Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Ενότητα Β. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος – Διαφορές καιρού και κλίματος

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

ΚΛΙΜΑ

Οι Καιρικές συνθήκες ( θερμοκρασία, βροχή, υγρασία, άνεμοι, χιόνι κ.τ.λ.) που επικρατούν σε έναν τόπο σε κάθε εποχή κι επαναλαμβάνονται σχεδόν ίδιες για πολλά χρόνια.

ΚΑΙΡΟΣ

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν τόπο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (λίγες ημέρες) καθορίζουν τον καιρό του τόπου αυτού.

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ονομάζουμε τη ζέστη, το κρύο, οι βροχές, οι άνεμοι, η υγρασία κ.λπ. που παρουσιάζονται σε μια περιοχή για μικρό χρονικό διάστημα.


Ο καιρός μιας περιοχής αλλάζει από εποχή σε εποχή. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι αλλαγές αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες κάθε χρόνο.

 Μια περιοχή, λοιπόν, έχει περίπου τις ίδιες καιρικές συνθήκες κάθε εποχή του χρόνου για πολλά χρόνια.

τι είναι το κλίμα

Ο Κύκλος του Νερού

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού ονομάζονται μετεωρολόγοι.

Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιώντας διάφορα όργανα (βροχόμετρα, υγρόμετρα, βαρόμετρα κ.ά.) συγκεντρώνουν στοιχεία, τα επεξεργάζονται και εκδίδουν τα δελτία καιρού.

Τα μετεωρολογικά όργανα

Τα ΔΕΛΤΊΑ ΚΑΙΡΟΎ προβλέπουν τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σε μια περιοχή για τις επόμενες ημέρες.


Τα δελτία καιρού και τα σύμβολα μας δίνουν πληροφορίες για τη θερμοκρασία,  δηλ. πόσο ζεστός ή κρύος είναι ο καιρός σε μια περιοχή, για τις βροχές, την υγρασία ή τους ανέμους που παρουσιάζονται στην περιοχή αυτή κατά τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Μας πληροφορούν δηλαδή για τις καιρικές συνθήκες, που δηλώνουν τον καιρό για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 

Δες τον καιρό στην πόλη μας

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙΡΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Έκτακτο δελτίο καιρού

οι μαθητές εξερευνούν διάφορες πόλεις στο χάρτη της Ελλάδας για να εντοπίσουν για ποια πόλη εκδόθηκε το δελτίο

Δελτίο καιρού

Άσκηση για τα μετεωρολογικά σύμβολα.

Παρουσιάσεις

Πρακτική πρόγνωση του καιρού

Τα μετεωρολογικά όργανα

QUIZ

Κλίμα ή καιρός

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κλίμα, καιρός

Γεωγραφικό γλωσσάριο

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αναφέρεται στον καιρό και ποια στο κλίμα ενός τόπου; Γράψετις απαντήσεις σου στα κουτάκια.

α) Ο χειμώνας στα παράλια είναι ηπιότερος από τονχειμώνα στα ηπειρωτικά.

β) Ο περυσινός χειμώνας χαρακτηρίστηκε από πολλές βροχοπτώσεις.

γ) Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή το επόμενο εικοσιτετράωρο.

δ) Το καλοκαίρι της Ελλάδας είναι θερμότερο από το καλοκαίρι της Γερμανίας.

ε) Σπάνια χιονίζει στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.

στ) Έξω χιονίζει. Ντυθείτε καλά και πηγαίνετε να παίξετε. Προσέχετε μη γλιστρήσετε.

ζ) Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ζεστό, σχεδόν ποτέ δε βρέχει, ενώ ντόπιοι και τουρίστες κατακλύζουν τις παραλίες.

η) Άνεμοι θα πνέουν το επόμενο εικοσιτετράωρο, οι οποίοι θα ενισχυθούν το Σαββατοκύριακο.

θ) Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έρχονται τα χελιδόνια.

ι) Το Λιμεναρχείο έχει εκδώσει απαγορευτικό δελτίο για τον απόπλου όλων των

πλοίων προς τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Καιρός : β, γ, στ, η, ι.

Κλίμα : α, δ, ε, ζ, θ.


3. Συμπλήρωσε στο παρακάτω κείμενο τις λέξεις που λείπουν:

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την πρόγνωση   του καιρού, δηλαδή οι μετεωρολόγοι  , καθημερινά συλλέγουν πολλά στοιχεία, για να μπορούν να μας πληροφορούν με βεβαιότητα για τον καιρό   που θα επικρατήσει στις διάφορες περιοχές τις επόμενες ημέρες.

Τα δελτία καιρού μας δίνουν πληροφορίες για τη θερμοκρασία , τις βροχές , τους ανέμους   ή την ηλιοφάνεια

που παρουσιάζονται στην περιοχή αυτή κατά τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Με άλλα λόγια μάς δίνουν πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Όταν σε μια περιοχή, για κάθε εποχή του χρόνου, επικρατούν σχεδόν οι ίδιες καιρικές συνθήκες, οι οποίες επαναλαμβάνονται για πολλά χρόνια, τότε μιλάμε για το κλίμα της περιοχής αυτής.

 ΚΛΙΜΑ ή ΚΑΙΡΟΣ

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5 Wordwall 6

Ο κύκλος του νερού - Δημιουργία βροχής

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες

Επανάληψη κεφαλαίων 16 - 18


Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

16. Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος /SchoolForAll

16. Η έννοια του κλίματος | Μαθαίνω
πώς να Μαθαίνω

12.Η έννοια του κλίματος.pdf from Dimitra Mylonaki
klima from toulapan

Τετράδιο Εργασιών - Απαντήσεις