Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 33ο : H διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Το ψηφιακό βιβλίο

Ενότητα Γ. Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Το ποικιλόμορφο ανάγλυφο της Ελλάδας διαμορφώνει ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής που καθορίζουν τον τρόπο ζωής.

Κάθε περιοχή έχει τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ξεχωριστές της ανάγκες.

Τα προβλήματα και τις ανάγκες αυτές προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Πολιτεία μέσα από τα τρία επίπεδα διοικητικής διαίρεσης που έχει καθιερώσει.

Ιωάννης Καποδίστριας

Η διοικητική διαίρεση του 1833

Η πρώτη διοικητική διαίρεση της χώρας μας έγινε το 1928 από τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Ορίστηκαν δεκατρία θέματα ή τμήματα ή επιτροπίες με επιμέρους επαρχίες και έκτακτους επιτρόπους για κάθε ένα.


Η διοικητική αυτή διαίρεση διατηρήθηκε μέχρι το 1833, οπότε και άλλαξε από την Αντιβασιλεία  (Βασιλεία Όθωνα ) .

Σχέδιο Καποδίστριας

Με τη διοικητική διαίρεση του 1997, που προέκυψε με την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας», πραγματοποιήθηκε (από 1/1/1999) η συνένωση παλαιότερων δήμων και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους,

Μετά το σχέδιο «Καποδίστριας» η Ελλάδα απαρτιζόταν από

 Παράλληλα καταργήθηκαν οι επαρχίες.

Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι δήμοι ήταν αυτοδιοικούμενοι, καθώς οι αρχές τους εκλέγονταν με ψηφοφορία ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους.


Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 1997 (Βικιπαίδεια)

Σχέδιο Καλλικράτης

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 το πρόγραμμα «Καλλικράτης» που εφαρμόστηκε καθιέρωσε τα εξής τρία επίπεδα διοικητικής διαίρεσης στη χώρα μας:

Αποκεντρωμένες διοικήσεις (7)

Περιφέρειες (13)

Δήμοι (325)


Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Βικιπαίδεια)

Οι νομοί της Ελλάδας και οι πρωτεύουσές τους

Διοικητικές Περιφέρειες

 Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Οι νομοί της Ελλάδας – Έκταση και πληθυσμός

 Χάρτης των νομών της Ελλάδας

Αποκεντρωμένες διοικήσεις

Οι περιφέρειες της Ελλάδας

Οι Περιφέρειες (13) είναι αυτοδιοικούμενες, δηλαδή εκλέγουν τις αρχές τους μέσα από εκλογές. Κάθε περιφέρεια διοικείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον εκλεγμένο Περιφερειάρχη.  

Οι Περιφέρειες χωρίζονται σε περιφερειακές ενότητες.

Για παράδειγμα η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας είναι υποδιαίρεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία προέκυψε από τον χωρισμό του πρώην Νομού Μαγνησίας.

Αποτελείται από τους δήμους Αλμυρού, Βόλου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Ρήγα Φεραίου.

Δεν περιλαμβάνει τις Σποράδες νήσους, οι οποίες συγκροτούν την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.

1. Δήμος Βόλου  , 2. Αλμυρού , 3. Ζαγοράς-Μουρεσίου, 4. Νοτίου Πηλίου και 5. Ρήγα Φεραίου.

Οι Δήμοι (325). Παλιότερα στη χώρα υπήρχαν περισσότεροι Δήμοι καθώς και Κοινότητες που αποτελούσαν τους Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Το 1997 όμως με το νομοσχέδιο «Καποδίστριας» πολλοί Δήμοι και Κοινότητες ενώθηκαν σε μεγαλύτερους. Νέες συνενώσεις πραγματοποιήθηκαν το 2011 με το νομοσχέδιο «Καλλικράτη».

Ένας Δήμος αποτελείται από δημοτικές ενότητες (πάνω από 2.000 κατοίκους) και δημοτικές  κοινότητες (έως 2,000 κατοίκους) , τα οποία βρίσκονται στην ίδια περιοχή κι επομένως έχουν σχεδόν κοινά προβλήματα.

Γεωγραφικά οι δημοτικές ενότητες ταυτίζονται με τα όρια των Δήμων που συγχωνεύτηκαν, ενώ οι κοινότητες με τα δημοτικά διαμερίσματα των παλιών Δήμων.

Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος.

Χάρτης των δημοτικών ενοτήτων (πρώην δήμων και κοινοτήτων) του Δήμου Βόλου.

Οι Περιφέρειες με τους Δήμους αποτελούν τους Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Οι Ο.Τ.Α. είναι υπεύθυνοι για τις τοπικές υποθέσεις.

Συνήθως ο δήμος είναι αρμόδιος για τα στενά τοπικά ζητήματα και η περιφέρεια για τα ευρύτερα.

Παραδείγματος χάριν, η συντήρηση των τοπικών δρόμων ή η έκδοση άδειας λειτουργίας των συνεργείων αυτοκινήτων αποτελούν αρμοδιότητες του δήμου, όμως η συντήρηση του οδικού δικτύου που συνδέει τους δήμους ή η έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας για βιομηχανίες ανήκουν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας.


Οι εκλογές για Περιφερειάρχες και Δημάρχους πλέον γίνονται κάθε 5 χρόνια μαζί με τις ευρωεκλογές.


Παρουσιάσεις

Γρηγόρης Ζερβός

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

1. Συμπλήρωσε το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης: (περιφέρειες, γεωμορφολογικά, συμβούλιο, κράτος, αντιμετώπιση, πρόεδρος, περιοχής).

Τα διαφορετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής καθορίζουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής αυτής. Για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων το κράτος δημιούργησε τις περιφέρειες
και τους δήμους. Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος. Οι δήμοι μιας μεγάλης περιοχής πολλές φορές αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Το κράτος για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έχει σχεδιάσει τις περιφέρειες, οι οποίες οι οποίες διοικούνται από το περιφερειακό συμβούλιο και τον περιφερειάρχη.

3.Παρακάτω δίνονται ορισμένες αρμοδιότητες. Ξεχώρισέ τες σε αρμοδιότητες Δημάρχου και Περιφερειάρχη. Γράψε αντίστοιχα Δ και Π στα κουτάκια.

 Ανέγερση ιστορικού μνημείου στην περιφέρεια Αττικής                                     Π

 Δενδροφύτευση των πεζοδρομίων του δήμου Λαμίας                                       Δ

 Ανάπλαση όλων των πλατειών του δήμου Κορυδαλλού                                     Δ

 Επισκευή δρόμου Σπάρτης-Μονεμβασιάς                                                       Π

 Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στους δρόμουςτου δήμου Ηγουμενίτσας    Δ

 Κατασκευή χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στον δήμο Βέροιας                        Δ

 Ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής Π


Νομοί και γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

ΠΑΙΧΝΙΔΙ - QUIZ

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος