθώς και , λιγότερα ,  βιομηχανικά προϊόντα.


 2. Δίνονται τα εξής είδη χαρτών: οδικός, παραγωγής προϊόντων, γεωμορφολογικός, πολιτικός, ακτοπλοϊκός, αρχαιολογικός. Σκέψου και απάντησε ποιον χάρτη θα χρησιμοποιήσεις, για να:


α) βρεις τα βουνά, τις πεδιάδες, τις λίμνες και τους ποταμούς μιας χώρας ...γεωμορφολογικό χάρτη...

β) γνωρίσεις τα προϊόντα που παράγει μια περιοχή
...χάρτη παραγωγής προϊόντων...

γ) επισκεφτείς έναν αρχαιολογικό χώρο ... αρχαιολογικό χάρτη...

δ) δεις από ποια νησιά θα περάσεις φεύγοντας από τον Πειραιά και πηγαίνοντας στην Αστυπάλαια    ... ακτοπλοϊκό χάρτη...

ε) εντοπίσεις τις πρωτεύουσες των νομών της Ελλάδας .. πολιτικό χάρτη...

στ) ταξιδέψεις από τη Λαμία στην Έδεσσα   ...οδικό χάρτη...


 3. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης «ΧΑΡΤΗΣ»:

Χ ΕΙΜΩΝΑΣ                 Εποχή που κάνει πολύ κρύο

Α ΓΩΓΗ                              «του πολίτη»: ένα μάθημά μας

Ρ ΙΖΑ                                 Μέρος του φυτού

Τ ΡΙΤΗ                               Ημέρα της εβδομάδας

Η ΛΙΟΣ                              Μας ζεσταίνει με τις ακτίνες του

Σ ΗΜΑΔΙΑ                          Τα έβαζαν οι πειρατές, για να βρίσκουν τους θησαυρούς

                            


Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

Χάρτης – Είδος χάρτη

Άσκηση αντιστοίχισης

Τα είδη των χαρτών - Άσκηση πολλαπλής επιλογής

QUIZ

QUIZ:  liveworksheets

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Αν. Μελιόπουλος

QUIZ

sainia

 Απαντήσεις Βιβλίο Μαθητή & Τετράδιο Εργασιών

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

sainia