Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Ενότητα Β. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Βλάστηση ονομάζουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα φυτά μιας περιοχής.


Μια περιοχή μπορεί να έχει πλούσια ή φτωχή βλάστηση, δηλ. μικρή ή μεγάλη ανάπτυξη των φυτών.

Πλούσια βλάστηση

Φτωχή βλάστηση

Μια περιοχή μπορεί να έχει πλούσια βλάστηση και φτωχή χλωρίδα. 

Αν για παράδειγμα μια περιοχή έχει πολλές καλλιέργειες με πορτοκαλιές, λέμε ότι έχει πυκνή, πλούσια βλάστηση.

Η χλωρίδα της όμως είναι φτωχή γιατί υπάρχει μόνο ένα είδος φυτού, η πορτοκαλιά.

Επίσης, μια περιοχή μπορεί να έχει φτωχή βλάστηση και πλούσια χλωρίδα.

Για παράδειγμα πολλά νησιά του Αιγαίου έχουν φτωχή βλάστηση αλλά πολλά διαφορετικά είδη φυτών (αγριολούλουδα, βότανα, θάμνους), δηλαδή πλούσια χλωρίδα.

φτωχή βλάστηση αλλά πλούσια χλωρίδα

πλούσια  βλάστηση αλλά  φτωχή χλωρίδα

Η βλάστηση εξαρτάται κυρίως από:


το κλίμα

το υψόμετρο και

το ανάγλυφο μιας περιοχής

 Διαφορά χλωρίδας - βλάστησης

Η χλωρίδα μας πληροφορεί για τον αριθμό των διαφορετικών ειδών φυτών που υπάρχουν σε μια περιοχή.

Η βλάστηση μας πληροφορεί για το αν μια περιοχή είναι πολύ ή λίγο καλυμμένη με φυτά, άσχετα από τα είδη τους.

Πώς επηρεάζει το ανάγλυφο της Ελλάδας τη χλωρίδα και τη βλάστηση ;


Το πλούσιο ανάγλυφο (όρη, βουνά, πεδιάδες, κοιλάδες) της Ελλάδας βοηθάει στην ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών φυτών. Ταυτόχρονα όμως επειδή κάθε περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (υψόμετρο, θερμοκρασία, βροχοπτώσεις) η βλάστησή της είναι ιδιαίτερη.

Η βλάστηση μιας περιοχής εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις όπως βλέπεις στους παρακάτω χάρτες


Τα πιο πολλά δάση της Ελλάδας βρίσκονται σε περιοχές που πέφτουν πολλές βροχές (Δυτική & Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησος)

 Οι ζώνες βλάστησης της Ελλάδας είναι:


1. Μεσογειακή ζώνη βλάστησης (μακία)

2. Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης

3. Ζώνη ψυχρόβιων κωνωφόρων

4. Ορεινή - υπαλπική ζώνη

5. Αλπική ζώνη βλάστησης

 υψόμετρο 0-600μ.


Φυτά που συναντάμε:  Το πουρνάρι, η κουμαριά, ο σχίνος, το φιλύκι, η αριά , η χαρουπιά , τα ρείκια , η μυρτιά, η αγριελιά,


 και ακόμη

Η δάφνη , η λαδανιά, η άρκευθος , το αγριοκυπάρισσο, η αγριοκουμαριά, η κοκορεβυθιά, η κουτσουπιά, το σπάρτο, η ασπαθιά, ο αρκουδόβατος, το σπαράγγι.

1. Μεσογειακή ζώνη βλάστησης (μακία)

κουμαριά

υψόμετρο 600-1200 μ.


κυριαρχούν τα φυλλοβόλα πλατύφυλλα δάση.


Φυτά που συναντάμε: ιτιές, βελανιδιές, σημύδες, κυκλάμινα κ. ά.

2. Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης

βελανιδιά

σημύδα

οξιά

 υψόμετρο πάνω από 800 μ.


Συναντάμε δάση της δασικής πεύκης, της ερυθρελάτης και της λευκής ελάτης , πεύκα, κέδρους ,  κυπαρίσσια.

3.Ζώνη ψυχρόβιων κωνωφόρων

Δασική πεύκη

υψόμετρο 1700 - 1800 μ.


Εκτείνεται στις ορεινές περιοχές τις Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, καθώς και της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Συναντάμε κυρίως την καστανιά, την ελάτη και την οξιά, οι οποίες σχηματίζουν μικτά ή απλά δάση.

4. Ορεινή - υπαλπική ζώνη

καστανιά

Δάσος οξιάς

 υψόμετρο από 1700 ως 2900 μ.


Συναντάμε  χαμηλά φυτά,  πολλά είδη λουλουδιών, βοτάνων και θάμνους όπως η ξεραγκαθιά.

5. Αλπική ζώνη βλάστησης

ξεραγκαθιά

Αγριολούλουδο στα όρια της Αλπικής Ζώνης του Ολύμπου

Η μεσογειακή ζώνη βλάστησης

Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης

Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων

Ζώνη υψηλών ορέων (αλπική)

Ζώνη δασών οξυάς, ελάτης και καστανιάς

Η ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

More presentations from aSGuest131977

Παρουσιάσεις

η βλάστηση της ελλάδας 23ο from argisdrougas

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ:

ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ


πουρνάρι

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης «ΒΛΑΣΤΗΣΗ»:


Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε περισσότερες.... απ’ ότι στην Ανατολική._

Είναι και αυτός ζώο του ελληνικού δάσους που κινδυνεύει να εξαφανιστεί._

Η χώρα μας έχει πολύμορφο.....

Η ζώνη των κωνοφόρων δέντρων εκτείνεται και στη .... Ελλάδα._

Οι.... συνθήκες δημιουργούν σε μια περιοχή πλούσια ή φτωχή βλάστηση._

Είναι και αυτή ψυχρόβιο κωνοφόρο δέντρο (αντίστροφα)_

Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή
φράγματος στο ρου του ποταμού ....

Έτσι λέγεται η μεσογειακή ζώνη βλάστησης (με άρθρο).


ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

ΛΥΚΟΣ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΣΤΕΡΕΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ

ΗΤΑΛΕΡΘΥΡΕ


ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΗΜΑΚΙΑ


Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Άγγελος Χαραλάμπους