Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 30ο : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Το ψηφιακό βιβλίο

Ενότητα Γ. Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

Κατανομή: το πώς μοιράζεται ή τοποθετείται ένα σύνολο ανθρώπων, ζώων ή πραγμάτων σε ορισμένο χώρο.

Τα στοιχεία της απογραφής δε μας πληροφορούν μόνο για το συνολικό πληθυσμό της χώρας  μας, αλλά και για το πόσοι κάτοικοι ζουν σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα (κατανομή του πληθυσμού).

Ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την έκτασή της.

Υπάρχουν περιοχές όπου συγκεντρώνονται περισσότεροι άνθρωποι (πυκνοκατοικημένες) και περιοχές όπου ζουν λιγότεροι , (αραιοκατοικημένες) .

 Παράγοντες από  τους οποίους εξαρτάται η κατανομή του πληθυσμού :

   Φυσικοί (ορεινά ή πεδινά εδάφη, κλιματικές συνθήκες κ.ά.)

  Οικονομικοί (εργασία, συγκοινωνίες, ανέσεις, η δυνατότητα ανάπτυξης της οικονομίας -γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, τουρισμός - κ.ά.)

  Άλλοι παράγοντες : δυνατότητες καλύτερης ψυχαγωγίας , η καλύτερη εκπαίδευση, η παροχή ιατρικής περίθαλψης κ.ά.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας ζει σε πεδινά και παραθαλάσσια μέρη διότι εκεί μπορούν να πραγματοποιηθούν πιο εύκολα οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά συνέπεια να αναπτυχθεί η οικονομία.

Αντίθετα, στις ορεινές περιοχές δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν μεγάλα αναπτυξιακά εργο , να χτιστουν έργοστάσια  , νοσοκομεία κτλ

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές και να μεταφέρονται στις πεδινές περιοχές, όπου η ζωή είναι ευκολότερη..

Έτσι στα χωριά ο πληθυσμός μειώνεται ενώ στις πόλεις αυξάνεται, (αστυφιλία)

Παρατήρησε την κατανομή του πληθυσμού, όπως παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες, με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011.

Σε ποια γεωγραφικά διαμερίσματα έχουμε τον περισσότερο πληθυσμό;

Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Στερεά Ελλάδα, επειδή πε­­ρι­λαμ­βά­νει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Περίπου ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένος εκεί!!

Ακολουθούν η Μακεδονία και η Πελοπόννησος, ενώ οι λιγότεροι κάτοικοι συ­να­ντώ­νται στα νη­σιά του Ιονίου Πελά­γους.

Παρατήρησε το παρακάτω γράφημα.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείς να δεις την εξέλιξη του πληθυσμού των γεωγραφικών διαμερισμάτων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως σήμερα.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσμού στην Κρήτη και την Ήπειρο από το 1951 ως το 2011.

Είναι και οι δύο ακριτικές περιοχές με την ίδια περίπου  έκταση. Παρατήρησε  την εξέλιξη του πληθυσμού τους:

Τι συμπεράσματα μπορείς να βγάλεις;

Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;

Σε μία περιοχή (με μικρή ή μεγάλη κατανομή) μπορεί να συγκεντρωθούν πολλοί κάτοικοι. Τότε λέμε ότι η περιοχή έχει μεγάλη πυκνότητα.


Η πυκνότητα του πληθυσμού μιας περιοχής είναι ο αριθμός των κατοίκων που ζουν σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο.

QUIZ

amaleo.gr

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Παρουσιάσεις

Γεωγραφική κατανομή πληθυσμού Κατανομή πληθυσμού της Ελλάδας Πυκνότητα πληθυσμού των νομών Τα χωριά ακμάζουν ή ερημώνουν Οι 15 μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις της Ελλάδας

Πυκνότητα πληθυσμού περιφερειών

Εξέλιξη της πυκνότητας πληθυσμού της Αττικής 1928 - 2001

Ερωτήσεις:

1. Ποια περιοχή της Ελλάδας έχει τους περισσότερους κατοίκους;

2. Τι μας δείχνει η κατανομή του πληθυσμού;

3. Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την κατανομή του πληθυσμού;

4. Ποια είναι τα προτερήματα των πεδινών περιοχών;

5. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των ορεινών περιοχών;

6. Τι είναι η αποκέντρωση;

7. Τι είναι η πυκνότητα πληθυσμού ενός τόπου;

Χρέος της πολιτείας είναι να βοηθά τις "προβληματικές"περιοχές περισσότερο από τις αναπτυγμένες, να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως τη μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων από τις μεγάλες πόλεις σε μικρές επαρχιακές με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρέπει δηλαδή να φροντίσει για την αποκέντρωση της χώρας μας.

Αποκέντρωση :απομακρύνω, αφαιρώ από το κέντρο διάφορες εξουσίες, αρμοδιότητες, δραστηριότητες και τις μεταφέρω στην περιφέρεια

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ;

Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;


Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη στο


α) Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένος σε περιοχές με ευνοϊκό κλίμα


β) Οι οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές δεν προσελκύουν πολλούς ανθρώπους, επειδή παρουσιάζουν πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα


γ) Τα δίκτυα συγκοινωνιών και μεταφορών επηρεάζουν την κατανομή των ανθρώπων στις πόλεις


δ) Η κατανομή του πληθυσμού σε μια περιοχήεξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από οικονομικούς παράγοντες


ε) Η Θεσσαλία είναι μια περιοχή με μικρή κατανομή πληθυσμού


 2. Μπορείς να εξηγήσεις γιατί το συγκοινωνιακό δίκτυο επιδρά στη διαμόρφωση της κατανομής του πληθυσμού;


Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμούς συγκεντρώνεται στα πεδινά όπου μπορεί
να αναπτυχθεί ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό δίκτυο, να πραγματοποιηθούν οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες και επομένως να αναπτυχθεί η οικονομία.


Αντίθετα στις δύσβατες ορεινές περιοχές, δεν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη οδικού δικτύου και μεγάλων αναπτυξιακών έργων που θα διευκολύνουν τη
ζωή των ανθρώπων και θα αναπτύξουν την οικονομία της περιοχής.


3,Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης «ΚΑΤΑΝΟΜΗ»:


ε/..

102


1. Παρέχει στους πολίτες του τις υπηρεσίες που χρειάζονται

2. Έχει τους περισσότερους κατοίκους από κάθε άλλη περιοχή

3. Ένας από τους φυσικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή του πληθυσμού (με άρθρο)

4. Την προωθεί η Πολιτεία για την καλύτερη διοίκηση της περιφέρειας

5. Του Ιονίου έχουν μικρότερη κατανομή σε σύγκριση με του Αιγαίου

6. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή του πληθυσμού

7. Το δίκτυο αυτό αναπτύσσεται σε περιοχές με ευνοϊκές φυσικές συνθήκες

8. Σε τέτοια περιοχή μπορούν να αναπτυχθούν βιομηχανικές μονάδες (αντίστροφα)σε/


1.  Κ Ρ Α Τ Ο Σ


2.  Α Τ Τ Ι Κ Η


3.  Τ Ο  Κ Λ Ι Μ Α

4.  Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η

5.  Ν  Η Σ Ι Α

6.  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι


7.  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν

8.  Η Ν Ι Δ Ε Π